Tram Den Haag: tangentlijn Bohemen – Delft via Wateringse Veld

Als aanvulling op de voorgestelde lichte metro in Den Haag zijn nieuwe tramlijnen wenselijk. Eén daarvan, een lijn tussen Wateringse Veld en Delft, is al langer in discussie. De nieuwste plannen (Visie Netwerk RandstadRail 2009) voorzien in een ‘HOV’ bus, dat waarschijnlijk over bestaande wegen zal rijden. Hier wordt een lange tramlijn voorgesteld, vanaf stadsdeel Loosduinen naar Delft. Het is tangentlijn, dat meerdere radiale routes snijdt.

Tracé in Den Haag: basiskaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC3.0 licentie

Tangent-tramlijn in Den Haag

 
In Delft zou de lijn aansluiten op een bescheiden stedelijk tramnet in Delft.

Tracé in Den Haag

De tramlijn kan bij Kijkduin beginnen, en zou dan tot aan de Escamplaan zijn tracé delen met de eerder voorgestelde ‘tram 23’ – een tramlijn Kijkduin – Rijswijk. Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein lijkt echter een beter eindpunt voor een tram naar Delft. Daar geven beide tramlijnen overstap op de voorgestelde metrolijn vanaf CS via Segbroek, en ook op de voorgestelde metrolijn HS – Loosduinen (Laakkanaal-tracé).

Klik om te vergroten: twee metrolijnen naar De Savornin Lohmanplein…

Licht volautomatische metronet in Den Haag, tak naar Loosduinen.Lichte metro in Den Haag, van Station HS naar Savornin Lohmanplein

 
Na het winkelcentrum, volgen beide lijnen eerst de Groen van Prinstererlaan en Houtwijklaan. Bij de kruising met de Escamplaan, draait ‘tram 23’ naar Ziekenhuis Leyenburg: de lijn naar Delft gaat rechtdoor.

De tram rijdt verder over de Dedemsvaartweg: bij de Meppelweg kruist het Randstadrail lijn 4. Die lijn rijdt een heel kort stuk over de Dedemsvaartweg, en buigt dan weer af naar de Meppelweg. Een gedeelde halte is niet haalbaar, en de kruising moet worden heringericht. (Na de aanleg van een metro wordt het tramnet opnieuw ingericht, maar lijn 4 behoudt waarschijnlijk zijn radiale route naar CS).

Op het volgende deel van de Dedemsvaartweg liggen er al tramsporen (remise-sporen), maar de straat moet heringericht worden. Bij de Melis Stokelaan is er overstap op de voorgestelde metrolijn door Escamp.

Klik om te vergroten: metro door Escamp…

Metrolijn in Den Haag door Escamp.

 
De lijn sluit hier aan op de bestaande tramlijn 16, en neemt zijn tracé over, door de Vinex-wijken van Wateringse Veld. Na de aanleg van de voorgestelde metrolijn door Rijswijk naar Wateringen, verliest lijn 16 namelijk zijn functie als als radiale verbinding met de binnenstad. De tram naar Delft kruist deze metrolijn bij Oosteinde.

Klik om te vergroten: metro Wateringen…

Metro door Wateringen, vanaf Den Haag CS.

 
Bij de Middenweg kruist het ook tramlijn 17, of zijn opvolger. Die behoudt wel een functie als radiale verbinding met Rijswijk, evenwijdig aan de metrolijn, op 900 – 1110 m afstand daarvan.

Het bestaande tram-tracé draait hier, naar een eindpunt verderop de Middenweg. De lijn naar Delft moet een geheel nieuw tracé volgen, om aan te sluiten op het tramnet in Delft.

A4 en Delft

De tram moet eerst de snelweg A4 kruisen. De Laan van Wateringse Veld sluit aan op de Wippolderlaan (ringweg Den Haag), die vervolgens aansluit op afrit 12 van de A4. In de huidige toestand zijn de wegen niet geschikt voor een tramlijn. De ruimte voor een tramtunnel, onder de Zweth en onder de snelweg, wordt beperkt door een groot schakelstation van Tennet. Een viaduct moet klimmen om de afrit te kruisen, en daar loopt juist een nieuwe hoogspanningsleiding.

Wat wel mogelijk lijkt, is het herinrichten van de afrit, zodat er geen kruisende wegen aan de noordzijde zijn.De tram loopt dan naast de Wippolderlaan, tot aan de rotonde Sionsdreef / Harnaschweg.

Klik om te vergroten…

Tracé tram Wateringse Veld - Delft bij A4.

 
De lijn loopt verder over de brede Harnaschdreef, door het nieuwe bedrijfsterrein Harnaschpolder. Bij een bocht in de weg, beginnen de nieuwste woonwijken van Delft. (De gemeentegrens bepaalt de inrichting van het gebied hier).

De tram volgt de huidige tijdelijke busbaan, rechtdoor naar de verlengde Kristalweg, en draait 90 graden. Vanaf hier wordt het tracé gedeeld met een Delftse stadslijn, dat doorrijdt naar de TU Delft. Deze Vinex-wijk is nog in aanbouw, en daarom is het moeilijk om de haltes aan te geven. De Kristalweg en zijn verlenging zijn reeds ingericht voor een HOV-lijn, met een brede middenberm.

Klik om te vergroten…

Nieuwe tramlijn naar Harnaschpolder in Delft.

 
De tram loopt verder, via de Foreestweg en Ruys de Beerenbrouckstraat, naar de Delftse binnenstad. Bij de nieuwe spoortunnel sluit het aan, op het tracé van Lijn 1 uit Den Haag.

De tram uit Loosduinen passeert het nieuwe Station Delft, in tunnel onder het stadskantoor. Vanwege de beperkte ruimte, zou de tram doorrijden naar een eindhalte – bijvoorbeeld bij winkelcentrum De Hoven, waar er wel voldoende ruimte is. Verder doortrekken binnen Delft zou de lijn te lang maken, en strookt niet met zijn functie als tangentlijn. De lijn wordt 12,5 km lang, van De Savornin Lohmanplein tot Station Delft, en krijgt rond 20 tussenhaltes.

Advertisements
Tram Den Haag: tangentlijn Bohemen – Delft via Wateringse Veld

Metro Den Haag: naar Ypenburg en Delft

Hier wordt een deel van een mogelijk Haags metronet voorgesteld: een metrolijn naar Ypenburg en Delft, dat tramlijn 1 zou vervangen. Om het overzichtelijk te houden, wordt het netwerk in deel-tracés beschreven. Lees eerst de inleiding: Metro Den Haag.

Deze metrolijn zou aftakken van het metro-tracé door bedrijventerrein Binckhorst. Dat tracé ligt zelf in het verlengde van de voorgestelde metrolijn uit Scheveningen. (Van de Binckhorst-lijn zou ook een metrolijn naar Rijswijk aftakken).

Klik om te vergroten: de lijn door Binckhorst…

Metro-tracé door bedrijfsterrein Binckhorst in Den Haag

Het tracé richting Delft kruist veel infrastructuur en waterkeringen, en zou grotendeels als geboorde tunnel worden uitgevoerd. In de Vinex-wijk Ypenburg kan een deel wellicht op viaduct. Een korte aftakking, met één station, kan het wijkwinkelcentrum daar bedienen. Voor de rest, bedient de lijn alleen de Delftse kant van Ypenburg.

Na de aftakking bij Arentsburgh, kruist de lijn een nog onbebouwd terrein, naast recreatiepark Drievliet. De lijn draait om naast de Molensloot te lopen, met een eerste station bij het bedrijfsterrein Hoornwijck. Door een afwateringskanaal te verplaatsen, kan het station pal naast de Laan van Hoornwijck liggen (onder het scouting-terrein). Het kan ook iets verder van de weg liggen, onder het parkeerterrein van Omroep West.

Klik om te vergroten:

Metro-tracé van Den Haag via Binckhorst naar Delft, langs Ypenburg.

De lijn kruist vervolgens de A4, met meerdere bruggen (Knooppunt Ypenburg). Het tracé ligt eerst naast de Laan van Hoornwijck, en daarna onder deze brede weg. Het volgende station komt aan de kruising met Laan van Kans / Laan van Ypenburg, tussen bedrijfsterrein Ypenburg en de woonwijk Boswijk.

Direct na dit station, draait de lijn 90 graden naar de Singel, de rondweg om de woonwijken. Hier zou de korte lijn naar winkelcentrum Ypenburg aftakken. Deze eindigt 600 m verder, onder het plein voor de winkels. Het inpassen van een bocht naar Singel is geen probleem: de wegen zijn hier zeer ruim uitgevoerd.

Klik om te vergroten…

Metrolijn van Den Haag naar Delft, langs de Delftse kant van Ypenburg.

De lijn naar Delft volgt de Singel, met een station bij de Fokkersingel. Dit gedeelte kan mogelijk op viaduct. Na de Fokkersingel, draait de weg zelf 90 graden, en loopt evenwijdig aan de A13. Een volgend station, aan de Rijswijkse Landingsbaan, geeft vooral overstap op tramlijn 19, dat hier een nieuwe halte zou krijgen. (Het station komt naast de wijk Waterwijk, maar vanwege de snelweg is er verder weinig bebouwing hier.)

Daarna draait het tracé naar de noordelijke wijken van Delft. Het kruist daarbij niet alleen de A13, maar de afrit Delft-Noord en zijn aansluitende wegen, waterkeringen, en een afwateringskanaal. Het tracé komt in elk geval onder het BoRent-terrein naast de snelweg, en moet daarna enkele kantoorgebouwen vermijden. Afhankelijk van de benodigde hellingen, is een viaduct over de snelweg misschien mogelijk, als de lijn direct daarna weer in tunnel duikt. Anders is een geboorde tunnel hier de enige optie.

Klik om te vergroten…

Metrolijn vanuit  Den Haag, aan de grens van Delft bij Brasserskade,  naast A13.

Een volgend station komt naast de Brasserskade, op een onbebouwde plek naast de nieuwbouw aan de Castrop-Rauxellaan. Dit terrein ligt lager dan de weg naar de afrit: als de lijn de A13 op viaduct kruist, dan is een station op maaiveld misschien haalbaar.

De lijn passeert hier de gemeentegrens. Ook binnen Delft zou een geboorde tunnel de voorkeur hebben, want het tracé loopt vlak langs de binnenstad. Het tracé loopt eerst over het terrein van de GGZ Delfland. Sloop kan wellicht beperkt blijven tot één gebouw: het terrein heeft veel groen en geen dichte bebouwing. Het tracé is gebogen, om aan te sluiten op de hoofdweg in deze wijk. Het is blijkbaar een onvoltooide rondweg, bestaande uit de St. Jorisweg, Van Miereveltlaan, en Stalpaert van der Wieleweg.

Op dit gedeelte komen er twee stations: bij de Tweemolentjeskade, en ter hoogte van de Koepoort. Dit laatste ligt op slechts 250 m van de binnenstad.

Verderop loopt de weg naast de voormalige stadsgracht, dat vergroot werd tot Rijn-Schie Kanaal. Het tracé draait hier circa 80 graden, om het kanaal te volgen. Het volgend station komt bij de Zuidpoort, onder de Sebastiaansbrug (naar Delft-Zuid). Op de Zuidwal, de ingang van het vernieuwde winkelgebied Zuidpoort, is er overstap op de geplande tram naar Delft-Zuid.

Klik om te vergroten…

Metro-tracé ten oosten van de Delftse binnenstad, langs Koepoort en Zuidpoort.

De lijn zou eindigen bij Station Delft. Het kan niet verder: het loopt tegen de nieuwe spoortunnel aan. Met een metro is uiteraard geen rekening gehouden bij het ontwerp voor het stationsgebied, en de overstap wordt niet optimaal. Het nieuwe station Delft krijgt geen zuiduitgang, waarop het metrostation kan aansluiten. De loopafstand wordt circa 350 m, dat overigens zelf wel in tunnel kan, dus niet noodzakelijk over straat.

Gevolgen voor de tram

Deze tak van de Haagse metro wordt 10,6 km lang, gemeten vanaf Den Haag Centraal. Er zijn 11 tussenstations. Het winkelcentrum Ypenburg komt op 6 km van Den Haag Centraal te liggen, bijna een rechte lijn.

Klik om te vergroten…

Den Haag Centraal naar Station Delft per lichte metro, overzicht.

Deze metrolijn zal de functie van tramlijn 1 overnemen, als tweede verbinding Den Haag – Delft (naast de spoorlijn). Het tracé van lijn 1 in Delft kan vervolgens gekoppeld worden, aan die van tramlijn 17 in de Plaspoelpolder. Dat vereist een nieuwe trambrug over de Delftse Vliet, ter hoogte van de halte Verffabriek. De tram kan de bestaande onderdoorgang onder de A4 gebruiken (Diepenhorstlaan), en sluit aan op de bestaande tramlijn bij het Europees Octrooibureau. Tramlijn 15 blijft rijden: zijn halte Broekpolder vervangt twee haltes op lijn 1, in het bedrijfsterrein Broekpolder.

De route van de verlegde tramlijn in Den Haag zelf, wordt hier niet verder besproken. In Delft is een eigen tramnet met drie stadslijnen mogelijk, want ook zonder een metrolijn zal de ‘interlokale’ functie van tramlijn 1 verdwijnen. De nieuwe spoortunnel maakt ook een hoogfrequente dienst mogelijk. Tramlijn 1 geldt als ‘enige overgebleven interlokale tram van Nederland’, maar de stedelijke ontwikkelingen hebben de omschrijving ingehaald. Met of zonder metro, zijn aanpassingen nodig. Eventueel kan de lijn, in het weekend, als semi-toeristische lijn blijven rijden.

Metro Den Haag: naar Ypenburg en Delft

Tramlijn Pijnacker – Delft – De Lier

Hier werd eerder een eigen Delftse tramnet voorgesteld. De tracés van de radiale lijnen zijn ook bruikbaar voor langere stadsregionale lijnen Hier wordt een oost-west lijn voorgesteld, van Pijnacker naar De Lier, via Delft. Het gaat niet om een sneltram: de tram zou op (of naast) de weg rijden. Het is eerder vergelijkbaar met de vroegere interlokale tramlijnen, die ook in het Westland te vinden waren (Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, WSM). Voor een vergelijkbare combinatie van moderne stedelijke en regionale lijnen, zie de tram-voorstellen voor Hilversum. Deze tramlijn zou bus 128 vervangen, en bus 121 tussen Delft en Pijnacker. (De aanleg moet overigens wachten op de spoortunnel in Delft).

In Pijnacker zou de lijn beginnen bij Station Pijnacker Centrum, op Lijn E van de Rotterdamse metro (voormalig Hofpleinlijn). Naast het station is er voldoende ruimte voor een eindhalte. De tram rijdt in een rechte lijn over de Oostlaan (winkelstraat), Westlaan, en Delftsestraatweg, naar Delfgauw. Buiten Pijnacker is dit tuinbouwgebied, met aan de zuidkant van de weg een vaart: een tramhalte op dit gedeelte is niet zinnig.

Klik om te vergroten: Tram Pijnacker – Delft…

Oost-west streektram door Delft, gedeelte Pijnacker - Delft.

De bouw van woningen aan de oostkant van de A13, heeft het dorp Delfgauw binnen de bebouwde kom van Delft gebracht. In de dorpskern is de ruimte krap: wellicht kan één spoor over de vaart heen aangelegd worden. Anders is de sloop van enkele vervallen woningen nodig (beslist geen erfgoed). De tram krijgt haltes bij de Delfgauwse Plein (dorpskern) en de Laan der Zeven Linden, de toegang tot de Vinex-wijk Emerald.

Daarna gaat de lijn onder de A13, en rijdt door de vooroorlogse wijk Wippolder naar het Mijnbouwplein. Daar sluit het aan, op de reeds geplande verlenging van tramlijn 19 (naar de TU Delft). De twee lijnen delen in elk geval een halte Zuidpoort, maar de lijn uit Pijnacker rijdt niet langs Station Delft, in elk geval niet langs de hoofdingang (een halte Westvest is wel mogelijk). Vanaf de Zuidwal gaat de lijn rechtdoor naar de Westlandseweg, het bestaande tracé van HTM-tramlijn 1.

De huidige buslijn rijdt via de Hoornseweg: de tram kan beter via de Reinier de Graafweg, langs het ziekenhuiscomplex. Dit tracé moet vervolgens worden aangesloten op de Woudseweg, bijvoorbeeld met een trambaan over de Tanthofkade. Dat vereist de sloop van enkele panden, maar Den Hoorn krijgt wel een halte bij de dorpskern. (De gemeente Delft heeft vage plannen voor een tramlijn via Den Hoorn naar Wateringse Veld, maar een tracé staat niet vast).

Klik om te vergroten: regionale tramlijn door Delft…

Oost-west streektram door Delft, met centrumhalte Westvest.

De lijn in Delft krijgt zes haltes ten westen van de binnenstad: Krakeelpolderweg, Westlandseweg bij de scholen, twee haltes bij het ziekenhuis, Den Hoorn, en Den Hoorn-west (Vinex-wijk in aanleg).

De tram kan de A4 kruisen op eigen brug, aan de noordzijde van de Woudseweg, zonder de afritten te kruisen. Daarna gaat langs de Woudseweg (N223) richting De Lier. Deze is ingericht als doorgaande weg naar het Westland, tussen A4 en A20. Een vrijliggende trambaan naast de bestaande weg is dan ook nodig: daarvoor is er wel voldoende ruimte. Twee haltes zijn denkbaar: bij het dorpje ‘t Woudt, en in het kassengebied ten westen daarvan.

Tram Delft – De Lier: centrum-tracé in blauw…

Oost-west streektram door Delft, gedeelte tussen Delft en De Lier (Westland).

In De Lier kan het tracé ook naast de N223, dat de dorpskern passeert op circa 200 m. Eventueel kan de tram langs het centrum, over de Hoofdstraat. Het oudste gedeelte is te smal, maar de tram kan via de Prinses Irenestraat, met een halte Oranjeplein. Via een groenstrook bereikt het weer de N223. In beide gevallen krijgt De Lier drie haltes: oost, centrum en west.

De lijn zou eindigen bij het gehucht Westerlee. Een halte daarvoor bedient het bedrijventerrein Leehove. Aan de noordkant van de weg ligt een voormalige veiling, een deels vervallen terrein. De N223 eindigt bij de kruising met de A20, dat hier overgaat in de N213. Verder lijkt niets een halte te rechtvaardigen…

Westerlee: CC3.0 licentie van gebruiker Druifkes bij Wikimedia

De reden om deze tramlijn door te trekken, is dat de A20 / N213 een geschikt tracé is, voor een verlengde metrolijn vanuit Rotterdam. Het gaat om een aftakking van de Hoekse Lijn, vanaf Maassluis. (De ombouw van deze lijn tot metro is al jaren gepland). De tram zou dan overstap geven op de metro, met een station bij de kruising N223 / A20. Meer later over een mogelijke metro naar het Westland, en het mogelijk verlengen van deze tramlijn naar Naaldwijk.

Tramlijn Pijnacker – Delft – De Lier

Tram Delft: ringlijn

Hier werd al eerder een eigen Delftse tramnet voorgesteld, met twee radiale lijnen in de vorm van een X. Dit bescheiden net bedient alle vier kwadranten van Delft. Een ring-tramlijn (circa 9 km lang) kan de kwadranten onderling verbinden, en de aansluiting op de spoorlijn naar Rotterdam verbeteren. De eerste versie van dit voorstel ging uit van een station Delft-Noord, maar naar de aanleg van de Delftse spoortunnel is duidelijk dat deze te ver naar het noorden zou liggen, om de noordhelft van Delft goed te bedienen.

Als er een station komt, dan ligt het waarschijnlijk in het huidige tuinbouwgebied ‘t Haantje, dat bij de Gemeente Rijswijk hoort. Dit gebied wordt langzaam volgebouwd, onder de naam Rijswijk-Buiten, met vooral laagbouw. Er was ooit sprake van een centrum-gebied met een nieuw station, maar dat lijkt uit de plannen verdwenen. De Rijswijkse plannen houden helemaal geen rekening met de aansluiting op Delft-Noord, en mocht er daar ooit een station komen, dan zal het de noordelijke wijken van Delft nauwelijks bedienen.

De hier eerder voorgesteld station midden op het DSM-terrein had dat wel gedaan, maar lijkt zoals gezegd niet haalbaar. De ringlijn zelf blijft wel haalbaar: het rijdt dan via de Wateringse Vest en de Ruys de Beerenbrouckstraat, ten zuiden van het DSM-terrein. De reden om hier een tram boven een bus te kiezen, is dat een groot deel van het tracé vertramd zou worden ten behoeve van de radiale lijnen.

De ringlijn is een langwerpige lus, van de westkant van Station Delft-Zuid, naar de oostkant van hetzelfde station. De route wordt ‘met de klok’ beschreven. De tram rijdt, vanaf het stationsplein, over de groenstrook naast de Kruithuisweg, naar de Voorhofdreef. Het tracé op de Voorhofdreef wordt gedeeld met een radiale lijn. Bij Winkelcentrum De Hoven sluit het aan, op het bestaande tram-tracé. Bij de Westlandseweg, draait de bestaande lijn richting binnenstad: de ringlijn gaat rechtdoor, over de Krakeelpolderweg en Westplantsoen. Op dit gedeelte komen er haltes bij de Brandweer (overstap op een oost-west streektramlijn), bij de Buitenwatersloot, en bij het Wilhelminapark. In de Beerenbrouckstraat, gebruikt de tram het eerder beschreven radiaal tracé (noord-west kwadrant).

Via bestaande tracé op de Wateringsevest, met overstap op lijn 1 en 19, rijdt de tram naar de Insulindeweg. Het gaat verder via de Bonairestraat, de St. Jorisweg en de Van Miereveltlaan, samen een randweg ten oosten van de binnenstad. Op dit gedeelte krijgt de lijn haltes op de hoek van de Bonairestraat, en bij de Palamedesstraat, Koepoortbrug en Oostplein. Via de Julianalaan bereikt de lijn het reeds geplande tramtracé naar de TU Delft. Afhankelijk van de plek van de halte Mijnbouwplein, zou de lijn eventueel via de Mijnbouwstraat lopen: er komt ook een halte bij de Vredeskerk (tweede overstap op een oost-west streektramlijn). Na de TU, eindigt de geplande radiale lijn op Science Park Technopolis. De ringlijn draait hier naar het oosten, over de groenstrook aan de noordzijde de Kruithuisweg. Via een nieuwe trambrug kruist het de Delftse Schie, en bereikt het een eindpunt aan de oostzijde van Station Delft-Zuid.

Tram Delft: ringlijn

Tram Delft

Tussen Den Haag en Delft rijdt de enige overgebleven ‘interlokale’ tram van Nederland, HTM lijn 1. Deze werd in 1994 doorgetrokken vanaf Station Delft naar de nieuwbouwwijk Tanthof. De Haagse tramlijn 19, een lange ringlijn rond Den Haag, gebruikt een deel van dit tracé, het krijgt later een eigen tracé langs de TU Delft.

Met deze lijnen als uitgangspunt, wordt hier een eigen tramnet in Delft voorgesteld. Deze is vergelijkbaar met het voorgestelde stedelijk tramnet in Hilversum, ook gedeeld met langere regio-lijnen. Met 98 000 inwoners, is Delft ook qua grootte vergelijkbaar.

Eigen tramnet in Delft, deels op bestaande tramlijnen.

Een eigen Delftse tramnet zou beginnen met twee lijnen, in de vorm van een X. Later kan een een oost-west ‘streektram’ worden toegevoegd. De eerste lijn loopt van Ypenburg naar Tanthof, noord-oost tot zuid-west. Het gebruikt een bestaande tracé vanaf winkelcentrum Ypenburg langs Station Delft, naar winkelcentrum De Hoven. Daarna volgt een nieuw tracé, over de Voorhofdreef naar Tanthof.

Wellicht kan deze lijn via een vertramde busbaan, naar de huidige eindhalte Abtswoudse Park: daarmee wordt heel Tanthof door de tram bediend. Deze tramlijn vervangt de huidige buislijn 80, en wordt circa 8,5 km lang. De busbaan in Tanthof-Oost is echter niet berekend op een tramlijn: het kronkelt en ligt ingeklemd tussen achtertuinen. Een alternatief is een eindpunt bij Station Delft-Zuid, via de Tanthofdreef: de lijn wordt dan korter, en Tanthof moet een busverbinding behouden.

Klik om te vergroten…

Nieuwe tramlijn over Voorhofdreef in Delft, richting Tanthof.

Het is ook mogelijk dat deze kortere stadslijn het huidige eindpunt van HTM-lijn 1 overneemt, en dat tram 1 bij Station Delft-Zuid eindigt. Van Scheveningen tot Tanthof is namelijk erg lang, en de kans op vertragingen daadoor groot.

Een volledig nieuwe lijn zou het noordwest-kwadrant van Delft bedienen. Deze zou aftakken van de bestaande lijn bij Molen De Roos, en kruist de spoortunnel (dat kan pas als alle twee buizen afgebouwd zijn). De tram rijdt via de Ruys de Beerenbrouckstraat, Foreestweg en Kristalweg richting Harnaschpolder, aan de rand van de stad. Dit gebied is nog in aanleg, daarom is een eindhalte niet definitief aan te wijzen, maar de lijn zou de bestaande busbaan overnemen. De lijn krijgt in elk geval haltes bij het Westplantsoen (bij de Albert Heijn), bij de winkels aan de Foreestweg, bij het Kristalplein, en bij de Dijkshoornseweg (school).

Dit tracé is ook geschikt voor een tram Delft – Wateringse Veld, deels over het bestaande tram-tracé van lijn 16. Deze lange lijn aan de westkant van de Haagse agglomeratie is al jaren in discussie, maar heeft de onderzoeksfase blijkbaar niet bereikt. De langere tangentlijn sluit niet uit, dat een kortere Delftse lijn van hetzelfde tracé gebruik maakt.

Klik om te vergroten…

Nieuwe tramlijn naar Harnaschpolder in Delft.

De lijn uit het noordwest-kwadrant kan gekoppeld worden, aan het reeds geplande tracé van lijn 19 naar de TU Delft. Vanaf Station Delft, loopt deze lijn via Zuidwal, langs de zuidkant van de binnenstad en winkelcentrum Zuidpoort. Het kruist de Sebastiaansbrug, en rijdt via het Mijnbouwplein naar de campus van de TU Delft naar science park Technopolis. (Het tracé is grotendeels klaar, de rails liggen er al, maar de lijn wacht op vervanging van de Sebastiaansbrug). De hele lijn wordt 7-8 km lang, afhankelijk van het tracé in de Harnaschpolder.

Klik om te vergroten…

TU tramlijn

De twee radiale lijnen bedienen alle vier kwadranten van Delft, maar niet all wijken. Een volgende stap is een oost-west streektramlijn, van Pijnacker naar De Lier.

Tram Delft