Tram Den Haag: Voorburg – Leidschendam

Een moderne tramlijn op het tracé van de oude tram Voorburg – Leiden, vormt een aanvulling op de eerder voorgestelde metrolijn door Leidschendam-Voorburg. Samen met de bestaande tramlijn 2, wordt bijna heel Leidschendam-Voorburg in de lengte-richting aangesloten op het centrum van Den Haag. (De lengte-richting loopt evenwijdig aan de kust, bepaald door de oude dorpen en wegen op de strandwallen).

Met de bouw van de voorgestelde lichte metro in Den Haag wordt het tramnet opnieuw ingericht. Sommige radiale lijnen zullen verdwijnen of verlegd worden, maar er is ook ruimte voor nieuwe lijnen. Een tramlijn Voorburg – Leidschendam is een ‘nieuwe lijn’ in die zin, maar kan een oud tracé volgen. Het sluit aan op de voorgestelde metrolijn van Hollands Spoor naar Station Voorburg (A12-tracé). Ook zonder nieuwe metrolijnen is herstel van deze tramlijn zinvol: het geeft overstap op de spoorlijn Den Haag – Gouda, en Randstadrail naar Zoetermeer en Den Haag.

Tram door Leidschendam-Voorburg op tracé voormalige tram naar Leiden.

De lijn kan vervolgens gekoppeld worden, aan het voormalig tracé van lijn 10 over de Prinses Mariannelaan. Daarmee wordt de tramroute tussen de dorpskernen van Rijswijk en Voorburg hersteld. De tram kan verder als tangentlijn over de Gouverneurlaan naar Station Moerwijk. Samen met de onvolledige ringlijn Moerwijk – Archipelbuurt – Voorburg, ontstaat er dan een cirkelvormig tramroute.

De oude tramlijn Voorburg – Leiden

De oude tramlijn liep van Scheveningen naar Leiden via Voorburg, een L-vormige route. Het was een interlokale tram, met een stadsdienst Scheveningen – Voorburg. Tot aan de sluiting in 1961, bleef de lijn Voorburg – Leiden een interlokale route, door de dorpen op de oude hoofdweg Den Haag – Leiden. (Het huidige Leidschendam-Voorburg bestaat grotendeels uit latere nieuwbouwwijken).

Video: de oude tram tussen Leiden en Voorburg…

Het tracé in Leidschendam-Voorburg is bijna geheel intact, en draagt deels de naam Oude Trambaan. Op enkele plekken staat nieuwbouw dicht op het voormalige tracé, maat het vormt geen hindernis voor een nieuwe tramlijn.

De nieuwe tramlijn

De lijn zou beginnen bij Station Voorburg, waar op het heringerichte stationsplein voldoende ruimte is voor een eindlus. Het station is ook eindpunt van de voorgestelde ringlijn, , en mogelijk van een lijn uit Scheveningen, en het was tot 2011 eindpunt van tramlijn 10.

Vanaf het stationsplein rijdt de tram over de Parkweg, evenwijdig aan de oude dorpsstraat van Voorburg. Een dorpskern-halte bij de kerk is wenselijk, al ligt het dicht bij het station. De volgende halte komt bij de Schellinglaan, en vervangt twee bushaltes. Daarna zijn de haltes grotendeels gelijk aan de huidige bushaltes. Bij station Leidschendam-Voorburg is er overstap op RandstadRail richting Zoetermeer en Rotterdam. Bij de Voorhoevelaan is er overstap op tramlijn 19 , dat hier in tunnel loopt.

De volgende halte, Damlaan, bedient de heringerichte dorpskern van Leidschendam. De tram loopt hier op de Oude Trambaan, evenwijdig aan de oude hoofdweg naar Voorschoten (Veursestraatweg). Bij Park Rozenrust sluiten de twee wegen weer op elkaar aan. Na een laatste halte op het oude tracé, draait de tram van de Veursestraat naar de Noordsingel.

De Noordsingel draait terug richting Voorburg: de tramlijn loopt hier verder via de Dillenburgsingel. De halte hier geeft overstap op de metrolijn (Noordsingel-tracé), en ligt ook naast het wijkwinkelcentrum.

Metro naar de rand van Leidschendam-Voorburg.

Aan het einde van de Dillenburgsingel ligt het huidige eindpunt van tramlijn 2: de lijn uit Voorburg kan ook hier eindigen. (Het Noordsingel-tracé is het voorkeurstracé voor de metro, en over de Heuvelweg blijft een tram rijden: lijn 2, of zijn opvolger).

De twee tramlijnen en de metro geven dus overstap op elkaar. Dat heeft vooral zin in combinatie met een nieuw station, aan de spoorlijn naar Leiden. De metro kan doorgetrokken worden, om hierop aan de sluiten (in geel op de kaart), en eventueel ook de twee tramlijnen. Zodoende wordt het station goed aangesloten op heel Leidschendam-Voorburg, ondanks zijn randligging.

De nieuwe tramlijn, vanaf Station Voorburg naar de huidige eindhalte van lijn 2, is iets meer dan 6 km lang, met 10 tussenhaltes. Dat is vrij kort, en ook daarom is het zinnig om het te koppelen aan een tramlijn naar Station Voorburg. Een tracé vanuit Moerwijk ligt in het verlengde van het tracé door Leidschendam-Voorburg.

Moerwijk – Voorburg

Een tram Moerwijk – Voorburg kan over bestaande infrastructuur rijden – gebruikt door de lijnen 1, 15, 16 en 17. De sporen over de Mariannelaan zijn tegenwoordig niet in gebruik, maar het tracé is met met kleine aanpassingen direct beschikbaar. Een keerlus bij Station Moerwijk, bijvoorbeeld op het voormalige brandweerterrein, kan worden gedeeld met de ringlijn Moerwijk – Archipelbuurt – Voorburg. De lijn vereist ook een nieuwe halte bij het Lorentzplein.

De tramlijn Moerwijk – Voorburg geeft overstap op de vier tramlijnen (1, 15, 16, en 17), en bij de Binckhorstlaan op de voorgestelde metrolijn door Binckhorst naar Delft en Wateringen. Samen met de voorgestelde metrolijn door Rijswijk, zou het de huidige buslijn 23 tussen de stations Voorburg en Rijswijk vervangen. De lijn wordt 4,5 km lang, en de hele lijn Moerwijk – Leidschendam komt daarmee op 11 km, met 19 tussenhaltes.

Advertisements
Tram Den Haag: Voorburg – Leidschendam

Verplaatsing Wilhelminabrug Deventer

De Wilhelminabrug over de IJssel in Deventer, werd tussen 1939 en 1943 gebouwd. Het tracé loopt vlak langs de historische binnenstad – met als gevolg lawaai, stank, verval, en prostitutie. De bouw van een verkeersbrug op dit tracé , op 50 m van de oude stadsmuur, zou tegenwoordig ondenkbaar zijn. Hier wordt voorgesteld de brug te ‘verplaatsen’, of eerder te verschuiven, want de westelijke oprit blijft ongeveer op zijn plaats. Daarover wordt al enige jaren in de lokale politiek gesproken.

Dit voorstel stat hier in samenhang met eerdere voorstellen, voor een nieuwe spoortunnel in Deventer, een verbouwde hoofdstation, en enkele nieuwe stations. Die voorstellen gaan wel verder, dan wat er in de lokale politiek wordt besproken. De brug-verschuiving is echter niet daarvan afhankelijk.

Klik om te vergroten: de drie bruggen bij Deventer…

Wilhelminabrug, spoorbrug, en snelweg A1 met brug, bij Deventer.

De Wilhelminabrug is gebouwd om aan te sluiten op de toenmalig hoofdweg naar Twente, de N344 over de Snipperlingsdijk en Holterweg. De bouw van de A1 heeft deze functie overbodig gemaakt. De stad is sindsdien gegroeid, maar vooral naar het noorden en oosten toe: de huidige brug sluit niet goed aan op deze wijken. De verschoven brug ligt niet wezenlijk anders ten opzichte van de bebouwde kom, maar sluit veel beter aan, op de ringweg en de uitvalswegen.

De nieuwe brug

De nieuwe brug verbindt de Rijksstraatweg bij Steenenkamer / De Hoven, met de Zutphenseweg bij de Prins Bernardsluis, in het industriegebied van Deventer. De westelijke oprit zou beginnen circa 300 m van de Wilpsedijk. De brug loopt min of meer in een rechte lijn, naar een terrein tussen de voormalige Gashaven en de sluiskom van de Prins Bernardsluis (precies op deze plek). De brug zou aansluiten op de Zutphenseweg, direct ten zuiden van de sluisbrug. De oostelijke brughoofd verschuift zodoende circa 700 m stroomopwaarts. De minimale afstand tussen de nieuwe brug en de binnenstad (bij de Zandpoort) wordt circa 500 m.

Klik om te vergroten…

Verplaatsing Wilhelminabrug naar Gashaven-terrein, Deventer.

Aan de westkant van de IJssel, loopt het tracé langs de Bolwerksmolen. Deze komt aan de noordzijde van de Rijksstraatweg te liggen, in plaats van de zuidzijde, maar minstens even ver van de weg af. Aan de zuidkant van de Rijksstraatweg liggen enige straten met laagbouw, maar slechts enkele huizen hoeven te wijken. Het tracé moet ook rekening houden met het vergraven van de uitwaarden. De Bolwerksplas (tussen de molen en de IJssel), wordt vergroot, en aangesloten op de IJssel. De brug moet deze tweede rivierbedding ook kruisen, en krijgt dus twee overspanningen. Aan de oostkant van de IJssel zijn er minder probleem, maar eventueel nieuwbouw op het Gashaven-terrein is wel uitgesloten.

Verplaatste Wilhelminabrug bij de Prins Bernardsluis / Gashaven, Deventer.

Voor het verkeer verandert er veel. De nieuwe brug verbindt de N344 uit Twello rechtstreeks met de N348, in de richting Zutphen. Zodoende wordt de N344 ook aangesloten op de snelweg A1, bij afrit 23. Verkeer vanuit Twello naar het oosten en noorden van Deventer, rijdt eerst richting afrit 23, en gebruikt vervolgens de ringweg (Hanzeweg). Verkeer naar de binnenstad gebruikt de De Boerlaan, vanaf de Prins Bernardsluis. Bussen vanaf Twello naar de binnenstad kunnen eventueel via Pothoofd rijden. Een mogelijke ringlijn, dat ook het voorgestelde Station De Hoven zou aandoen, zou over de De Boerlaan rijden, en verder langs een nieuw station Rivierenwijk.

Doorgaand verkeer langs de binnenstad, via de Emmastraat en Kazernestraat, verdwijnt geheel. De oude brug wordt geheel gesloopt, en het gebied aan de zuidkant van de binnenstad opnieuw ingericht. Gebruik van de oude brug als busbaan zou dit voordeel teniet doen, en de logica van de nieuwe brug ondermijnen. Een nieuwe fietsbrug op de plek van de Wilhelminabrug, is wel denkbaar – maar een fietstunnel, op de plek van de huidige voetveer, lijkt een betere optie.

Verplaatsing Wilhelminabrug Deventer