Nieuwe spoorlijn langs A1 naar Naarden

Er is al langer sprake van een spoorlijn langs de snelweg A1 buiten Amsterdam, in elk geval tot aan Muiderberg. De bedoeling is vooral om station en aansluitingen bij Weesp te vermijden, en de capaciteit Amsterdam – Almere te verhogen. De nieuwe lijn zou aansluiten op de bestaande lijn, ongeveer een kilometer voor de Hollandse Brug naar Flevoland. Concrete plannen zijn er niet, maar zo’n lijn is duidelijk bedoeld voor doorgaande treinen.

Hier wordt voorgesteld een lijn langs de A1 door te trekken naar Bussum, en zodoende de route door Weesp aan de stoptreinen over te laten. Dat hangt nauw samen met de voorgestelde aanleg van een nieuwe spoorlijn door Naarden en Bussum, evenwijdig aan de oude Rijksweg. In eerste instantie werd deze voorgesteld als nieuwe verbinding Gooi – Almere, met een tweede spoorbrug naast de bestaande Hollandse Brug.

Almere – Bussum lijn…

Tweede spoorbrug Hollandse brug.

 
Die lijn is zo bedacht dat het kan aansluiten op een lijn langs de A1. Het nieuw tracé langs de wijk Keverdijk zou vervolgens aansluiten op een viersporige tunnel door Bussum, en verderop een viersporige lijn tot aan Hilversum, met een nieuwe spoortunnel Hilversum-Noord. Zodoende ontstaat een viersporig tracé, van Naarden-Keverdijk tot Hilversum.

Daarmee is het mogelijk om een lijn langs de A1 voor Intercity-treinen te combineren, met verplaatsing van de lijn Weesp – Bussum. Tussen Knooppunt Muiderberg en Bussum zijn er dan vier sporen beschikbaar, deels op maaiveld naast de snelweg. De huidige spoorlijn door het natuurgebied Naardermeer wordt opgeheven. De nieuwe lijn Weesp – Bussum is circa 1400 m langer, maar daartegenover staan twee nieuw stations in Naarden, en een volledige scheiding van de Intercity-treinen.

De combinatie zou zo eruit zien. Vanaf de Diem loopt een nieuwe tweesporige lijn langs de A1. Na 9 km, net voor Knooppunt Muiderberg, is er een aansluiting op de bestaande lijn naar Almere. Net na Knooppunt Muiderberg, wordt de bestaande lijn uit Weesp op de A1 lijn aangesloten. De lijn gaat verder met vier sporen, naast de snelweg, en vervolgens de oude Rijksweg. Na 14 km sluit de lijn aan op het bestand tracé door Bussum, maar dan in tunnel.

A1-spoorlijn

 
Deze plannen maken deel uit van de voorgestelde ombouw van de spoorlijn Amsterdam – Amersfoort tot viersporige route, dat aansluit op een hogesnelheidslijn Amersfoort – Wageningen – Nijmegen.

De lijn langs de A1 is dus ook bedoeld voor snelle treinen, maar gezien de beperkingen van het tracé naast overige infrastructuur, zijn echt hoge snelheden niet haalbaar. Over het middengedeelte lijkt 200 km/h wel haalbaar.

Tracé naast A1

De nieuwe lijn volgt de snelweg AI, dat momenteel grondig wordt verbouwd. Daarom is het tracé relatief ingewikkeld, ook vanwege kruisende infrastructuur. Langs de AI vanaf de Diem zijn de volgende werken in uitvoering:

  • aansluiting nieuwe brug naar IJburg, net na de Diem
  • nieuwe brug en aansluiting A9
  • verplaatsing A1 naar het zuiden bij Muiden, en bouw van Vecht-Aquaduct als vervanging voor bestaande Vechtbrug
  • verbouwing Knooppunt Muiderberg (A6 naar Flevoland)

Bij de Diem ligt ook de bestaande aansluiting van de spoorlijn uit Amsterdam, en de spoorlijn uit Schiphol en Duivendrecht. In principe moeten beide lijnen aansluiten op de nieuw A1-lijn, wat het nog ingewikkelder maakt. (De lijn door Watergraafsmeer en Diemen moet ook extra sporen krijgen, maar dat wordt hier niet verder besproken).

Na de Diem komen daarom waarschijnlijk twee verbindingen naar het nieuw tracé, één vanuit de richting Diemen, en één vanuit de richting Duivendrecht. Die moeten vervolgens weer op elkaar aansluiten, en dat moet gecombineerd worden met een nieuwe viaduct over de A9.

Vervolgens kruist de lijn het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat gebeurt met een spoorbrug, in de ruimte tussen de bestaande snelwegbrug, en de nieuwe verbindingsbrug A9-A1. De spoorlijn moet nu de nieuwe verbinding zelf kruisen – officieel wordt het deel van de A9. Dat kan alleen op viaduct, dat ook nog over de nieuwe flyovers moet. De spoorlijn volgt daarna de verschoven A1 aan de zuidkant. Het tracé is gebogen, en daarom zal de snelheid niet echt hoog kunnen zijn, maar het is geen scherpe bocht.

diemen-muiden

 
Bij de tankstations (Hackelaar / Hondswijk) eindigt het verschoven gedeelte van de A1. De spoorlijn loopt dan weer aan de zuidkant van de bestaande A1, dat hier wel extra rijstroken krijgt. Kort daarna moet de lijn naar Almere aftakken. De bestaande lijn vanuit Weesp kruist de A1 onder een flauwe hoek, wat de aansluiting vergemakkelijkt. Mogelijk zou deze lijn over de 3 km tot aan de Hollandse Brug vier sporen krijgen, en dat geldt ook voor de brug zelf. Dat wordt hier niet verder besproken.

De lijn richting Bussum loopt, vanaf de buurtschap Hakkelaarsbrug, simpelweg naast de A1. Het moet de opritten van Knooppunt Muiderberg passeren, maar dat kan in een verdiepte bak. Verder zijn er geen kruisende wegen tot aan afrit 5, waar de spoorlijn afbuigt richting Bussum.

Tunnel onder de polder

Er is een alternatief voor een tracé pal naast de A1, namelijk een geboorde tunnel onder de Bloemendaler Polder. Deze zou pas aftakken van de bestaande lijn bij de A9, wat makkelijker uit te voeren is. Het tracé buigt dan iets af, en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal op een nieuwe spoorbrug, iets gedraaid ten opzichte van de bestaande spoorbrug. Het duikt dan in geboorde tunnel onder de polder, tussen de verschoven A1 en de geplande woonwijk in. Het kruist de Vecht, nog steeds in tunnel, en komt weer boven bij het naderen van Knooppunt Muiderberg.

De aftakking van de lijn naar Almere vindt plaats in tunnel, circa 500 m ten oosten van de Vecht. Mogelijk kan dit tracé met twee tunnels uitgevoerd worden: de lijn komt hier aan de oppervlakte, de lijn naar Almere takt af, en de lijn duikt weer in tunnel onder de bestaande spoorlijn naar Almere. In elk geval loopt de tunnel door, iets ten zuiden van de molen en langs de rand van het Naardermeer. Het tracé sluit aan op de A1 bij km 16, waar de tunnel eindigt, en bij km 17 buigt de nieuwe lijn weer af richting Bussum.

bloemendaler-tracé

 
De tunnel zou voor snelle treinen uitgevoerd worden, met steile hellingen. Het veronderstelt in feite de vervanging van de huidige Intercity-lijnen door Weesp, door nieuwe diensten over hogesnelheidslijnen. Zie daarvoor het overzicht van HSL-corridors.

Verlegging lijn Weesp – Bussum

De verplaatsing van de bestaande lijn door het Naardermeer is in verhouding eenvoudiger. Bij de bestaande ongelijkvloerse kruising in de Keverdijksche Polder, draait de lijn naar Almere weg van de lijn naar Bussum. De ongelijkvloerse kruising wordt gehandhaafd, maar de lijn naar Bussum krijgt een nieuwe tracé naast de lijn naar Almere. Bij het naderen van de A1, draait deze vervolgens om de snelweg te volgen, terwijl de lijn naar Almere de snelweg kruist. Het tracé loopt dan naast de A1, en sluit aan op die van de nieuwe lijn uit Diemen. Dat gebeurt bij Knooppunt Muiderberg, of iets verderop bij km 16, afhankelijk van het tracé vanaf Diemen.

weesp-bussum

In elk geval vanaf afrit 5, lopen de twee nieuwe tracé’s samen, als viersporige lijn richting Station Naarden-Bussum. Omdat er twee nieuwe stations in Naarden zelf worden aangelegd, zou deze voortaan ‘Station Bussum-Noord’ heten.

Een nieuwe tracé naast de A1 van Diemen naar Bussum wordt dus 14 km lang: de geboorde-tunnel variant is iets korter, circa 13 km. Het tracé van het verlegde deel van de Naardermeerlijn wordt in beide gevallen 9 km lang, maar daarvan wordt 4-5 km gedeeld met de nieuwe lijn uit Diemen.

Advertisements
Nieuwe spoorlijn langs A1 naar Naarden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.