Metrolijn Rotterdam – Zoetermeer (ZoRo)

Hier werden eerder nieuwe metrolijnen in Rotterdam voorgesteld, met afwijkend systeem en voertuigen – niet te koppelen aan de bestaande lijnen. Een metrolijn naar Zoetermeer zou wel van een bestaande lijn aftakken: Lijn E naar den Haag – de voormalige Hofpleinlijn. Over een Zoetermeer-tak werd al jaren gesproken, maar uiteindelijk werd het een busbaan. Hier wordt gekeken of een metrolijn alsnog zinvol is.

Klik om te vergroten…

Tracé huidige busbaan Rodenrijs - Zoetermeer

 
Het metro-tracé staat min of meer vast, sinds de aanleg van de verlengde RandstadRail lijn 4, door de Vinex-wijk Oosterheem. Het wordt nog 2 km doorgetrokken, tot aan de spoorlijn Den Haag – Gouda: de verlenging is in ruwbouw klaar. Op op de kruising is een overstap-station gepland, het zogenaamde Station BleiZo. Al je de lijn verder doortrekt, dan kom je vanzelf op het tracé van de huidige busbaan, dat zelf de HSL volgt.

Oosterheem-tak op viaduct…

RandstadRail in Vinex-wijk

 
Blijkbaar was het ooit de bedoeling, om zodoende RandstadRail lijn 4 te koppelen aan de Rotterdamse metro. Dat zou een lange lijn opleveren, met een tracé die door Zuid-Holland slingert – van Rotterdam-Zuid, via Zoetermeer en Den Haag, naar de rand van het Westland. Dat tracé bevat delen van een naoorlogse metrolijn, een light-rail lijn, een omgebouwde spoorlijn, en een opgewaardeerde stadstram. Dat lijkt onwerkbaar.

Het wordt uitgegaan van een tegenovergesteld principe: het ontkoppelen van de vervoersstromen in de regio. In Den Haag zou een lichte metro de grote vervoersstromen overnemen. De resterende radiale tramlijnen fungeren als stadstram, niet als ‘regiotram’. Een viersporige lijn tussen Den Haag en Gouda wordt de hoofdverbinding met Zoetermeer, eventueel met een korte aftakking naar het centrum. De Zoetermeerlijn binnen Zoetermeer wordt daarvan losgekoppeld. RandstadRail zou in zijn geheel verdwijnen.

Verlenging naar Station BleiZo

Een verlenging van de Oosterheem-tak naar de spoorlijn Den Haag – Gouda is verenigbaar met het loskoppelen van de Zoetermeerlijn. Het heeft ook in de huidige toestand enige voordelen, maar niet zoveel als de betrokken gemeenten denken. (Het komt aan de grens van Zoetermeer en Lansingerland).

‘Bleizo’ aan de rand van Zoetermeer…

Randligging kruisstation Bleizo.

 
Het probleem is de perifere ligging van het station. Het gebied lag tot enkele jaren geleden voorbij de oostrand van Zoetermeer. Daarom is de HSL hier doorheen aangelegd – niet om Zoetermeer te bedienen, maar juist om de stad te vermijden. De gemeenten en vastgoed-belangen willen hier een grootschalige ontwikkeling op gang brengen, en het project Bleizo is daar een onderdeel van. Het station is in dat kader bedacht. Het is genoemd naar Bleiswijk en Zoetermeer, maar ligt ook te ver van Bleiswijk om het goed te bedienen. Vanwege de recessie staan de enorme bedrijventerreinen grotendeels leeg, en wat er wel staat (autoreparatie, distributiecentrum Aldi) is niet echt hoogwaardig.

Naast Station Bleizo: links de spoorlijn naar Gouda, op de achtergrond de HSL op viaduct, hoogspanningsleidingen, en een Tennet-schakelstation…

Station in open veld, Zoetermeer.

 
Op de voorgestelde viersporige lijn naar Gouda is er zeker ruimte, voor een nieuw station in het oosten van Zoetermeer. De verlengde Oosterheem-tak ligt er al, en daarom krijgt een kruisstation op deze plek wel een functie. Dat is vooral het aansluiten van de Vinex-wijk Oosterheem op de spoorlijn: de wijk ligt zelf perifeer ten opzichte van Zoetermeer, en de reistijd naar Den Haag is lang.

Verlenging van Zoetermeer naar Rotterdam

Er is vanaf ‘Station Bleizo’ een duidelijk tracé richting Rotterdam, maar dat betekent niet noodzakelijk een goed tracé. Het tracé volgt de Landscheidingsdijk van Delfland en Schieland, dat zelf de ‘achterkant’ vormt van de polders aan beide kanten. Zoetermeer is tot aan de dijk gebouwd: het is ook de gemeentegrens. Ook de HSL volgt de oude dijk, omdat dit gebeid relatief leeg was. Het tracé, in elk geval tot aan Berkel, is niet geschikt voor een metro. De nieuwe ZoRo busbaan loopt naast de oude dijk, tussen de kassen.

ZoRo busbaan: van links naar rechts; achterkant kassen, Landscheidingsdijk, busbaan, waterberging, achterkant kassen…

Buslijn 170 langs de kassen.

 
Station Bleizo ligt ook te ver naar het oosten, om dit tracé goed op Zoetermeer aan te sluiten. Het is tekenend dat de nieuwe buslijn niet via de plek van ‘Station Bleizo’ loopt, maar langs Station Zoetermeer naar het stadscentrum. (Voor een metrolijn dat afbuigt richting stadscentrum, is er geen geschikt tracé).

Verlengde Rotterdamse metro?

Na het passeren van de kassen, sluit de busbaan aan, op het tracé van de HSL langs Berkel, Bergschenhoek en Rodenrijs. Hier is er wel bebouwing, en het ligt maximaal 5 km van de bestaande Lijn E van de Rotterdamse metro. Een aftakking van de bestaande lijn (voormalige Hofpleinlijn) is wel denkbaar.

Het tracé is echter niet probleemloos. De HSL volgt ook hier de Landscheidingsdijk, op 200-400 m afstand. Het loopt tussen de dorpen – goed voor een HSL, maar niet voor een metro. De busbaan loopt vanaf de noordrand van Berkel pal naast de HSL, gedeeltelijk ook verdiept. Aan de oostkant is Bergschenhoek uitgebreid met Vinex-wijken, gebouwd tot aan de de HSL. Aan de westkant is juist een park in aanleg.

Busbaan langs Bergschenhoek: van links naar rechts Vinex-wijk, HSL in verdiepte bak, busbaan met halte, park, en daarachter Berkel…

Bus 170 naast HSL, Bergschenhoek.

 
De dorpskernen, en de meeste woningen, liggen juist niet aan de busbaan. Om ze te bereiken verlaat bus 173 de busbaan, en rijdt door Bergschenhoek: in Berkel en Rodenrijs is er een aanvullende buslijn 174, en een wijkbus 172. Dat kan een dubbele overstap betekenen, want de busbaan eindigt bij metrostation Rodenrijs.

Een aftakking van de metro zou overstap vermijden, en biedt een kortere reistijd naar het centrum van Rotterdam. De langere loopafstanden zijn dan minder problematisch. De verlengde metro zou het tracé van de busbaan overnemen, op enkele plekken aangepast. De verlenging krijgt vier stations: bij de Berkelseweg moet het tracé worden verlaagd. Het eindstation komt bij het Offenbachplantsoen, waar de metro alsnog aansluit op de busbaan.

Klik om te vergroten…

Rotterdamse metro naast HSL.

 
De aansluiting moet passen in de ruimte tussen de N209 en metrostation Rodenrijs. Een ongelijkvloerse kruising lijkt wel te kunnen: de aftakkende sporen moeten dalen, en het spoor richting Pijnacker klimt eroverheen. De nieuwe lijn draait vervolgens, om aan te sluiten op het HSL-tracé bij de Wildersekade. Deze ‘Berkel-tak’ wordt circa 4500 m lang.

Een ‘ZoRo metro’, waarover al jaren werd gesproken, ziet er niet in. De voornaamste reden is dat geen geschikt tracé werd vrijgehouden, bij de verstedelijking van het gebied. De regio werd ingericht voor de autorijdende forens, en dat is moeilijk om achteraf te corrigeren.

Metrolijn Rotterdam – Zoetermeer (ZoRo)

Metro Rotterdam: naar het Westland

Hier werden eerder nieuwe metrolijnen in Rotterdam voorgesteld – lichte metrolijnen, los van de bestaande lijnen. Een verlenging naar het Westland zou aftakken van de lijn naar Hoek van Holland, en wordt wel verbonden met het bestaand metronet.

De nieuwe lijn zou aftakken bij Maassluis, en eindigen bij Poeldijk. Het kan nooit het gebied als geheel bedienen. Het Westland is in wezen een groot bedrijfsterrein, volgebouwd met kassen en veilingen. Het verandert ook snel: oude kassen worden gesloopt, vervangen door woonwijken en bedrijfsterreinen, soms door waterberging. Het Westland trekt werknemers aan, vanuit Rotterdam en Den Haag. De werkplekken zijn over de hele regio verspreid, de vervoersstromen ook. Het is moeilijk om tracés te bedenken die alles goed aansluiten, en daarom is het voorstel hier een compromis. Het verbetert de aansluiting vanuit Rotterdam: nieuwe aansluitingen vanuit Den Haag zullen ook nodig zijn.

Gemeente Westland: kaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC 3.0 licentie

1021px-Topografie-gem-Westland

 
Er zijn al plannen voor een light-rail netwerk in het gebied, onder de naam Westlandrail. Er zijn twee varianten, beide in wezen een doorgetrokken tramlijn uit Den Haag, over bestaande wegen en straten. Dat is wezenlijk anders dan wat er hier voorgesteld wordt – een aftakking van een spoorlijn uit Rotterdam.

De spoorlijn naar Hoek van Holland sluit bij Schiedam aan, op de hoofdlijn Den Haag – Rotterdam – Dordrecht. De ombouw tot metro is al jaren gepland, maar het werd steeds uitgesteld.

Hier wordt uitgegaan van een metrolijn op dit traject, een verlengde lijn A of B van de Rotterdamse metro. Desnoods kan de verlengde lijn als spoorlijn worden aangelegd, maar het zit in elk geval vast, aan de stroomvoorziening en voertuigen van de lijn Schiedam – Maassluis.

Nieuw tracé vanaf Maassluis

De nieuwe lijn zou aftakken aan de westrand van Maassluis – dat laat voldoende ruimte voor het reeds geplande station Steendijkpolder. Het tracé moet 90 graden draaien, en dat kan via de laatste bocht in de Albert Schweitzerdreef, in tunnel. Een laag deel van het flatgebouw aan de zuidkant van de weg, wordt daarvoor gesloopt.

Via de sportvelden bereikt de lijn de Schenkeldijk, en loopt naast deze dijk. Dat kan in principe op maaiveld, want er zijn geen kruisende wegen aan de oostzijde. Aan het einde van de dijk klimt de lijn naar viaduct, om verder boven de Coldenhovelaan te lopen. Een viaduct is ook nodig om de Maasdijk te kruisen: het Westland wordt doorgesneden door oude dijken, die nog als waterkering in gebruik zijn.

Klik om te vergroten…

Verlenging Rotterdamse metro naar Westland

 
Iets verderop komt het eerste station, op een groenstrook pal naast afrit 6 van de snelweg A20. Het station bedient de bedrijfsterreinen aan weerszijden van de snelweg, en ook het dorp Maasdijk. Dat moet met overstap op de bus, want de dorpskern ligt 1500 m verderop, langs de Maasdijk.

De lijn loopt verder naast de A20, op viaduct. Het kassengebied aan de zuidkant is deels vervangen door Bedrijvenpark Honderdland, en de kassen worden verder geruimd. Een station op dit stuk, ter hoogte van GreenPack, is denkbaar bij volledige ontwikkeling.

Klik om te vergroten…

Metro door Westland, midden-deel

 
Het volgende station komt bij de kruising met de N223, dat in de toekomst grondig verbouwd zal worden. Van de buurtschap Westerlee, naast de kruising, is bijna niets over. Het station bedient vooral bedrijfsterreinen, en is een overstappunt richting De Lier, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk-West. Dit is ook het eindpunt van de voorgestelde tramlijn Pijnacker – Delft – De Lier.

De lijn volgt de N213 naar Naaldwijk, ook hier op viaduct. De lijn moet de nieuwe Verlengde Veilingweg kruisen, en enkele huizen naast de weg moeten wijken, maar verder is het tracé probleemloos.

Naaldwijk en Poeldijk

Naaldwijk (19 000 inwoners) krijgt twee stations, het eerste na de kruising met de Middel Broekweg. Een noord-uitgang bij het Dreesplein sluit goed aan op de oostelijke woonwijken, en het station wordt via een voetbrug verbonden met de Flora-veiling aan de overkant van de N213.

Het tweede station komt aan de kruising met de Dijkweg – het tracé van de voormalige stoomtram uit Poeldijk. De lijn zou nog steeds op viaduct lopen, maar de weg moet wel aangepast worden, en bij de kruising moeten waarschijnlijk enkele gebouwen wijken. Het station ligt op circa 1500 m van Naaldwijk-Centrum, en 800 m van de kern van Honselersdijk.

Klik om te vergroten…

Rotterdamse metro eindigt bij Poeldijk.

 
De metrolijn volgt de N213, dat na de kruising met de Nieuweweg zelf het tram-tracé volgt naar Poeldijk. Om voldoende ruimte te geven, moet de weg hier aan de oostzijde worden verbreed, met de sloop van enkele vervallen woningen. Het eindstation komt ter hoogte van Westland Energie, waar er wel voldoende ruimte is. Een remise-spoor zou de lijn verbinden met een remise aan de noordzijde van de Nieuwe Vaart.

De ingang van het station komt aan de Voorstraat, de dorpsstraat van Poeldijk (6000 inwoners). De voormalige tramlijn uit Naaldwijk sloot hier aan op de stoomtram naar Loosduinen, en daar op de tram naar Den Haag. De nieuwe metrolijn uit Maassluis zou hier ook aansluiten op een verlengde tramlijn uit Den Haag, eveneens langs de Nieuwe Vaart. Ook de voorgestelde Haagse metrolijn door Stadsdeel Escamp kan worden doorgetrokken tot aan Poeldijk. De metronetten worden echter niet met elkaar verbonden.

Haagse metrolijn HS – Escamp – stadsrand…

Metrolijn in Den Haag door Escamp.

 
Verder doortrekken van de lijn uit Maassluis lijkt niet zinvol. Poeldijk ligt veel dichter bij Den Haag dan Rotterdam, en de hoofdverbindingen moeten in die richting lopen. Monster zou vanaf Poeldijk met de bus te bereiken zijn, zoals nu het geval. Herstel van een tramverbinding naar Monster is ook moeilijk: de N211 is te smal.

Zoals gezegd is het metro-tracé een compromis: een tracé langs alle dorpen zou te veel slingeren. De vroegere tramlijnen in het gebied slingerden op die manier ook, maar ze vervoerden ook goederen. Een snelle verbinding met Den Haag of Rotterdam was destijds niet zo belangrijk, nu is dat wel het geval.

De lijn naar Poeldijk zou 11 km nieuw tracé gebruiken. Gemeten vanaf Station Maassluis is de lijn 14 km lang, dat is 2,5 km langer dan de huidige lijn naar Hoek Van Holland Strand. Met gebruik van de metro tussen Schiedam en het centrum van Rotterdam, zou de reistijd Poeldijk – Metrostation Beurs op circa 40 minuten uitkomen.

Metro Rotterdam: naar het Westland

Stadsregionale metro Rotterdam – Alphen

De 17-km spoorlijn Gouda – Alphen ligt een beetje verweesd in het spoorwegnet van de Randstad. Voor de grote bestemmingen Leiden, Den Haag, en Rotterdam moet de reiziger overstappen. Opname in de geplande light-rail RijnGouwelijn staat inmiddels op losse schroeven. (Het zou de geografie van de spoorlijn bovendien niet veranderen).

Hier wordt voorgesteld de lijn aan te sluiten op de lijn Rotterdam – Gouda, en uit te bouwen tot stedelijk-regionale metro. Dit voorstel is goed verenigbaar met de geplande Stedenbaan in Zuid-Holland, dat geïnspireerd is door de Duitse S-Bahn. Met dit voorstel, rijden treinen om Gouda heen van Rotterdam naar Alphen.

Stedenbaan of S-Bahn Rotterdam - Alphen, om Gouda heen.

Een treindienst Gouda – Alphen blijft rijden, maar wel met Stedenbaan-treinen. Dit betekent een breuk met de light-rail plannen in de regio, die toch nooit verenigbaar waren met de overige diensten. (Zie de voorstellen hier voor een stedelijk tramnet in Leiden, als alternatief voor de RijnGouwelijn).

In de voorgestelde oplossing, is Alphen overstappunt tussen een stadsregionale metro uit Rotterdam, en de spoorlijn Utrecht – Leiden. Een eventuele tram Leiden – Alphen zou over de weg rijden, zoals reeds voorgesteld tijdens de vele debatten over de RijnGouwelijn.

Tracé Rotterdam – Waddinxveen – Alphen

Vanaf Rotterdam gebruikt de nieuwe lijn de bestaande spoorlijn Rotterdam – Gouda, met de stations Rotterdam-Noord, Rotterdam Alexander, Capelle-Schollevaar, en Nieuwerkerk aan de IJssel. Hier is de lijn gelijk aan de Stedenbaan-lijn naar Gouda. (Vier sporen Rotterdam – Moordrecht lijken een voorwaarde voor de hoogfrequente Stedenbaan).

Doorrijden naar Alphen vereist een nieuwe boog, tussen de spoorlijn Rotterdam – Gouda en de lijn Gouda – Alphen. Deze komt in de weilanden ten westen van de Gouwe, en ten noorden van Moordrecht: het kruist ook de lijn Gouda – Den Haag. Hoewel de Provincie Zuid-Holland de regio volbouwt met bedrijfsterreinen, ligt dit stuk nog open. Om de infrastructuur te bundelen, kan de nieuwe boog de A20 volgen (geel op de kaart), maar de kortst mogelijke boog is waarschijnlijk de beste optie (wit).

Nieuwe boog bij Moordrecht: Rotterdam - Alphen, om Gouda heen.

De bestaande lijn loopt verder in een rechte lijn naar Waddinxveen. Op dit stuk is een nieuwe station gepland (2013). Aan de oostkant van het geplande station ligt het grote bedrijventerrein Coenecoop: de geplande ontwikkeling aan de westzijde stagneert.

In Waddinxveen (25 000 inwoners), ligt het station op 100 m van het hoofdwinkelcentrum, en 300 m van de oude dorpskern. Het tracé door Waddinxveen telt weinig overwegen, en met groenstroken ernaast is er voldoende ruimte voor spoorverdubbeling. Het bestaande tweede station Waddinxveen-Noord, geeft de noordelijke nieuwbouwijken een goede aansluiting.

In Boskoop daarentegen, ligt het oude station aan de noordrand van de bebouwde kom. Met 15 000 inwoners is Boskoop groot genoeg voor een tweede station. Die was al gepland in het kader van de RijnGouwelijn: Boskoop Snijdelwijk, temidden van de nieuwbouwwijken van Boskop-Zuid. (De ligging is het spiegelbeeld van Waddinxveen-Noord). De bouw is onzeker na uitstel van de RijnGouwelijn, maar ook een stadsregionale metro zou hier een station krijgen. Het oude Station Boskoop is dan vooral van betekenis voor de dorpskern. Met een onderdoorgang aan de Zijdeweg, kunnen de perrons ook naar deze straat verschoven worden: verderop vormt het de hoofdstraat (Zijde).

Klik om te vergroten…

Tracé S-Bahn Rotterdam - Alphen, door Waddinxveen en Boskoop.

Ten noorden van Boskoop loopt de lijn tussen de kwekerijen door, naar Alphen aan den Rijn. Het station ligt dicht bij de zuidgrens van de bebouwde kom, daarom is een tweede station waarschijnlijk overbodig. Kort voor Station Alphen ligt de aansluiting met de spoorlijn Utrecht – Woerden – Leiden. Het is niet de bedoeling dat de treinen uit Rotterdam doorrijden naar Leiden – die is te bereiken via Den Haag HS, ook met de geplande Stedenbaan. Met 73 000 inwoners, is Alphen een geschikt eindpunt voor een stadsregionale metrolijn. Deze lijn uit Rotterdam wordt 34 km lang, met 9 tussenstations – goed vergelijkbaar met een S-Bahn lijn in Duitsland.

Stadsregionale metro Rotterdam – Alphen

Metro Rotterdam: verlenging Lijn D naar Lombardijen

Dit voorstel maakt deel uit, van een mogelijke uitbreiding van het Rotterdamse metronet. Om het overzichtelijk te houden, worden de voorstellen lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Hier wordt een verlenging van metrolijn D naar Lombardijen voorgesteld. Het sluit aan op de oudste lijn van de Rotterdamse metro, en wordt met conventionele metrotoestellen gereden. Dit in tegenstelling tot de overige voorstellen hier – nieuwe lijnen met een volautomatische lichte metro, gescheiden van het bestaande net. De verlengde Lijn D kruist twee van deze lijnen.

Klik om te vergroten: verlenging Lijn D in rood, overige nieuwe metrolijnen in wit…

Verlenging metrolijn D in Rotterdam naar Station Lombardijen

Een aftakking naar Lombardijen stond ook jarenlang in de officiële planning. Het geplande tracé liep langs Remise Hilledijk (evenwijdig aan de Laan op Zuid), en vervolgens naast de spoorlijn. Het project werd uiteindelijk opgegeven: op de voormalige aansluiting naast metrostation Wilhelminaplein, staat nu een kantoorgebouw. Een nog groter gebouw boven de metrosporen, maakt de aanleg van een ongelijkvloerse kruising onmogelijk. (Het remise gaat ook dicht, en het terrein wordt herontwikkeld).

Er is echter een alternatief tracé: langs de Hillevliet, de route van tramlijn 2. Dit tracé sluit juist beter aan, bij de woonwijken en winkelstraten in Rotterdam-Zuid. (Het loopt niet langs stadion De Kuip, maar deze gaat toch verhuizen). Het tracé is circa 3500 m lang.

De nieuwe lijn zou aftakken na station Rijnhaven, en meteen draaien naar de Pretorialaan. Daarvoor moet dit station, op betonnen viaduct, aangepast worden. Wellicht kunnen de sporen richting Maashaven aan weerskanten van het bestaande viaduct: de nieuwe sporen komen in plaats van het viaduct, al dalend naar maaiveld. De oostelijk rijstroken van de Hillelaan kruisen deze sporen, met een ondergang of viaduct. Hoe dan ook, met een combinatie van viaducten en tunnels, bereikt de nieuwe lijn de westkant van het Afrikaanderplein, in tunnel onder de Pretorialaan.

Van hier tot de spoorlijn, wordt de lijn in open-bouwput tunnel aangelegd, onder brede straten, in een bijna rechte lijn. (De lijn is ontstaan rond 1900 als scheiding tussen nieuwe woonwijken: de Hillevliet is niet meer dan een waterpartij).

Het eerste station komt aan de Putselaan, net na het Afrikaanderplein. Hier kruist de lijn de eerder voorgestelde oost-west metrolijn Vlaardingen – Capelle. Hiervoor is een extra station nodig op die lijn, op slechts 500 m van station Maashaven.

Het volgende station komt bij de winkelstraat Groene Hilledijk, in de wijk Hillesluis. Hier kruist de lijn de voorgestelde nieuwe metrolijn van Schiebroek of Alexander naar Carnisselande.

Klik om te vergroten: de twee voorgestelde lijnen (volautomatische lichte metro)…

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, door Hillesluis naar Zuidwijk….Nieuwe metrolijn, Rotterdam Zuid naar EUR en Capelsebrug

De verlengde lijn gaat verder onder de Hillevliet (Randweg), naar het Breeplein. Hier komt het derde station, waar de lijn de Breeweg kruist. De lijn gaat rechtdoor, onder Beukendaal, naar de spoorlijn, waar het aan de oppervlakte komt. Om de spoorlijn te bereiken moeten enkele panden wijken, op het bedrijfsterrein Laagjes. Op dit punt is een station mogelijk, ter hoogte van de Buitendijktunnel (fietstunnel). Het kan ook het Clara-ziekenhuis aan de overkant van de sporen bedienen, met een nieuwe voetbrug.

De metrolijn loopt vervolgens naast de sporen, naar Station Lombardijen. In principe komt het aan de westkant, maar vlak bij het station staan twee flatgebouwen (aan de Aesopusplaats). Als de ruimte te krap is, dan kunnen metro en station in principe ook aan de oostkant van de sporen. Het tracé moet wel rekening houden met de voorgestelde tweede spoorlijn onder de Maas, die hier zou aansluiten.

Klik om te vergroten: tweede spoorlijn onder de Maas…

Nieuwe HSL door Rotterdam, tracé Kralingen tot Lombardijen

De nieuwe metro-tak eindigt hier, bij Station Lombardijen. Hier geeft het overstap op de eerder voorgestelde zuid-tangent Rhoon – Zwijndrecht. Ook zonder deze lijn, en ook zonder tweede Maastunnel, is Lombardijen een belangrijk overstappunt.

Een verdere verlenging van Lijn D tot Barendrecht is denkbaar, maar niet langs de Barendrechtseweg. Dit tracé wordt namelijk gebruikt door de voorgestelde nieuwe spoorlijn Rotterdam – Bergen op Zoom, dat net onder Station Lombardijen zou aftakken.

Het is ook de vraag, of de bestaande lijn veel meer kan verwerken, dan een korte verlenging naar Lombardijen. De metrolijn door de binnenstad is de oudste van Nederland, en sterk verouderd, ondanks latere aanpassingen. Het is gekoppeld aan de Randstadrail-lijn uit den Haag, dat later zal doorrijden naar Slinge. Toevoeging van een lange tak aan de zuidkant lijkt te veel gevraagd.

Metro Rotterdam: verlenging Lijn D naar Lombardijen