Regionale metro rond Groningen

De bevolking van de regio Groningen / Assen is voldoende om een regionale metro te rechtvaardigen, op het model van de Duitse S-Bahn. Typerend zijn radiale lijnen die 25-30 km buiten de stad eindigen. Op die schaal heeft de regio rond Groningen, inclusief Assen, 600 000 inwoners.

Verzwaring en nieuwbouw van de individuele lijnen werden hier eerder beschreven. De lijst hieronder is bedoeld als overzicht. Het gaat hier niet om light-rail voorstellen, die al langer in de regionale politiek werden besproken. Dit wordt een ‘zware’ regionale metro, met alle lijnen geëlektrificeerd, en bijna overal dubbelspoor. Het neemt dan nagenoeg alle regionale vervoerstromen voor zijn rekening. De traditionele streekbus zou verdwijnen: in zijn plaats komt een busnet dat op de regionale metrostations is gericht.

Metro Groningen, Assen en regio: Basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0

regio-metro-groningen

 
De metro zou bestaan uit zes radiale lijnen:

Daarnaast zijn er nieuwe regionale lijnen, geïntegreerd met de regionale metro:

On de lijn naar Roodeschool te ontlasten, wordt de spoorlijn naar de Eemshaven verplaatst naar een nieuw tracé.

Advertisements
Regionale metro rond Groningen

Nieuwe stations Glimmen en Tynaarlo

Hier werd eerder een nieuw Station Haren-Felland voorgesteld, als onderdeel van een regionale metro (S-Bahn) rond Groningen. Stations bij Glimmen en Tynaarlo zijn ook in dat verband zinvol. Met het nieuwe Station Europapark in Groningen zelf, en het bestaande station Haren, zijn er dan 5 tussenstations op een regionale metrolijn naar Assen. Het officiële Raamwerk RegioRail spreekt ook van nieuwe stations in Assen-Noord en Assen-Zuid.

Nieuwe stations tussen Groningen en Assen

De 28-km spoorlijn tussen Groningen en Assen had vroeger vier tussenstations, en de voorgestelde stations zijn niet nieuw. Het station in Glimmen heette echter vroeger Station De Punt, en die bij Tynaarlo Station Vries-Zuidlaren.

Glimmen is een forensendorp met 1700 inwoners, zonder duidelijk dorpscentrum. Het ligt maar 10 km van Groningen, op de oude hoofdweg naar het zuiden. Het is bijna deel van het stedelijk gebied, en wordt ook door drie buslijnen bediend.

Klik om te vergroten: zuidkant van de agglomeratie Groningen…

Ten zuiden van Groningen, spoorlijn naar Assen met nieuwe stations

In Glimmen kan het station beter naar het noorden verschoven worden, naar de Parallelweg. Bij de noodzakelijke uitbouw tot vier sporen, wordt de spoorlijn in Glimmen verbreed aan de oostzijde, en de bochten verruimd. Het voormalige station lag zelf op een bocht, aan de overweg Zuidlaarderweg. Het rechte stuk spoor naast de Parallelweg ligt ook naast de bebouwing: het oude station lag aan de zuidrand van het dorp.

Klik om te vergroten…

Heropening (verplaatst) station in Glimmen

Station Glimmen zou ook bediend worden door treinen van/naar Emmen, via de voorgestelde Hondsrug-spoorlijn. Deze nieuwe lijn zou aftakken van de bestaande lijn bij de N34, 5 km ten zuiden van Glimmen, vóór Tynaarlo.

Station Tynaarlo is dus uitsluitend bedoeld voor de regionale metro naar Assen. Het komt op de weg Vries – Tynaarlo – Westlaren – Zuidlaren (N386). Ook de Hondsruglijn krijgt op een station op de plek waar het deze weg kruist, bij Westlaren.

Klik om te vergroten…

Nieuwe station in Tynaarlo, op de plek van het oude

Het nieuwe station, precies op de plek van het oude, bedient vooral Tynaarlo zelf (1800 inwoners), en gedeeltelijk ook Vries (4300 inwoners), 3 km verderop. Er is voldoende ruimte hier voor verbreding tot vier sporen, bij voorkeur met zijperrons, en het perron richting Groningen ten noorden van de weg. De weg zelf zou een onderdoorgang krijgen.

Op de regionale metrolijn Groningen – Assen zou minimaal elke 15 minuten een trein moeten rijden – dat is nog altijd een lagere frequentie dan Randstadspoor rond Utrecht. De lijn zou gekoppeld worden aan de verzwaarde lijn lijn naar Delfzijl.

Nieuwe stations Glimmen en Tynaarlo

Station Haren-Felland

Hier werden eerder enkele lijnen voorgesteld, van een regionale metro rond Groningen, vergelijkbaar met de Duitse S-Bahn. De lijn Groningen – Assen is zeker geschikt als regionale metrolijn. Treinen van en naar de Hondsrug-spoorlijn naar Emmen zouden deze lijn ook gebruiken, tot aan de kruising met de N34. Enkele ‘nieuwe’ stations zijn daarbij denkbaar – op de plek van lang gesloten stations.

Het station in Haren werd niet gesloten, wel verplaatst naar het noorden, dichter bij de dorpskern. Dit station wordt het eindpunt van de eerder voorgestelde tramlijn uit Groningen.

Klik om te vergroten: Haren met de tramlijn in blauw…

Tramlijn Groningen - Haren

Hier wordt een tweede station voorgesteld, aan de zuidkant van het dorp. Met 19 000 inwoners is Haren groot genoeg, om een tweede station te rechtvaardigen. Het is richting zuiden gegroeid, en er is een goede stationslocatie beschikbaar. De oude weg Haren – Onnen, de Onnerweg, kruist de spoorlijn 1200 m ten zuiden van het huidige station, bij de buurtschap Felland. Daarom lijkt Haren-Felland de juiste naam voor het nieuwe station.

Onder de overweg ligt ook een tunnel: de N860 naar Waterhuizen. In totaal komen er 8 wegen en straten hier samen. Direct ten zuiden van de overgang begint een groot en nauwelijks gebruikt rangeerterrein, met een onderhoudsbedrijf van NedTrain.

Klik om te vergroten: Station Haren-Felland…

Nieuw station Felland aan de rand van Haren, spoorlijn naar Assen

Het tracé door Haren, een rechte lijn, moet viersporig worden. (Een deel is dat al, ten behoeve van de verbindingsboog richting Hoogezand). Naast een regionale metro naar Groningen en de Hondsrug-lijn, wordt de lijn ook onderdeel van de voorgestelde hogesnelheidslijn Zwolle – Groningen. Dat houdt ook in, dat alle overwegen verdwijnen. Bij viersporigheid moet gekozen worden, tussen zij- en eilandperrons: ProRail kiest standaard voor het laatste. In Haren zouden perrons aan de zijkant makkelijker zijn, maar op de plek van het station moet de onderdoorgang verbreed worden: het kan ook toegang geven tot een eilandperron.

Beide stations krijgen minimaal 6 treinen per uur richting Groningen: drie op de regionale metrolijn vanuit Assen, en drie vanaf de Hondsruglijn. De plek maakt dit station vooral geschikt voor reizigers richting Assen.

Tussen Haren en Assen zijn nog twee stations mogelijk: een heropend en verplaatst station bij Glimmen, en een station Tynaarlo (voormalig Station Vries-Zuidlaren).

Station Haren-Felland

Nieuwe lijn Drenthe – Twente

Dit voorstel schept een nieuwe spoorverbinding tussen Drenthe en Twente, door de spoorlijn Groningen – Assen – Hoogeveen aan te sluiten op de spoorlijn Mariënberg – Almelo. Het project is afhankelijk van de eerder voorgestelde hogesnelheidslijn Zwolle – Groningen. Ze delen een nieuw tracé door Hoogeveen, en tussen Hoogeveen en Dedemsvaart. Met de nieuwe lijn wordt een snelle inter-regionale dienst mogelijk, tussen Groningen en Twente.

Nieuwe spoorlijn Drenthe - Twente

De twee bestaande lijnen zijn niet gelijkwaardig. De lijn uit Groningen en Assen is gebouwd als hoofdlijn naar het noorden (Staatslijn C, 1870). De lijn Mariënberg – Almelo is een enkelsporige plattelandslijn, van de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij uit 1906.

De lijn uit Groningen wordt verbouwd tot hogesnelheidslijn (HSL). Het tracé leent zich daarvoor: van Assen tot Hoogeveen is het kaarsrecht. De inter-regionale treinen uit Groningen zouden eerst stoppen in Assen (tussenliggende stations zouden een hoogfrequente dienst krijgen, een S-Bahn). Daarna zouden ze in Beilen stoppen, het enige overgebleven station op dit traject. Met 10 000 inwoners is het wel groot genoeg, voor een inter-regionale dienst.

Aan de noordrand van Hoogeveen, begint een HSL op nieuw tracé, dat ook een nieuw station bedient. De afstand van Groningen naar dit nieuwe station in Hoogeveen is 59 km.

Klik om te vergroten: De nieuwe HSL door Hoogeveen…

HSL door Hoogeveen

Ten zuiden van Hoogeveen loopt het gedeeld tracé door agrarisch landschap. In deze open ruimte, ongeveer 5 km ten noorden van Dedemsvaart, zou de verbinding naar Twente zich van de HSL naar Zwolle afsplitsen. Deze gaat min of meer rechtdoor richting Mariënberg. Het moet echter Dedemsvaart passeren, en daar komt het enige station op het nieuwe tracé.

Klik om te vergroten…

HSL tussen Zwolle en Hoogeveen bij Dedemsvaart

Dedemsvaart (12 000 inwoners) is hoofdplaats van de veenkoloniale streek, tussen de Overijsselse Vecht en de Drentse zandgronden. De Dedem’s vaart zelf werd de hoofdas, opgevolgd door de Dedemsvaartsche Stoomtram (1886-1947), en de huidige N377. De voorgestelde spoorlijn biedt geen vervoer richting Zwolle, maar het kruist deze as in Dedemsvaart: het station wordt vooral overstap-punt.

De lijn kan de bebouwing kruisen, tussen de Van Haeringenstraat en de zuiveringsinstallatie. Het station komt aan de Langewijk – 1200m van het centrum, maar hier is bijna geen sloop nodig. Na de Hoofdvaart, verlaat de lijn alweer de bebouwde kom.

Nieuwe spoorlijn door Dedemsvaart

Van Dedemsvaart loopt het tracé richting Mariënberg eerst door open veld. Het kruist de N34, en gaat door de bossen van het Diffelerveld. (Tracé-bundeling met de N36 zou het stuk door de bossen langer maken). Bij het laatste stuk, de kruising van de Vecht, zou de spoorlijn wel naast deze weg lopen.

De lijn zou station Mariënberg niet aandoen: er komt dus geen overstap op de lijn Zwolle – Emmen. Het sluit aan op de lijn naar Almelo, circa 1 km ten zuiden van Mariënberg. Het nieuwe tracé, inclusief met de HSL gedeelde stukken, wordt circa 27 km lang.

Nieuw spoorlijn Dedemsvaart-Mariënberg

In elk geval vanaf de aansluiting, moet de lijn naar Almelo verdubbeld en geëlektrificeerd worden, over 18 km. De interregionale treinen zouden slechts twee verdere stations aandoen, Vroomshoop en Vriezenveen. In Vroomshoop (9000 inwoners) loopt de lijn door de bebouwde kom, en moet het over ca. 1500 m in tunnel. Vriezenveen daarentegen is een groot lintdorp (13 000 inwoners), dat bijna geheel ten oosten van het station ligt. Er is bijna geen bebouwing naast de spoorlijn.

Spoorlijn Vroomshoop….Spoorlijn Vriezenveen

Bij Aadorp kruist de lijn het Twentekanaal: 2 km verder ligt Station Almelo. Er is hier voldoende ruimte voor een eigen perron, en dat is waarschijnlijk het beste eindpunt. Verderop is de capaciteit beperkt: de lijn door Almelo is met grote moeite verdiept aangelegd, maar nog altijd tweesporig. Met een hoogfrequente dienst op de hoofdas van Twente, en Intercity en regionale treinen, is er waarschijnlijk geen ruimte voor inter-regionale treinen uit Groningen.

Spoorlijn en station in Almelo

De afstand Groningen – Almelo bedraagt (afhankelijk van het tracé via Dedemsvaart), ongeveer 105 km. Met slechts zes tussenhaltes op een geheel vernieuwd tracé, moet een reistijd van 50 minuten haalbaar zijn.

Nieuwe lijn Drenthe – Twente

Hogesnelheidslijn Zwolle – Groningen

Deze hogesnelheidslijn (HSL) naar Groningen is vooral bedoeld als inter-regionale lijn, niet als verbinding Randstad – Noorden. Het is niet, zoals de eerder voorgestelde HSL Zwolle – Twente, het verlengde van een HSL Amsterdam – Zwolle. Eerder wordt het gekoppeld aan de bestaande lijn via Harderwijk, ten behoeve van een snelle interregionale lijn Utrecht – Zwolle – Groningen. (De snelst denkbaar verbinding Randstad – Noorden blijft nog altijd de Zuiderzeelijn, dat Zwolle en Drenthe vermijdt).

De huidige lijn Zwolle – Hoogeveen – Groningen maakt een omweg via Meppel. Er zijn al langer plannen om de bocht bij Meppel af te snijden, maar prioriteit had dat nooit. Bovendien moet de lijn het Reestdal doorsnijden. De hier voorgestelde HSL gebruikt een geheel nieuw tracé tussen Zwolle en Hoogeveen, ook om een aftakking richting Twente mogelijk te maken. Voorwaarde is dat spoorlijn en station in Hoogeveen worden verplaatst.

De lijn verbindt de provinciale hoofdsteden Zwolle (119 000 inwoners), Assen (67 000), en Groningen (188 000).

Het project veronderstelt de volledige verbouwing van Station Zwolle, en een ongelijkvloerse kruising bij Schelle, ten behoeve van andere HSL-projecten. De nieuwe HSL zou van de huidige lijn Zwolle – Meppel aftakken, na de N340, bij het trafostation Hessenweg (achter bedrijventerrein Hessenpoort). Tot dit punt moet de lijn viersporig worden.

Klik om te vergroten…

De HSL volgt dan de 380 kV hoogspanningsleiding door het Dalfser Veld en Leusener Veld – een bijna rechte lijn door open agrarisch landscap.

Klik om te vergroten…

HSL tussen Zwolle en Hoogeveen

Ter hoogte van de buurtschap Vinkenbuurt, zou de HSL afbuigen richting Balkbrug. De kortste lijn naar Hoogeveen loopt ten noorden van Balkbrug: dit (zuidelijk) tracé houdt verband met de aftakking naar Twente, en het vermijdt bovendien het Reestdal. De lijn zou onder Ommerschans lopen, en dan, draaiend naar het noorden, de N48 en N377 kruisen.

Na de N377, loopt de HSL enkele kilometers evenwijding aan de N48, maar het komt niet naast deze weg te liggen. Met een tracé 2 km verder naar het oosten, kan de lijn geheel door open agrarisch gebied lopen (ontgonnen hoogveen). Ten noorden van Dedemsvaart zou de lijn uit Twente aansluiten. Het gedeelde tracé loopt verder tussen Zuidwolde en de buurtschap Alteveer (en vermijdt de bossen bij Zuidwolde).

Klik om te vergroten…

HSL tussen Zwolle en Hoogeveen bij Dedemsvaart

Aan de zuidkant van Hoogeveen, kruist de lijn eerst de A37, en komt dan naast de A28 te lopen. Er is ruimte genoeg: naast de snelweg ligt er een groenstrook (met hoogspanningsleiding). De aansluiting met het bestaande tracé komt iets ten noorden van het huidige station, bij het industrieterrein Toldijk.

Het station wordt dan ook verplaatst. Het komt boven afrit 26 van de A28 te liggen, en moet dan ook op viaduct. De zuid-ingang ligt aan de Schutstraat, een oost-west hoofdweg. De tweede ingang komt aan een verlengde Van Goghstraat – een looproute van 800 m naar de Hoofdstraat, het centrum van Hoogeveen. Via de nieuwe lijn, wordt het 41 km van Zwolle tot dit station.

Klik om te vergroten…

HSL door Hoogeveen

Om de spoorlijn uit Meppel aan te sluiten op dit station, zou een nieuwe west-tot-zuid boog nodig zijn, dat de A28 kruist. Eventueel kan het bestaande station in gebruik blijven voor regionale diensten, bijvoorbeeld Zwolle – Meppel – Assen.

Net na station Hoogeveen is er een bocht, maar verder is de spoorlijn naar Assen kaarsrecht. Ombouw tot een volwaardige HSL moet mogelijk zijn: het enige overgebleven station, Beilen, kan extra doorgaande sporen krijgen. De afstand tot Assen is 29,5 km, maar vanaf het nieuwe station in Hoogeveen wordt dat bijna 2 km langer.

Station Assen, tegenwoordig niet veel meer dan een eilandperron, wordt vergroot. Hier is overstap op de voorgestelde regionale spoorlijn Assen – Stadskanaal.

Klik om te vergroten…

HSL Zwolle - Groningen op bestaand tracé door Assen

De 28-km lijn Assen – Groningen wordt viersporig, de capaciteit is nodig voor een S-Bahn Assen – Groningen, en de voorgestelde Hondsrug-spoorlijn Groningen-Emmen. Op dit traject moeten zes bochten verruimd worden – de zevende, vlakbij Station Assen, ligt ingeklemd tussen bebouwing. Met rechte stukken tussen de verruimde bochten, moet een lijnsnelheid van 200 km/h mogelijk zijn.

Ook een verbouwing van Station Groningen wordt hier verondersteld, vanwege HSL-projecten: de Zuiderzeelijn, en in het verlengde daarvan een HSL naar Bremen en Hamburg. (Er is voldoende ruimte, maar de huidige indeling van het station is onhandig). Treinen uit Zwolle zouden wel in Groningen eindigen: doortrekking is niet zinvol.

De totale route Zwolle – Groningen wordt 99-100 km lang, dat is 4-5 km korter dan de bestaande route. Ook met tussenstops in Hoogeveen en Assen, moet een reistijd van 45 minuten haalbaar zijn. (Vergelijk ook het alternatief tracé via Oosterwolde).

Hogesnelheidslijn Zwolle – Groningen

Regionale lijn Assen – Stadskanaal – Emmen

Deze spoorlijn is niet bedoeld als rechtstreekse verbinding tussen Assen en Emmen – daarvoor zouden reizigers in Gieten overstappen, op de eerder voorgestelde Hondsrug-spoorlijn van Groningen naar Emmen. Je kunt het beter zien als twee lijnen (Assen – Stadskanaal en Stadskanaal – Emmen), die operationeel aan elkaar gekoppeld zijn. Op de kaart is de samenhang duidelijk: Hondsrug-lijn in zwart, lijn Assen – Stadskanaal – Emmen in oranje…

Nieuwe regionale spoorlijn Assen - Gieten - Stadskanaal - Emmen

De nieuwe lijn zou oude tracés volgen, van de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) en van de Groningsch-Drentsche Spoorweg-Maatschappij Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens (S.T.A.R.). De NOLS exploiteerde een lijn van Assen naar Gasselternijveen (gesloten 1947), en van Zwolle via Gasselternijveen naar Stadskanaal (volledig gesloten ten noorden van Emmen in 1947). Het tracé van de Groningsch-Drentsche Spoorweg-Maatschappij is nog in gebruik als museumlijn (Stichting STAR), tot aan Musselkanaal.

Reactivering van de STAR-lijn, vanaf Zuidbroek via Veendam, is al jaren in discussie op provinciaal en lokaal niveau. De makkelijkste optie zou zijn, op het oude tracé een light train te laten rijden, maar een zwaardere variant heeft vele voordelen. Ten eerste eindigt de oude lijn bij de grens achter Ter Apel – de ooit geplande aansluiting in Duitsland kwam nooit tot stand. De lijn is ook te lang voor lightrail of sneltram, en een spoorlijn kan ook makkelijker infrastructuur delen met de Hondsrug-lijn, en met een regionale metro rond Groningen.

Tracé Assen – Stadskanaal – Emmen

Het voorstel omvat een dubbelsporige electrische lijn van Assen naar Gieten, aansluiting op de Hondsruglijn daar, dan weer een aftakking ter hoogte van Gasselte. Vervolgens gaat de lijn over het NOLS-tracé tot Stadskanaal, langs het STAR-tracé (inclusief museumlijn) tot Ter Apel, en vervolgens over een nieuw tracé tot Emmen. Op sommige plaatsen zou de lijn de autowegen volgen, die vanaf de jaren ’60 in deze zwakke regio aangelegd zijn.

De voorgestelde lijn begint in de provincie-hoofdstad Assen (66 000 inwoners). Het zou aftakken ten noorden van Station Assen, net als de NOLS-lijn vroeger.

Klik om te vergroten…

Het tracé is nog onbebouwd, wel staan er nieuwe woningen ernaast. De aftakking kan iets naar het noorden verschoven worden, naar de Europaweg (ringweg). Een station bij de rotonde daar is mogelijk, maar er is weinige bebouwing in de directe omgeving. Daarna kan de lijn het oude tracé volgen tot aan Rolde (3800 inwoners). Het stationsgebouw staat er nog, het nieuwe kan bij de bouwmarkt ernaast komen, en verder moet één woning wijken.

Klik om te vergroten…

Enkele kilometers ten oosten van Rolde, zou de lijn het NOLS-tracé verlaten, en de N33 volgen. Na de kruising met de weg naar Eext, buigt de lijn dan af, om op de voorgestelde Hondsrug-lijn aan te sluiten. De aansluiting ligt vlak voor het station van Gieten (5000 inwoners). Treinen zouden dan gebruik maken van de Hondsrug-lijn, over ongeveer 3 km. Deze lijn zou naast de N34 lopen (evenwijdig aan het oude NOLS-tracé richting Gasselte).

Klik om te vergroten…

Ten noorden van Gasselte, zou de lijn richting Stadskanaal aftakken, naar een station aan de noordkant van Gasselte – vlakbij het oude station. De lijn volgt dan de N378, dat zelf het NOLS-tracé volgt, richting Gasselternijveen (2000 inwoners), een van de oudste veenkoloniale dorpen. Het station komt aan de kruising met de Hoofdstraat, ook de plek van het oude station. Van hier tot Stadskanaal, wordt de oude lijn simpelweg opnieuw in gebruik genomen.

Klik om te vergroten…

Aan de rand van de bebouwde kom van Stadskanaal ( 21 000 inwoners), ligt de aansluiting met de NOLS-spoorlijn vanuit Zuidbroek en Veendam. Deze zou gebruikt worden voor een regionale metrolijn vanuit Groningen. 550 m na de aansluiting ligt Stadskanaal Hoofdstation. Het ligt op de oude plek aan de Stationsstraat, maar het stationsgebouw is een replica, gebouwd voor de museumlijn STAR. De ligging is nog gunstig ten opzichte van de bebouwing, daarom kan het in gebruik blijven, als ‘Stadskanaal-Noord’.

Klik om te vergroten…

over-skanaal

Het tweede station in Stadskanaal lag aan het uiteinde van de Stationslaan. Het station is verdwenen, maar de plek ligt gunstig, op 500 m van het inmiddels vernieuwde stadscentrum. Bovendien zou deze straat doorgetrokken worden, naar een toekomstige nieuwbouwwijk achter het spoor. Dit lijkt dan de juiste plek, voor een nieuw station Stadskanaal-Centrum.

Het volgende station (Nieuw-Buinen) lag aan de oude weg naar Buinen. Dit station zou naar het noorden verplaatst worden, naar de nieuwe Buinerweg, de N374. Hier ligt al een nieuwbouwwijk aan de westkant van de spoorlijn, dat goed bediend wordt door dit station. Formeel hoort de wijk bij Nieuw-Buinen (5 000 inwoners), want de spoorlijn volgt de provinciegrens, De regionale metrotreinen uit Groningen en Veendam, zouden doorrijden tot Stadskanaal-Centrum of Stadskanaal-Zuid. Stadskanaal heeft dan treinen in de richtingen Groningen, Assen, en Emmen.

Een vierde station in Stadskanaal is wellicht mogelijk, aan de Cereskade. Het zou Ceresdorp bedienen, met ongeveer 1000 inwoners. Het ‘dorp’ is slechts een plaatselijke verdichting van de lintbebouwing langs het kanaal, dat toch een busverbinding zal behouden (het kanaal is bebouwd tot in Ter Apel). De noodzaak van een vierde station moet goed bekeken worden.

Klik om te vergroten…

mkanaal

Het volgende is Station Musselkanaal, eindhalte van de museumtreinen. Slechts een kaal perron met enkele banken is overgebleven, maar het heeft misschien het mooiste uitzicht van alle perrons in Nederland. Om de bebouwde kom (7000 inwoners) beter te bedienen, zou het door twee nieuw stations vervangen worden: aan de noordkant bij de Sluiskade, en aan de zuidkant vlakbij de winkels (Aaweg / Kavelingen). De twee locaties liggen ongeveer 1500 meter uit elkaar.

Klik om te vergroten: langs Ter Apel…

mk-terapel….terapel

De lijn volgt dan het ongebruikte tracé, tot aan Ter Apel (9000 inwoners). Hier boog de lijn naar het oosten, over het Ter Apelkanaal, richting Duitsland. Het nieuwe tracé naar Emmen zou beginnen bij deze bocht: de nieuwe lijn loopt dan rechtdoor, evenwijdig aan het kanaal. Het kruist de Westerstraat / N36, op de plaats van het schoolgebouw, ongeveer een kilometer van van het winkelcentrum.

Vanaf dit station loopt de nieuwe lijn naar het zuiden, naar de N391, en draait richting Emmen, naast de weg. Deze kaarsrechte weg werd door open velden aangelegd. (Er was ooit een tram van Ter Apel naar Emmen, maar deze liep via Nieuw-Weerdinge). Een verlenging van de STAR-lijn naar Emmen is ook eerder voorgesteld, en een tracé langs de N391 ligt voor de hand.

Klik om te vergroten…

tera-emmen

Twee km ten oosten van Weerdinge, draait de weg naar het zuiden: de spoorlijn zou rechtdoor gaan, om aan te sluiten op de Hondsruglijn, tussen Weerdinge en Emmen. De lijn kruist de Emmerhoutstraat bij Weerdinge, maar het dorp is te klein voor een station (800 inwoners), en de lijn zou iets moeten afbuigen om het goed te bedienen. Dat weegt niet op, tegen het voordeel van een recht tracé langs de hoogspanningsleiding. Vanaf de aansluiting, rijden de treinen nog 2 km over de Hondsrug-lijn, naar het station van Emmen: met 57 000 inwoners, het regionaal centrum van Zuid-Drenthe.

De treinen op de nieuwe lijn zouden rijden van Assen tot Emmen. Het is niet zinnig om ze door te later rijden tot Zwolle, daarom wordt Emmen overstap-station. De totale lengte van de lijn bedraagt 60 km: een reistijd van minder dan een uur is haalbaar.

Regionale lijn Assen – Stadskanaal – Emmen