Tram 10 ringlijn Utrecht-West

Deze tramlijn door de westelijke wijken van Utrecht hoort bij een voorgesteld tramnet, in en rond de stad. De lijnen hebben een eigen logica, maar zijn ook aanvullend op de voorgestelde Metro Utrecht. Om het overzichtelijk te houden, worden ze lijn voor lijn beschreven: zie daarom ook de overzichtslijst.

Het voorstel is een vertramde buslijn 10, van Station Overvecht tot Station Lunetten (de verlenging Overvecht – Uithof hoort er niet bij). Samen met de voorgestelde tangent-tramlijn in Utrecht Oost zou de lijn een ring vormen.

Klik om te vergroten…

Buslijn 10 gebruikt een ringweg, dat als zodanig gepland werd voor de Tweede Oorlog. Het loopt door uitbreidingswijken, gebouwd tussen 1930 en 1980. In de vooroorlogse wijken is het een hoofdstraat, in de naoorlogse wijken meer een doorgaande weg. Behalve het laatste stuk in Lunetten, is het niet gescheiden van de woningen – zoals wel het geval is bij de oostelijke ringweg, Waterlinieweg.

De lijn begint bij Station Overvecht, waar het overstap geeft op Randstadspoor richting Baarn en Hilversum, op de voorgestelde metrolijn uit Utrecht Centraal, op de tangent-metro van Overvecht naar De Uithof, en op de voorgestelde tram 1 naar Overvecht.

….

Binnen Overvecht, zou het tracé vereenvoudigd worden: de lijn rijdt dan over de Moezeldreef en de Marnedreef, naar het winkelcentrum (halte op de Zamenhofdreef). De lijn gaat verder over de Einsteindreef, de bestaande route van lijn 10, meet een halte bij de Paranadreef. Het kruist dan de Vecht richting Zuilen.

Op zijn weg naar Lunetten, kruist de lijn een aantal tram- en metrolijnen, die hier eerder voorgesteld werden. Op de Marnixlaan, het verlengde van de Einsteindreef, kruist het als eerste de tramlijn naar Zuilen. 400 m verder, kruist het de metrolijn naar Zuilen. De halte bij het metrostation hier zou ook de Amsterdamsestraatweg bedienen.

….

De volgende halte komt dan bij het nieuwe Station Zuilen, op de toekomstige Randstadspoor-lijn naar Breukelen. De lijn gaat verder over de Cartesiusweg, door een industriegebied.

Waar de lijn de spoorlijn naar Woerden kruist, was er wel een Randstadspoor-station gepland. Dat wordt vervangen door een station op de voorgestelde metrolijn naar De Meern. Verderop kruist de tram de Vleutenseweg, met overstap op de tram door Lombok naar Leidsche Rijn.

….

De lijn kruist nu het Merwedekanaal, naar de vooroorlogse woonwijk Oog in Al. De huidige haltes Meijsterlaan en ‘Den Hommel’ (Diepenbrockplein) kunnen vervallen. De halte Welgelegen op de Pijperlaan blijft nodig, omdat de buurt ingeklemd ligt tussen de Leidse Rijn en een uitvalsweg.

Bij het 24 Oktoberplein, sluit de lijn aan op het bestande tram-tracé, van de sneltram naar Nieuwegein. Na de bouw van de voorgestelde zuidelijke metrolijn, wordt deze gebruikt door een tram naar Nieuwegein en IJsselstein via Jutphaas. De lijn loopt nu tussen de wijken Kanaleneiland en Transwijk. De huidige drie tramhaltes worden gebruikt, de overige bushaltes vervallen. (Een ring-buslijn Kanaleneiland zou een deel van de huidige lijnen 5 en 7 kunnen overnemen). Bij het Winkelcentrum Kanaleneiland, geeft de lijn overstap op de voorgestelde tram naar De Meern en Vleuten, dat via Station Vaartsche Rijn loopt.

….

Vanaf Europaplein gaat tram 10 verder over een nieuw tracé, met nog één halte voordat de lijn weer het Merwedekanaal kruist. Aan het zuidpunt van de Rivierenwijk, geeft het overstap op een tramlijn via de Croeselaan. Deze lijn zou ook het tracé delen met tram 10, voor drie haltes. Na een halte bij de Julianaweg, bereikt de lijn de Waterlinieweg (oostelijke ringweg). Hier geeft het overstap op de voorgestelde metrolijn naar Nieuwegein via Tolsteeg. De Rivierenwijk-lijn eindigt hier.

….

De lijn gaat onder de Waterlinieweg, en gaat verder richting Station Lunetten, over de Lunettenbaan, Stelviobaan, en Brennerbaan. Deze zijn gebouwd als ringweg om de wijk Lunetten, eind jaren ’70, en zullen tot stadsstraat omgebouwd moeten worden. (Het laatste stuk van de Brennerbaan is wel geschikt voor een tram). Twee haltes zijn voldoende op dit stuk: aan het begin van de Stelviobaan, en aan de straat Zevenwouden.

Bij Station Lunetten geeft de tram overstap op Randstadspoor, richting Houten, Geldermalsen en Tiel. Het station wordt ook eindpunt van de voorgestelde tramlijn 3, en (net als in Overvecht), van de tangent-tramlijn door de oostelijke wijken.

De lijn wordt ca. 11 km lang. Samen met de oostelijke tangentlijn (ca 8 km) vormt het een 19-km ring om de stad, op ca. 2-3 km afstand van de Dom.

Tram 10 ringlijn Utrecht-West

Tram door Lombok naar Leidsche Rijn

Deze tramlijn, door Lombok naar de stadsuitbreiding Leidsche Rijn, hoort bij een voorgesteld tramnet, in en rond Utrecht. De lijnen hebben een eigen logica, maar zijn ook aanvullend op de voorgestelde Metro Utrecht. Om het overzichtelijk te houden, worden ze lijn voor lijn beschreven: zie daarom ook de overzichtslijst.

Het tracé is gelijk aan de noordelijke HOV-lijn naar Leidsche Rijn, via de Hogeweidebrug. In Leidsche Rijn loopt deze verder via Parkwijk, om aan de sluiten op een zuidelijke HOV-lijn (via de Prins Clausbrug). Door Lombok (Vleutenseweg) ligt er al een busbaan – een van de weinige “HOV” tracés in Utrecht, dat echt de naam verdient. Deze is ontworpen voor later tram-gebruik, maar concrete tram-plannen zijn er niet. Op de gemeentelijke planning (uit HOV Om de Zuid) is de lijn via Lombok hier groen ingekleurd, met de drie NS-stations in rood.

De hier voorgestelde tramlijn is geen hoofdverbinding met Leidsche Rijn, het is een stadstram, dat ook bedoeld is om Lombok aan te sluiten op een stedelijk tramnet. De tram rijdt wel door naar Leidsche Rijn Centrum. De hoofdstromen worden verwerkt door Randstadspoor, en door de voorgestelde metrolijn naar De Meern.

De tram zou gebruik maken van een tramtunnel (met perron-toegang) onder station Utrecht Centraal – een optie dat de gemeente eerder afgewezen heeft. De tunnel is een voorwaarde voor koppeling aan een tramlijn uit het oosten, bijvoorbeeld aan de voorgestelde ‘tram 11’ naar De Uithof.

Klik om te vergroten…

De huidige stadsbussen hebben vier haltes tot aan Majellapark: de middelste twee kunnen door één nieuwe halte vervangen worden. Een halte aan het begin van de straat blijft nodig, ook al zou die vlakbij de stationshalte liggen. Aan het einde van de Vleutenseweg, geeft de halte Majellapark overstap op een vertramde lijn 10 (ringlijn west).

De lijn gaat vervolgens over de nieuwe Hogeweidebrug. Net voor de brug, kruist het de voorgestelde metrolijn naar De Meern. Deze zou aan de noordkant van Lombok lopen (naast de spoorlijn), globaal evenwijdig aan de tramlijn. Om zijn tracé in Leidsche Rijn te bereiken, moet het echter het Amsterdam-Rijnkanaal onder een hoek kruisen, iets ten zuiden van de Hogeweidebrug. Op de beelden zijn tracé…

….

Aan de overkant van het kanaal is het toekomstige centrum van Leidsche Rijn. Hoewel veel nog in de planfase verkeert, is er al een HOV-tracé vastgesteld. De hier voorgestelde tramlijn kan eindigen bij het station/busstation. Het kan ook verder, over de bestaande HOV-baan door Parkwijk – boven de voorgestelde metrolijn (tot aan de brug over de Leidse Rijn).

De tram kan zelfs doorrijden tot Vleuten, als de hele HOV-route wordt vertramd. Dat is echter moeilijk te combineren met een functie als stadstram, tussen de binnenstad en het Amsterdam-Rijnkanaal. Op zich is Leidsche Rijn Centrum een geschikt eindpunt voor een dergelijke stadslijn. Het biedt in de toekomst overstap op Randstadspoor, en het ligt slechts 3 km van Utrecht Centraal. (De voorgestelde tram 11 wordt 6 km lang). Daarom is het misschien zinnig om de lijn te splitsen. De stadstram zou rijden van van De Uithof naar Leidsche Rijn Centrum. Het overgebleven HOV-tracé door Parkwijk, De Meern, Veldhuizen en Vleuterweide, wordt dan gebruikt voor een ‘Leidsche-Rijnse’ tramlijn, die het Amsterdam-Rijnkanaal niet kruist.

Tram door Lombok naar Leidsche Rijn

Tram naar Tolsteeg

Deze tramlijn naar Tolsteeg hoort bij een voorgesteld tramnet, in en rond Utrecht. De lijnen hebben een eigen logica, maar zijn ook aanvullend op de voorgestelde Metro Utrecht. Om het overzichtelijk te houden, worden ze lijn voor lijn beschreven: zie daarom ook de overzichtslijst.

Klik om te vergroten: tram in blauw, metro in rood…

Dit is een korte ‘lijn’ met vier haltes, dat gekoppeld zou worden aan één van de eerder beschreven tramlijnen. Het tracé begint bij het geplande Station Vaartsche Rijn van Randstadspoor.

Tramlijnen in de omgeving van Station Vaartsche Rijn

De tram gaat door de Bleekstraat, onder de sporen, maar de haltes komen in de Vondellaan. Deze lijn zou direct na de Bleekstraat richting Tolsteeg draaien: daarom zijn er twee haltes nodig in de Vondellaan (aan beide kanten van de brug over de Kruisvaart).

Iets verderop, kruist de lijn de Vaartse Rijn zelf. Bij het Hoofdbureau van Politie, draait het naar de Briljantlaan, met een halte na de hoek.

Een derde halte komt bij het winkelcentrum Smaragdplein. De lijn draait hier naar het oosten, langs het winkelcentrum, en over de Robijnlaan. Het eindpunt komt bij een metrostation Tolsteeg, op de voorgestelde metrolijn naar Nieuwegein via Tolsteeg.

Klik om te vergroten: de metrolijn (in rood) volgt hier de Waterlinieweg, aan de rand van de wijken Tolsteeg en Hoograven…

Het tracé vanaf de Bleekstraat is slechts 1300 m lang. Het kan worden gekoppeld aan een tramlijn uit het noorden of noordwesten, bijvoorbeeld uit Zuilen, of uit Overvecht. Om Station Vaartsche Rijn te bereiken, zou de tram dan gebruik maken van de lijn langs de Catharijnesingel.

Het is ook mogelijk om de Tolsteeg-lijn te koppelen aan de voorgestelde tangent-tramlijn langs de Singels.

Tram naar Tolsteeg

Tram naar Voordorp via Wittevrouwen

Deze tramlijn naar Tuindorp en Voordorp hoort bij een voorgesteld tramnet, in en rond Utrecht. De lijnen hebben een eigen logica, maar zijn ook aanvullend op de voorgestelde Metro Utrecht. Om het overzichtelijk te houden, worden ze lijn voor lijn beschreven: zie daarom ook de overzichtslijst.

De voorgestelde tramlijn vervangt de bestaande buslijn 5, maar heeft een ander route. Deze komt meer overeen met de vooroorlogse tram 5 (Rivierenwijk – Vredenburg – Wittevrouwen). Daartoe hoort het eerder beschreven tracé door de noordelijke binnenstad, door de gemeente aangeduid als Binnenstadsas – Vredenburg. Janskerkhof, Nobelstraat. Dit wordt gedeeld met andere lijnen, bijvoorbeeld naar Zeist en naar Lunetten.

Vanaf de Stadsschouwburg, gebruikt de lijn het tracé van de voorgestelde tangent-lijn langs de Singels.

De tramlijn langs de Singels

De Voordorp-lijn takt af van de Singel-lijn bij het Eykmanplein (een rotonde). De lijn gaat hier rechtdoor naar de Eykmanlaan, met een halte na de rotonde,. De Eykmanlaan ligt tussen de vooroorlogse wijk Tuindorp, en de naoorlogse wijk Tuindorp-Oost

De volgende halte is bij het winkelcentrum: de lijn draait hier naar de Kapteynlaan. Het tracé is nu gelijk aan buslijn 5 (met mindere haltes).

De Kapteynlaan kruist de goederenspoorlijn door Utrecht-Oost, en draait in een ruime bocht door Voordorp. Dit is een tamelijk geïsoleerde nieuwbouwwijk, met 3500 inwoners. De halte net na de spoorlijn (Atatürkstraat) wordt gehandhaafd.

Ongeveer ter hoogte van de Bolivarstraat, kruist de lijn de voorgestelde tangent-metrolijn van Overvecht naar De Uithof. Omdat daarvoor sloop nodig is, kan de omgeving ook worden aangepast aan een tramlijn.

De halte Brionstraat vervalt: de lijn eindigt bij het plantsoen met vijver, aan het einde van de Romerostraat. Dit is niet de makkelijkste plaats voor een eindpunt: als het niet past, dan moet de tram bij de Bolivarstraat eindigen.

De lijn wordt 5 km lang, vanaf Utrecht Centraal. Het wordt het beste gekoppeld aan een 4-km tramlijn over de Croeselaan naar Rivierenwijk. Zo ontstaat een 9 km noordoost – zuidoost tramlijn via het centrum, een typische stadstram.

Tram naar Voordorp via Wittevrouwen