Tramlijn Pijnacker – Delft – De Lier

Hier werd eerder een eigen Delftse tramnet voorgesteld. De tracés van de radiale lijnen zijn ook bruikbaar voor langere stadsregionale lijnen Hier wordt een oost-west lijn voorgesteld, van Pijnacker naar De Lier, via Delft. Het gaat niet om een sneltram: de tram zou op (of naast) de weg rijden. Het is eerder vergelijkbaar met de vroegere interlokale tramlijnen, die ook in het Westland te vinden waren (Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, WSM). Voor een vergelijkbare combinatie van moderne stedelijke en regionale lijnen, zie de tram-voorstellen voor Hilversum. Deze tramlijn zou bus 128 vervangen, en bus 121 tussen Delft en Pijnacker. (De aanleg moet overigens wachten op de spoortunnel in Delft).

In Pijnacker zou de lijn beginnen bij Station Pijnacker Centrum, op Lijn E van de Rotterdamse metro (voormalig Hofpleinlijn). Naast het station is er voldoende ruimte voor een eindhalte. De tram rijdt in een rechte lijn over de Oostlaan (winkelstraat), Westlaan, en Delftsestraatweg, naar Delfgauw. Buiten Pijnacker is dit tuinbouwgebied, met aan de zuidkant van de weg een vaart: een tramhalte op dit gedeelte is niet zinnig.

Klik om te vergroten: Tram Pijnacker – Delft…

Oost-west streektram door Delft, gedeelte Pijnacker - Delft.

De bouw van woningen aan de oostkant van de A13, heeft het dorp Delfgauw binnen de bebouwde kom van Delft gebracht. In de dorpskern is de ruimte krap: wellicht kan één spoor over de vaart heen aangelegd worden. Anders is de sloop van enkele vervallen woningen nodig (beslist geen erfgoed). De tram krijgt haltes bij de Delfgauwse Plein (dorpskern) en de Laan der Zeven Linden, de toegang tot de Vinex-wijk Emerald.

Daarna gaat de lijn onder de A13, en rijdt door de vooroorlogse wijk Wippolder naar het Mijnbouwplein. Daar sluit het aan, op de reeds geplande verlenging van tramlijn 19 (naar de TU Delft). De twee lijnen delen in elk geval een halte Zuidpoort, maar de lijn uit Pijnacker rijdt niet langs Station Delft, in elk geval niet langs de hoofdingang (een halte Westvest is wel mogelijk). Vanaf de Zuidwal gaat de lijn rechtdoor naar de Westlandseweg, het bestaande tracé van HTM-tramlijn 1.

De huidige buslijn rijdt via de Hoornseweg: de tram kan beter via de Reinier de Graafweg, langs het ziekenhuiscomplex. Dit tracé moet vervolgens worden aangesloten op de Woudseweg, bijvoorbeeld met een trambaan over de Tanthofkade. Dat vereist de sloop van enkele panden, maar Den Hoorn krijgt wel een halte bij de dorpskern. (De gemeente Delft heeft vage plannen voor een tramlijn via Den Hoorn naar Wateringse Veld, maar een tracé staat niet vast).

Klik om te vergroten: regionale tramlijn door Delft…

Oost-west streektram door Delft, met centrumhalte Westvest.

De lijn in Delft krijgt zes haltes ten westen van de binnenstad: Krakeelpolderweg, Westlandseweg bij de scholen, twee haltes bij het ziekenhuis, Den Hoorn, en Den Hoorn-west (Vinex-wijk in aanleg).

De tram kan de A4 kruisen op eigen brug, aan de noordzijde van de Woudseweg, zonder de afritten te kruisen. Daarna gaat langs de Woudseweg (N223) richting De Lier. Deze is ingericht als doorgaande weg naar het Westland, tussen A4 en A20. Een vrijliggende trambaan naast de bestaande weg is dan ook nodig: daarvoor is er wel voldoende ruimte. Twee haltes zijn denkbaar: bij het dorpje ‘t Woudt, en in het kassengebied ten westen daarvan.

Tram Delft – De Lier: centrum-tracé in blauw…

Oost-west streektram door Delft, gedeelte tussen Delft en De Lier (Westland).

In De Lier kan het tracé ook naast de N223, dat de dorpskern passeert op circa 200 m. Eventueel kan de tram langs het centrum, over de Hoofdstraat. Het oudste gedeelte is te smal, maar de tram kan via de Prinses Irenestraat, met een halte Oranjeplein. Via een groenstrook bereikt het weer de N223. In beide gevallen krijgt De Lier drie haltes: oost, centrum en west.

De lijn zou eindigen bij het gehucht Westerlee. Een halte daarvoor bedient het bedrijventerrein Leehove. Aan de noordkant van de weg ligt een voormalige veiling, een deels vervallen terrein. De N223 eindigt bij de kruising met de A20, dat hier overgaat in de N213. Verder lijkt niets een halte te rechtvaardigen…

Westerlee: CC3.0 licentie van gebruiker Druifkes bij Wikimedia

De reden om deze tramlijn door te trekken, is dat de A20 / N213 een geschikt tracé is, voor een verlengde metrolijn vanuit Rotterdam. Het gaat om een aftakking van de Hoekse Lijn, vanaf Maassluis. (De ombouw van deze lijn tot metro is al jaren gepland). De tram zou dan overstap geven op de metro, met een station bij de kruising N223 / A20. Meer later over een mogelijke metro naar het Westland, en het mogelijk verlengen van deze tramlijn naar Naaldwijk.

Advertisements
Tramlijn Pijnacker – Delft – De Lier