Station Ilpendam

Het dorp Ilpendam ligt tussen Amsterdam en Purmerend, aan de hoofdweg N235, en naast het Noordhollandsch Kanaal. Ooit liep hier ook een tram, de Waterlandse tram. Ooit waren er ook plannen voor een metrolijn Amsterdam – Purmerend, maar het tracé liep niet langs Ilpendam.

De voorgestelde nieuwe spoorlijn Amsterdam – Purmerend loopt wel langs Ilpendam. Het is echter niet bedoeld als stedelijk vervoer, maar als inter-regionale lijn. Een station is pas zinvol als een aanvullende dienst Amsterdam – Purmerend rijdt , en dan alleen als het dorp uitgebreid wordt.

De nieuwe lijn Amsterdam – Purmerend…

ring-purmerend

 
Hier wordt voorgesteld om daarvoor het Noordhollandsch Kanaal (en de N235) naar het westen te verschuiven. Spoorlijn, weg, en kanaal komen naast elkaar te liggen: de ruimte tussen de nieuwe tracé’s en het dorp wordt bebouwd. Mocht de Amsterdamse metro toch doorgetrokken worden naar Purmerend, dan is een spoorlijn overbodig. In dat geval is het nieuwe tracé bij Ilpendam wel voor de metro geschikt.

Bij Ilpendam zit namelijk een knik in het Noordhollandsch Kanaal: het werd aangelegd langs oude sloten, tochten en vaarten. De latere tram, en de huidige N235, volgden het kanaal.

Met een nieuw tracé, maximaal 200 m naar het westen verschoven, kan het kanaal rechtgetrokken worden. Dat is niet het doel op zich: bij de aanleg kan een aquaduct ingebouwd worden, dat toegang zou bieden tot een station, pal naast het nieuw kanaaltracé. Tussen de rand van het dorp en het station, komt dan een terrein vrij voor uitbreiding, allemaal aan de oostzijde van het kanaal. Dat kan tot circa 10 ha oplopen – geen grote nieuwbouwwijk.

ilpendam-kanaal

 
De verhouding tot het beschermd gebied Ilperveld blijft ongeveer hetzelfde. Behalve het station, wordt aan de oostzijde van het nieuw kanaaltracé niets aangelegd. Richting Ilpendam wordt het fietspad verbeterd. Waar het nieuw kanaaltracé afbuigt van het oude, moeten enkele huizen en schuren wijken, maar geen erfgoed.

Advertisements
Station Ilpendam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s