Metrolijn Rotterdam – Zoetermeer (ZoRo)

Hier werden eerder nieuwe metrolijnen in Rotterdam voorgesteld, met afwijkend systeem en voertuigen – niet te koppelen aan de bestaande lijnen. Een metrolijn naar Zoetermeer zou wel van een bestaande lijn aftakken: Lijn E naar den Haag – de voormalige Hofpleinlijn. Over een Zoetermeer-tak werd al jaren gesproken, maar uiteindelijk werd het een busbaan. Hier wordt gekeken of een metrolijn alsnog zinvol is.

Klik om te vergroten…

Tracé huidige busbaan Rodenrijs - Zoetermeer

 
Het metro-tracé staat min of meer vast, sinds de aanleg van de verlengde RandstadRail lijn 4, door de Vinex-wijk Oosterheem. Het wordt nog 2 km doorgetrokken, tot aan de spoorlijn Den Haag – Gouda: de verlenging is in ruwbouw klaar. Op op de kruising is een overstap-station gepland, het zogenaamde Station BleiZo. Al je de lijn verder doortrekt, dan kom je vanzelf op het tracé van de huidige busbaan, dat zelf de HSL volgt.

Oosterheem-tak op viaduct…

RandstadRail in Vinex-wijk

 
Blijkbaar was het ooit de bedoeling, om zodoende RandstadRail lijn 4 te koppelen aan de Rotterdamse metro. Dat zou een lange lijn opleveren, met een tracé die door Zuid-Holland slingert – van Rotterdam-Zuid, via Zoetermeer en Den Haag, naar de rand van het Westland. Dat tracé bevat delen van een naoorlogse metrolijn, een light-rail lijn, een omgebouwde spoorlijn, en een opgewaardeerde stadstram. Dat lijkt onwerkbaar.

Het wordt uitgegaan van een tegenovergesteld principe: het ontkoppelen van de vervoersstromen in de regio. In Den Haag zou een lichte metro de grote vervoersstromen overnemen. De resterende radiale tramlijnen fungeren als stadstram, niet als ‘regiotram’. Een viersporige lijn tussen Den Haag en Gouda wordt de hoofdverbinding met Zoetermeer, eventueel met een korte aftakking naar het centrum. De Zoetermeerlijn binnen Zoetermeer wordt daarvan losgekoppeld. RandstadRail zou in zijn geheel verdwijnen.

Verlenging naar Station BleiZo

Een verlenging van de Oosterheem-tak naar de spoorlijn Den Haag – Gouda is verenigbaar met het loskoppelen van de Zoetermeerlijn. Het heeft ook in de huidige toestand enige voordelen, maar niet zoveel als de betrokken gemeenten denken. (Het komt aan de grens van Zoetermeer en Lansingerland).

‘Bleizo’ aan de rand van Zoetermeer…

Randligging kruisstation Bleizo.

 
Het probleem is de perifere ligging van het station. Het gebied lag tot enkele jaren geleden voorbij de oostrand van Zoetermeer. Daarom is de HSL hier doorheen aangelegd – niet om Zoetermeer te bedienen, maar juist om de stad te vermijden. De gemeenten en vastgoed-belangen willen hier een grootschalige ontwikkeling op gang brengen, en het project Bleizo is daar een onderdeel van. Het station is in dat kader bedacht. Het is genoemd naar Bleiswijk en Zoetermeer, maar ligt ook te ver van Bleiswijk om het goed te bedienen. Vanwege de recessie staan de enorme bedrijventerreinen grotendeels leeg, en wat er wel staat (autoreparatie, distributiecentrum Aldi) is niet echt hoogwaardig.

Naast Station Bleizo: links de spoorlijn naar Gouda, op de achtergrond de HSL op viaduct, hoogspanningsleidingen, en een Tennet-schakelstation…

Station in open veld, Zoetermeer.

 
Op de voorgestelde viersporige lijn naar Gouda is er zeker ruimte, voor een nieuw station in het oosten van Zoetermeer. De verlengde Oosterheem-tak ligt er al, en daarom krijgt een kruisstation op deze plek wel een functie. Dat is vooral het aansluiten van de Vinex-wijk Oosterheem op de spoorlijn: de wijk ligt zelf perifeer ten opzichte van Zoetermeer, en de reistijd naar Den Haag is lang.

Verlenging van Zoetermeer naar Rotterdam

Er is vanaf ‘Station Bleizo’ een duidelijk tracé richting Rotterdam, maar dat betekent niet noodzakelijk een goed tracé. Het tracé volgt de Landscheidingsdijk van Delfland en Schieland, dat zelf de ‘achterkant’ vormt van de polders aan beide kanten. Zoetermeer is tot aan de dijk gebouwd: het is ook de gemeentegrens. Ook de HSL volgt de oude dijk, omdat dit gebeid relatief leeg was. Het tracé, in elk geval tot aan Berkel, is niet geschikt voor een metro. De nieuwe ZoRo busbaan loopt naast de oude dijk, tussen de kassen.

ZoRo busbaan: van links naar rechts; achterkant kassen, Landscheidingsdijk, busbaan, waterberging, achterkant kassen…

Buslijn 170 langs de kassen.

 
Station Bleizo ligt ook te ver naar het oosten, om dit tracé goed op Zoetermeer aan te sluiten. Het is tekenend dat de nieuwe buslijn niet via de plek van ‘Station Bleizo’ loopt, maar langs Station Zoetermeer naar het stadscentrum. (Voor een metrolijn dat afbuigt richting stadscentrum, is er geen geschikt tracé).

Verlengde Rotterdamse metro?

Na het passeren van de kassen, sluit de busbaan aan, op het tracé van de HSL langs Berkel, Bergschenhoek en Rodenrijs. Hier is er wel bebouwing, en het ligt maximaal 5 km van de bestaande Lijn E van de Rotterdamse metro. Een aftakking van de bestaande lijn (voormalige Hofpleinlijn) is wel denkbaar.

Het tracé is echter niet probleemloos. De HSL volgt ook hier de Landscheidingsdijk, op 200-400 m afstand. Het loopt tussen de dorpen – goed voor een HSL, maar niet voor een metro. De busbaan loopt vanaf de noordrand van Berkel pal naast de HSL, gedeeltelijk ook verdiept. Aan de oostkant is Bergschenhoek uitgebreid met Vinex-wijken, gebouwd tot aan de de HSL. Aan de westkant is juist een park in aanleg.

Busbaan langs Bergschenhoek: van links naar rechts Vinex-wijk, HSL in verdiepte bak, busbaan met halte, park, en daarachter Berkel…

Bus 170 naast HSL, Bergschenhoek.

 
De dorpskernen, en de meeste woningen, liggen juist niet aan de busbaan. Om ze te bereiken verlaat bus 173 de busbaan, en rijdt door Bergschenhoek: in Berkel en Rodenrijs is er een aanvullende buslijn 174, en een wijkbus 172. Dat kan een dubbele overstap betekenen, want de busbaan eindigt bij metrostation Rodenrijs.

Een aftakking van de metro zou overstap vermijden, en biedt een kortere reistijd naar het centrum van Rotterdam. De langere loopafstanden zijn dan minder problematisch. De verlengde metro zou het tracé van de busbaan overnemen, op enkele plekken aangepast. De verlenging krijgt vier stations: bij de Berkelseweg moet het tracé worden verlaagd. Het eindstation komt bij het Offenbachplantsoen, waar de metro alsnog aansluit op de busbaan.

Klik om te vergroten…

Rotterdamse metro naast HSL.

 
De aansluiting moet passen in de ruimte tussen de N209 en metrostation Rodenrijs. Een ongelijkvloerse kruising lijkt wel te kunnen: de aftakkende sporen moeten dalen, en het spoor richting Pijnacker klimt eroverheen. De nieuwe lijn draait vervolgens, om aan te sluiten op het HSL-tracé bij de Wildersekade. Deze ‘Berkel-tak’ wordt circa 4500 m lang.

Een ‘ZoRo metro’, waarover al jaren werd gesproken, ziet er niet in. De voornaamste reden is dat geen geschikt tracé werd vrijgehouden, bij de verstedelijking van het gebied. De regio werd ingericht voor de autorijdende forens, en dat is moeilijk om achteraf te corrigeren.

Advertisements
Metrolijn Rotterdam – Zoetermeer (ZoRo)

Metro Rotterdam: naar het Westland

Hier werden eerder nieuwe metrolijnen in Rotterdam voorgesteld – lichte metrolijnen, los van de bestaande lijnen. Een verlenging naar het Westland zou aftakken van de lijn naar Hoek van Holland, en wordt wel verbonden met het bestaand metronet.

De nieuwe lijn zou aftakken bij Maassluis, en eindigen bij Poeldijk. Het kan nooit het gebied als geheel bedienen. Het Westland is in wezen een groot bedrijfsterrein, volgebouwd met kassen en veilingen. Het verandert ook snel: oude kassen worden gesloopt, vervangen door woonwijken en bedrijfsterreinen, soms door waterberging. Het Westland trekt werknemers aan, vanuit Rotterdam en Den Haag. De werkplekken zijn over de hele regio verspreid, de vervoersstromen ook. Het is moeilijk om tracés te bedenken die alles goed aansluiten, en daarom is het voorstel hier een compromis. Het verbetert de aansluiting vanuit Rotterdam: nieuwe aansluitingen vanuit Den Haag zullen ook nodig zijn.

Gemeente Westland: kaart van Jan-Willem van Aalst, onder CC 3.0 licentie

1021px-Topografie-gem-Westland

 
Er zijn al plannen voor een light-rail netwerk in het gebied, onder de naam Westlandrail. Er zijn twee varianten, beide in wezen een doorgetrokken tramlijn uit Den Haag, over bestaande wegen en straten. Dat is wezenlijk anders dan wat er hier voorgesteld wordt – een aftakking van een spoorlijn uit Rotterdam.

De spoorlijn naar Hoek van Holland sluit bij Schiedam aan, op de hoofdlijn Den Haag – Rotterdam – Dordrecht. De ombouw tot metro is al jaren gepland, maar het werd steeds uitgesteld.

Hier wordt uitgegaan van een metrolijn op dit traject, een verlengde lijn A of B van de Rotterdamse metro. Desnoods kan de verlengde lijn als spoorlijn worden aangelegd, maar het zit in elk geval vast, aan de stroomvoorziening en voertuigen van de lijn Schiedam – Maassluis.

Nieuw tracé vanaf Maassluis

De nieuwe lijn zou aftakken aan de westrand van Maassluis – dat laat voldoende ruimte voor het reeds geplande station Steendijkpolder. Het tracé moet 90 graden draaien, en dat kan via de laatste bocht in de Albert Schweitzerdreef, in tunnel. Een laag deel van het flatgebouw aan de zuidkant van de weg, wordt daarvoor gesloopt.

Via de sportvelden bereikt de lijn de Schenkeldijk, en loopt naast deze dijk. Dat kan in principe op maaiveld, want er zijn geen kruisende wegen aan de oostzijde. Aan het einde van de dijk klimt de lijn naar viaduct, om verder boven de Coldenhovelaan te lopen. Een viaduct is ook nodig om de Maasdijk te kruisen: het Westland wordt doorgesneden door oude dijken, die nog als waterkering in gebruik zijn.

Klik om te vergroten…

Verlenging Rotterdamse metro naar Westland

 
Iets verderop komt het eerste station, op een groenstrook pal naast afrit 6 van de snelweg A20. Het station bedient de bedrijfsterreinen aan weerszijden van de snelweg, en ook het dorp Maasdijk. Dat moet met overstap op de bus, want de dorpskern ligt 1500 m verderop, langs de Maasdijk.

De lijn loopt verder naast de A20, op viaduct. Het kassengebied aan de zuidkant is deels vervangen door Bedrijvenpark Honderdland, en de kassen worden verder geruimd. Een station op dit stuk, ter hoogte van GreenPack, is denkbaar bij volledige ontwikkeling.

Klik om te vergroten…

Metro door Westland, midden-deel

 
Het volgende station komt bij de kruising met de N223, dat in de toekomst grondig verbouwd zal worden. Van de buurtschap Westerlee, naast de kruising, is bijna niets over. Het station bedient vooral bedrijfsterreinen, en is een overstappunt richting De Lier, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk-West. Dit is ook het eindpunt van de voorgestelde tramlijn Pijnacker – Delft – De Lier.

De lijn volgt de N213 naar Naaldwijk, ook hier op viaduct. De lijn moet de nieuwe Verlengde Veilingweg kruisen, en enkele huizen naast de weg moeten wijken, maar verder is het tracé probleemloos.

Naaldwijk en Poeldijk

Naaldwijk (19 000 inwoners) krijgt twee stations, het eerste na de kruising met de Middel Broekweg. Een noord-uitgang bij het Dreesplein sluit goed aan op de oostelijke woonwijken, en het station wordt via een voetbrug verbonden met de Flora-veiling aan de overkant van de N213.

Het tweede station komt aan de kruising met de Dijkweg – het tracé van de voormalige stoomtram uit Poeldijk. De lijn zou nog steeds op viaduct lopen, maar de weg moet wel aangepast worden, en bij de kruising moeten waarschijnlijk enkele gebouwen wijken. Het station ligt op circa 1500 m van Naaldwijk-Centrum, en 800 m van de kern van Honselersdijk.

Klik om te vergroten…

Rotterdamse metro eindigt bij Poeldijk.

 
De metrolijn volgt de N213, dat na de kruising met de Nieuweweg zelf het tram-tracé volgt naar Poeldijk. Om voldoende ruimte te geven, moet de weg hier aan de oostzijde worden verbreed, met de sloop van enkele vervallen woningen. Het eindstation komt ter hoogte van Westland Energie, waar er wel voldoende ruimte is. Een remise-spoor zou de lijn verbinden met een remise aan de noordzijde van de Nieuwe Vaart.

De ingang van het station komt aan de Voorstraat, de dorpsstraat van Poeldijk (6000 inwoners). De voormalige tramlijn uit Naaldwijk sloot hier aan op de stoomtram naar Loosduinen, en daar op de tram naar Den Haag. De nieuwe metrolijn uit Maassluis zou hier ook aansluiten op een verlengde tramlijn uit Den Haag, eveneens langs de Nieuwe Vaart. Ook de voorgestelde Haagse metrolijn door Stadsdeel Escamp kan worden doorgetrokken tot aan Poeldijk. De metronetten worden echter niet met elkaar verbonden.

Haagse metrolijn HS – Escamp – stadsrand…

Metrolijn in Den Haag door Escamp.

 
Verder doortrekken van de lijn uit Maassluis lijkt niet zinvol. Poeldijk ligt veel dichter bij Den Haag dan Rotterdam, en de hoofdverbindingen moeten in die richting lopen. Monster zou vanaf Poeldijk met de bus te bereiken zijn, zoals nu het geval. Herstel van een tramverbinding naar Monster is ook moeilijk: de N211 is te smal.

Zoals gezegd is het metro-tracé een compromis: een tracé langs alle dorpen zou te veel slingeren. De vroegere tramlijnen in het gebied slingerden op die manier ook, maar ze vervoerden ook goederen. Een snelle verbinding met Den Haag of Rotterdam was destijds niet zo belangrijk, nu is dat wel het geval.

De lijn naar Poeldijk zou 11 km nieuw tracé gebruiken. Gemeten vanaf Station Maassluis is de lijn 14 km lang, dat is 2,5 km langer dan de huidige lijn naar Hoek Van Holland Strand. Met gebruik van de metro tussen Schiedam en het centrum van Rotterdam, zou de reistijd Poeldijk – Metrostation Beurs op circa 40 minuten uitkomen.

Metro Rotterdam: naar het Westland

Stadsregionale metro Rotterdam – Alphen

De 17-km spoorlijn Gouda – Alphen ligt een beetje verweesd in het spoorwegnet van de Randstad. Voor de grote bestemmingen Leiden, Den Haag, en Rotterdam moet de reiziger overstappen. Opname in de geplande light-rail RijnGouwelijn staat inmiddels op losse schroeven. (Het zou de geografie van de spoorlijn bovendien niet veranderen).

Hier wordt voorgesteld de lijn aan te sluiten op de lijn Rotterdam – Gouda, en uit te bouwen tot stedelijk-regionale metro. Dit voorstel is goed verenigbaar met de geplande Stedenbaan in Zuid-Holland, dat geïnspireerd is door de Duitse S-Bahn. Met dit voorstel, rijden treinen om Gouda heen van Rotterdam naar Alphen.

Stedenbaan of S-Bahn Rotterdam - Alphen, om Gouda heen.

Een treindienst Gouda – Alphen blijft rijden, maar wel met Stedenbaan-treinen. Dit betekent een breuk met de light-rail plannen in de regio, die toch nooit verenigbaar waren met de overige diensten. (Zie de voorstellen hier voor een stedelijk tramnet in Leiden, als alternatief voor de RijnGouwelijn).

In de voorgestelde oplossing, is Alphen overstappunt tussen een stadsregionale metro uit Rotterdam, en de spoorlijn Utrecht – Leiden. Een eventuele tram Leiden – Alphen zou over de weg rijden, zoals reeds voorgesteld tijdens de vele debatten over de RijnGouwelijn.

Tracé Rotterdam – Waddinxveen – Alphen

Vanaf Rotterdam gebruikt de nieuwe lijn de bestaande spoorlijn Rotterdam – Gouda, met de stations Rotterdam-Noord, Rotterdam Alexander, Capelle-Schollevaar, en Nieuwerkerk aan de IJssel. Hier is de lijn gelijk aan de Stedenbaan-lijn naar Gouda. (Vier sporen Rotterdam – Moordrecht lijken een voorwaarde voor de hoogfrequente Stedenbaan).

Doorrijden naar Alphen vereist een nieuwe boog, tussen de spoorlijn Rotterdam – Gouda en de lijn Gouda – Alphen. Deze komt in de weilanden ten westen van de Gouwe, en ten noorden van Moordrecht: het kruist ook de lijn Gouda – Den Haag. Hoewel de Provincie Zuid-Holland de regio volbouwt met bedrijfsterreinen, ligt dit stuk nog open. Om de infrastructuur te bundelen, kan de nieuwe boog de A20 volgen (geel op de kaart), maar de kortst mogelijke boog is waarschijnlijk de beste optie (wit).

Nieuwe boog bij Moordrecht: Rotterdam - Alphen, om Gouda heen.

De bestaande lijn loopt verder in een rechte lijn naar Waddinxveen. Op dit stuk is een nieuwe station gepland (2013). Aan de oostkant van het geplande station ligt het grote bedrijventerrein Coenecoop: de geplande ontwikkeling aan de westzijde stagneert.

In Waddinxveen (25 000 inwoners), ligt het station op 100 m van het hoofdwinkelcentrum, en 300 m van de oude dorpskern. Het tracé door Waddinxveen telt weinig overwegen, en met groenstroken ernaast is er voldoende ruimte voor spoorverdubbeling. Het bestaande tweede station Waddinxveen-Noord, geeft de noordelijke nieuwbouwijken een goede aansluiting.

In Boskoop daarentegen, ligt het oude station aan de noordrand van de bebouwde kom. Met 15 000 inwoners is Boskoop groot genoeg voor een tweede station. Die was al gepland in het kader van de RijnGouwelijn: Boskoop Snijdelwijk, temidden van de nieuwbouwwijken van Boskop-Zuid. (De ligging is het spiegelbeeld van Waddinxveen-Noord). De bouw is onzeker na uitstel van de RijnGouwelijn, maar ook een stadsregionale metro zou hier een station krijgen. Het oude Station Boskoop is dan vooral van betekenis voor de dorpskern. Met een onderdoorgang aan de Zijdeweg, kunnen de perrons ook naar deze straat verschoven worden: verderop vormt het de hoofdstraat (Zijde).

Klik om te vergroten…

Tracé S-Bahn Rotterdam - Alphen, door Waddinxveen en Boskoop.

Ten noorden van Boskoop loopt de lijn tussen de kwekerijen door, naar Alphen aan den Rijn. Het station ligt dicht bij de zuidgrens van de bebouwde kom, daarom is een tweede station waarschijnlijk overbodig. Kort voor Station Alphen ligt de aansluiting met de spoorlijn Utrecht – Woerden – Leiden. Het is niet de bedoeling dat de treinen uit Rotterdam doorrijden naar Leiden – die is te bereiken via Den Haag HS, ook met de geplande Stedenbaan. Met 73 000 inwoners, is Alphen een geschikt eindpunt voor een stadsregionale metrolijn. Deze lijn uit Rotterdam wordt 34 km lang, met 9 tussenstations – goed vergelijkbaar met een S-Bahn lijn in Duitsland.

Stadsregionale metro Rotterdam – Alphen

Metro Rotterdam: verlenging Lijn D naar Lombardijen

Dit voorstel maakt deel uit, van een mogelijke uitbreiding van het Rotterdamse metronet. Om het overzichtelijk te houden, worden de voorstellen lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Hier wordt een verlenging van metrolijn D naar Lombardijen voorgesteld. Het sluit aan op de oudste lijn van de Rotterdamse metro, en wordt met conventionele metrotoestellen gereden. Dit in tegenstelling tot de overige voorstellen hier – nieuwe lijnen met een volautomatische lichte metro, gescheiden van het bestaande net. De verlengde Lijn D kruist twee van deze lijnen.

Klik om te vergroten: verlenging Lijn D in rood, overige nieuwe metrolijnen in wit…

Verlenging metrolijn D in Rotterdam naar Station Lombardijen

Een aftakking naar Lombardijen stond ook jarenlang in de officiële planning. Het geplande tracé liep langs Remise Hilledijk (evenwijdig aan de Laan op Zuid), en vervolgens naast de spoorlijn. Het project werd uiteindelijk opgegeven: op de voormalige aansluiting naast metrostation Wilhelminaplein, staat nu een kantoorgebouw. Een nog groter gebouw boven de metrosporen, maakt de aanleg van een ongelijkvloerse kruising onmogelijk. (Het remise gaat ook dicht, en het terrein wordt herontwikkeld).

Er is echter een alternatief tracé: langs de Hillevliet, de route van tramlijn 2. Dit tracé sluit juist beter aan, bij de woonwijken en winkelstraten in Rotterdam-Zuid. (Het loopt niet langs stadion De Kuip, maar deze gaat toch verhuizen). Het tracé is circa 3500 m lang.

De nieuwe lijn zou aftakken na station Rijnhaven, en meteen draaien naar de Pretorialaan. Daarvoor moet dit station, op betonnen viaduct, aangepast worden. Wellicht kunnen de sporen richting Maashaven aan weerskanten van het bestaande viaduct: de nieuwe sporen komen in plaats van het viaduct, al dalend naar maaiveld. De oostelijk rijstroken van de Hillelaan kruisen deze sporen, met een ondergang of viaduct. Hoe dan ook, met een combinatie van viaducten en tunnels, bereikt de nieuwe lijn de westkant van het Afrikaanderplein, in tunnel onder de Pretorialaan.

Van hier tot de spoorlijn, wordt de lijn in open-bouwput tunnel aangelegd, onder brede straten, in een bijna rechte lijn. (De lijn is ontstaan rond 1900 als scheiding tussen nieuwe woonwijken: de Hillevliet is niet meer dan een waterpartij).

Het eerste station komt aan de Putselaan, net na het Afrikaanderplein. Hier kruist de lijn de eerder voorgestelde oost-west metrolijn Vlaardingen – Capelle. Hiervoor is een extra station nodig op die lijn, op slechts 500 m van station Maashaven.

Het volgende station komt bij de winkelstraat Groene Hilledijk, in de wijk Hillesluis. Hier kruist de lijn de voorgestelde nieuwe metrolijn van Schiebroek of Alexander naar Carnisselande.

Klik om te vergroten: de twee voorgestelde lijnen (volautomatische lichte metro)…

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, door Hillesluis naar Zuidwijk….Nieuwe metrolijn, Rotterdam Zuid naar EUR en Capelsebrug

De verlengde lijn gaat verder onder de Hillevliet (Randweg), naar het Breeplein. Hier komt het derde station, waar de lijn de Breeweg kruist. De lijn gaat rechtdoor, onder Beukendaal, naar de spoorlijn, waar het aan de oppervlakte komt. Om de spoorlijn te bereiken moeten enkele panden wijken, op het bedrijfsterrein Laagjes. Op dit punt is een station mogelijk, ter hoogte van de Buitendijktunnel (fietstunnel). Het kan ook het Clara-ziekenhuis aan de overkant van de sporen bedienen, met een nieuwe voetbrug.

De metrolijn loopt vervolgens naast de sporen, naar Station Lombardijen. In principe komt het aan de westkant, maar vlak bij het station staan twee flatgebouwen (aan de Aesopusplaats). Als de ruimte te krap is, dan kunnen metro en station in principe ook aan de oostkant van de sporen. Het tracé moet wel rekening houden met de voorgestelde tweede spoorlijn onder de Maas, die hier zou aansluiten.

Klik om te vergroten: tweede spoorlijn onder de Maas…

Nieuwe HSL door Rotterdam, tracé Kralingen tot Lombardijen

De nieuwe metro-tak eindigt hier, bij Station Lombardijen. Hier geeft het overstap op de eerder voorgestelde zuid-tangent Rhoon – Zwijndrecht. Ook zonder deze lijn, en ook zonder tweede Maastunnel, is Lombardijen een belangrijk overstappunt.

Een verdere verlenging van Lijn D tot Barendrecht is denkbaar, maar niet langs de Barendrechtseweg. Dit tracé wordt namelijk gebruikt door de voorgestelde nieuwe spoorlijn Rotterdam – Bergen op Zoom, dat net onder Station Lombardijen zou aftakken.

Het is ook de vraag, of de bestaande lijn veel meer kan verwerken, dan een korte verlenging naar Lombardijen. De metrolijn door de binnenstad is de oudste van Nederland, en sterk verouderd, ondanks latere aanpassingen. Het is gekoppeld aan de Randstadrail-lijn uit den Haag, dat later zal doorrijden naar Slinge. Toevoeging van een lange tak aan de zuidkant lijkt te veel gevraagd.

Metro Rotterdam: verlenging Lijn D naar Lombardijen

Metro Rotterdam: oost-tangent Alexander – Dordrecht

Dit voorstel maakt deel uit, van een mogelijke uitbreiding van het Rotterdamse metronet. Om het overzichtelijk te houden, worden de voorstellen lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Hier wordt een nieuwe metrolijn aan de oostrand van de Zuid-Hollandse agglomeratie voorgesteld. De lijn wordt circa 24 km lang. Het tracé is ongewoon, omdat het zo ver van het centrum ligt, en deels buiten de bebouwde kom. Daar staat tegenover, dat het geheel nieuwe verbindingen schept, in een gebied waar de rivieren barrières vormen.

Tangent-metrolijn aan de oostrand van de agglomeratie Rijnmond

Zoals bij de eerder voorgestelde lijnen, is het tracé bedacht op een volautomatische metro, onafhankelijk van de bestaande Rotterdamse metrolijnen.

De lijn begint bij Station Rotterdam Alexander, aan de spoorlijn Rotterdam – Gouda – Utrecht.. Dit station ligt naast het grote Winkelcentrum Alexandrium. Het is al overstappunt op de lijnen A en B van de metro, dat hier als sneltram is uitgevoerd.

De nieuwe lijn loopt naar het zuiden, door de jaren-’60 stadsuitbreiding Prins Alexander, kruist de bestaande metrolijn C in Capelle, en gaat vervolgens onder de Hollandsche IJssel naar Krimpen aan den IJssel. Het kruist de Lek, en loopt via Alblasserdam en Papendrecht naar Dordrecht. Het heeft dus ook een stadsregionale functie.

Het nieuwe metrostation Alexander komt naast het bestaande NS-station te liggen. De lijn loopt naast de spoorlijn in oostelijke richting, bijvoorbeeld op viaduct boven de Hintzenweg. Het draait dan bijna 90 graden, naar de Capelseweg – hier een brede weg, dat aansluit op de snelweg A20.

De lijn zou hier waarschijnlijk op viaduct lopen. Het eerste tussenstation komt bij de Zevensprong, dat ook een geschikte stationsnaam is. De halteafstand wordt dus groot, maar dit is de eerste geschikte plek voor een station.

Klik om te vergroten…

Metrolijn van Station Alexander naar Capelle en Krimpen

Daarna gaat de lijn verder aan de westzijde van de Capelseweg. (Deze weg is niet overal breed, met oude lintbebouwing aan de oostzijde). Het volgende station komt waar het tracé de Bermweg kruist: het zou Schenkel-Oost heten. Het tracé moet hier iets van de Capelseweg wegdraaien.

Direct achter de Bermweg ligt de Ringvaart van de Prins Alexander Polder. Aan de overkant van de Ringvaart, ligt het maaiveld circa 6 m hoger,: dit is een geschikte plaats voor de overgang naar tunnel.

Prins Alexander Polder: uit de verzameling van de Historische Vereniging Prins Alexander

Prins Alexander Polder, plan droogmaking

Het tracé door dit station wordt misschien ook gedeeld, met de Capelle-tak van de voorgestelde metrolijn Alexander – Carnisseland. (Overigens zou deze lijn ook in Schiebroek kunnen beginnen, waarbij de Capelle-tak vervalt).

Kaart: metrolijn uit Beijerland of Carnisseland, met twee mogelijke eindpunten…

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, Carnisselande naar Alexander / Schiebroek

Als de twee lijnen wel dit station delen, splitsen ze zich weer daarna. De nieuwe metrolijn richting Krimpen, kan beter richting Slotlaan. Het kruist daarbij de ‘s-Gravenweg, dat de voormalige randen van de polder volgt. De laatste jaren wordt ook deze strook langzaam volgebouwd, en de metrolijn moet een nieuwbouwproject kruisen. Het is echter niet groot, en de noodzakelijke sloop kan misschien tot enkele huizen beperkt blijven.

Het volgende station komt aan het begin van de Slotlaan, met overstap op het bestaande metrostation Slotlaan (lijn C). De lijn loopt nu door Capelle aan den IJssel, dat vooral uit nieuwbouwijken bestaat.

De lijn gaat verder in tunnel onder de Slotlaan. Het daalt ook, om de Hollandsche IJssel te kruisen. Eerst is er nog een station, bij het wijkwinkelcentrum Slotplein. De ligging (dicht bij de rivier) is vergelijkbaar met het bestaande metrostation Wilhelminaplein. Daarna gaat de tunnel rechtdoor: mogelijk moeten woningen aan de Slotpoort worden gesloopt. Het tracé loopt onder het park (voormalig Slot Capelle), en vervolgens onder de IJssel.

Aan de overkant ligt Krimpen aan den IJssel, met 29 000 inwoners. Evenals Capelle, bestaat deze uit een kleine dorpskern, omringd door veel nieuwbouw. De tunnel kan waarschijnlijk de bebouwing aan de oever vermijden, en volgt daarna een groenstrook, naast de Molenvlietsingel en Hoogstade. Het eerste station komt naast het winkelcentrum, Crimpenhof, vlak bij het gemeentehuis.

Vanaf de Buys Ballotsingel kruist de lijn twee rijen huizen (laagbouw) en gaat verder over de Van Ostadelaan. Er komt een tweede station ter hoogte van het appartementen-complex Cascade. Eventueel is een derde mogelijk, bij de korte verbindingsweg tussen Roosweg en Ouverturelaan. Er staat niets op die plek zelf, maar het ligt 150 m van de nieuwbouwijk Lansingh-Zuid.

De lijn volgt de Tiendweg, naar Krimpen aan de Lek (6000 inwoners). Dat kan grotendeels op maaiveld, het gebied wordt ingericht als recreatiegebied. In de bebouwde kom blijft de metro de Tiendweg volgen, met een station tussen Wilgenpad en Hoofdstraat.

Klik om te vergroten…

Tangent-metrolijn aan de rand van de agglomeratie Rijnmond

Daarna draait de lijn om Schuwacht heen, en kruist de Lek in tunnel. Er komt een station naast de tennisbanen, aan de westrand van Nieuw-Lekkerland (9 500 inwoners). Het ligt tegenover de molens van Kinderdijk, en kan als toegang dienen.

Om het landschap te beschermen, blijft de lijn in tunnel, evenwijdig aan de Middenweg. Het draait vervolgens naar de noord-zuid as van Alblasserdam, de Plantageweg. In de woonwijken van Alblasserdam, komen er twee stations: bij de Nicolaas Beetsstraat, en in het centrum (Dam). Bij de oude dam kruist de lijn de Alblas zelf, en vervolgens de snelweg A15. (Na de Dam loopt het tracé evenwijdig aan Ruigenhil).

Klik om te vergroten…

Metrolijn aan de rand van de agglomeratie Zuid-Holland Zuid

De lijn loopt nu richting Papendrecht, evenwijdig aan de A15 en de hoofdweg (Grote Beer). Dit gebied wordt volgebouwd met bedrijfsterreinen: er komt in elk geval een station bij de Van Wenaeweg. De lijn zou hier op viaduct lopen: de omgeving valt niet te verpesten.

De lijn volgt de Edisonweg tot in Papendrecht, waar het aansluit op de Burgemeester Keijzerweg. Het eerste station komt bij het winkelcentrum Westpolder. Bij de scholen draait de lijn 90 graden, naar de noord-zuid as van Papendrecht, de Veerweg. Op deze weg komt er nog een station, ter hoogte van de Rembrandtlaan / Vondelpark.

Klik om te vergroten…

Metrolijn Alblasserdam - Papendrecht - Dordrecht

Zoals de naam aangeeft, is de Veerweg ontstaan als weg naar de pont (naar Dordrecht). Dichter bij de oever, vormt het ook de hoofdstraat van het oude Papendrecht. Dit gebied is onlangs vernieuwd, en het tracé zou afbuigen, onder laagbouw door, naar de Overtoom. Daar komt ook een station, direct naast het centrum. De tunnel ligt diep, want het kruist daarna de rivier. Het vermijdt verdere bebouwing omdat het onder de oude haven loopt.

Aan de overkant van de Beneden Merwede ligt Dordrecht, met 120 000 inwoners. De oude hoofdweg, en de spoorlijn, lopen oost-west vanuit Zwijndrecht, over de Oude Maas. De enige verbinding vanuit Papendrecht is de waterbus, dat de oude pont vervangt. De N3, met brug, loopt buiten de twee steden om. De metro zou een nieuwe directe verbinding scheppen. In Dordrecht, komen er twee of drie tussenstations, afhankelijk van het tracé.

Klik om te vergroten…

Agglomeratie-metrolijn Zuid-Holland, vanuit Papendrecht door Dordrecht

In elk geval kruist de lijn eerst twee rivieren, de Beneden Merwede en de Wantij. Tussen de twee ligt een voormalige havengebied, in ontwikkeling als “Noorderkwartier’. De lijn kan verder de brede Oranjelaan volgen. In dat geval komen er drie stations in Dordrecht: onder het Noorderkwartier (Maasstraat), naast het ENECO-terrein aan de Noordendijk, en bij de Reeweg. De lijn kan ook iets oostelijker liggen, onder het Merwesteinpark en de Groenendijk. In dat geval, zijn er stations in de zuidhoek van het park, en aan de westkant van het ENECO-terrein.

Vanaf het Merwesteinpark of de Oranjelaan, loopt de metrolijn over Oranjepark naar de spoorlijn. Het kruist deze in tunnel, en draait iets, naar een eindstation aan de zuidzijde van Station Dordrecht. Na de opening van de HSL-Zuid (met shuttle naar Breda), verliest dit station een deel van zijn InterCity-treinen, maar het blijft een regionaal knooppunt. Hier geeft de metrolijn ook overstap, op de lijnen van het voorgestelde Dordtse tramnet.

De lijn zou een VAL-systeem gebruiken, vergelijkbaar met lijn 14 in Parijs, maar op kleinere schaal. De reistijd, over de hele lijn, kan beperkt blijven tot ongeveer 40-45 minuten. De lijn is echter niet bedoeld voor reizigers tussen Alexander en Dordrecht – die kunnen sneller met de trein – maar als agglomeratie-metro. Het is in dat opzicht vergelijkbaar met de rode en groene lijnen, van de geplande Réseau de transport public du Grand Paris.

Metro Rotterdam: oost-tangent Alexander – Dordrecht

Metro Rotterdam: zuidtangent Rhoon – Zwijndrecht

Dit voorstel maakt deel uit van een mogelijke uitbreiding van het Rotterdamse metronet. Om het overzichtelijk te houden, worden de voorstellen lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Hier wordt een nieuwe metrolijn van Rhoon naar Zwijndrecht, via Lombardijen en Ridderkerk voorgesteld. Het is een tangentlijn, geheel ten zuiden van de Maas. Dat is een bewuste keus. De bestaande noord-zuid lijn D kan ook worden doorgetrokken naar Ridderkerk, maar dan raakt het gedeelte Wilhelminaplein – Centraal overbelast. Een operationeel geïsoleerde lijn maakt het ook mogelijk om de lijn als automatische lichte metro te bouwen. Een korte verlenging van lijn D tot Station Lombardijen blijft mogelijk.

Nieuwe metrolijn Rotterdam zuidtangent

De nieuwe lijn zou beginnen naast Station Rhoon, op de huidige metrolijn D. Het eerste deel van de lijn bedient uitsluitend bedrijfsterreinen. Het draait richting A15, om deze te kruisen naast het Reewegviaduct. Vóór de A15 is er een station bij het Distripark Eemhaven. Na de snelweg volgt de lijn de Reeweg en Waalhaven Zuidzijde, in een grote bocht om het bedrijfsterrein Waalhaven Zuid. Dit gebied krijgt twee stations: tussen de Waalhavenweg en Eemnesweg (toegang ECT), en Waalhaven Oostzijde. (Bij het derde station, kruist de lijn een mogelijke derde noord-zuid lijn: meer daarover later)

De lijn gaat vervolgens door Pendrecht en Zuidwijk, over de Slinge. Het tracé loopt langs het Korperpad, om een flatgebouw aan de Kortgenestraat ontwijken. Dit is een van de weinige knelpunten op het tracé: de woonwijken van Rotterdam-Zuid zijn heel ruim opgezet.

Klik om te vergroten…

Nieuwe metrolijn Rotterdam zuidtangent

Het tracé over de Slinge krijgt vier stations, het eerste aan de Groene Kruisweg. De tweede komt onder het bestaande metrostation Slinge, op Lijn D: de nieuwe lijn zou hier in tunnel lopen. Een derde station komt bij het Slingeplein, en de vierde aan de rand van Zuidwijk. Hier kruist de lijn de voorgestelde metrolijn naar Carnisse.

De lijn buigt af van de Slinge en bereikt, via een tunnel onder de sportvelden, de Spinozaweg. Op dit tracé door de wijk Lombardijen, komt een station naast het Spinozapark.

Klik om te vergroten…

Nieuwe metrolijn Rotterdam zuidtangent

De lijn bereikt nu Station Lombardijen, het belangrijkste overstappunt. Het belang van dit station zou fors toenemen, met de bouw van de voorgestelde tweede spoortunnel onder de Maas. Lombardijen wordt dan rechtstreeks verbonden met een nieuw station bij de Erasmus Universiteit, met Station Rotterdam Alexander, en mogelijk met de HSL richting Schiphol.

Hier is in elk geval geen probleem met de aanleg: er ligt al een metro-tunnel onder de perrons. Deze is gelijk met het station gebouwd, t.b.v. een tak van de noord-zuid lijn, en is nu in gebruik als toegang ligt onder de toegangshal (zie comment onderaan).

Na Station Lombardijen, volgt de tangentlijn een C-vormige tracé, door Groot-IJsselmonde en de zelfstandige gemeenten Ridderkerk (45 000 inwoners), Hendrik-Ido-Ambacht (27 000 inwoners), en Zwijndrecht (44 000 inwoners). De spoorlijn ligt hier ver van de oude dorpskeren en de naoorlogse woonwijken, daarom is een metrolijn noodzakelijk. Ter vergelijking: de metro krijgt 16 stations tussen Lombardijen en Zwijndrecht, de spoorlijn heeft één (Barendrecht).

Klik om te vergroten…

Nieuwe metrolijn Rotterdam zuidtangent

De metro volgt eerst de Kreekhuizenlaan, naar Groot-IJsselmonde. Deze wijk word goed afgebakend door spoorlijn en A16, en heeft 27 00 inwoners. Het tracé krijgt drie stations: één bij het winkelcentrum Keizerswaarde, en twee in de woonwijken, bij Grote Kreek en Akkeroord. Het tracé volgt de hoofdweg, de lijn kan hier op viaduct lopen. De tramlijnen in dit gebied blijven grotendeels hetzelfde, maar lijn 23 naar Beverwaard moet een kortere route krijgen.

De tangent-metrolijn kruist de A16, naar een station Beverwaard. Het station ligt aan de zuidrand van deze wijk (aan de Cannenburchstraat), en kan niet alle 17 000 bewoners bedienen. Met een nieuw tracé over de A16 heen, zou tramlijn 23 aan dit station kunnen eindigen, waardoor de wijk beter ontsloten werd.

Klik om te vergroten…

Nieuwe metrolijn Rotterdam zuidtangent

De lijn gaat nu door Ridderkerk: tot aan de A15, loopt het op viaduct boven de hoofdweg (Rotterdamseweg). De wijk Bolnes, vastgegroeid aan Beverwaard, krijgt een eigen station. Daarna loopt de Rotterdamseweg tussen enkele dorpen, die samen de gemeente Ridderkerk vormen. Een station ter hoogte van de Ringdijk bedient het dorp Ridderkerk zelf, het winkelcentrum Ridderhof, en de zuidhelft van Slikkerveer. Een station bij de Industrieweg bedient het bedrijfsterrein Donkersloot.

Nog twee stations, aan de Randweg en de Vlietlaan, liggen echter aan de rand van de woonwijken die ze moeten bedienen. Deze randligging is niet te verbeteren met extra stations. (De gemeentelijke structuurvisie geeft toe, dat de auto hier oppermachtig is).

De lijn kruist vervolgens de A15, om aan te sluiten op een tunnel door Hendrik-Ido-Ambacht – hier is geen brede doorgaande weg. De tunnel kan eerst de afgedamde rivier Waal of Waaltje volgen, langs het dorp Oostendam: een station komt onder de huidige kassen (in de voormalige uiterwaarden). Daarna volgt de tunnel de Hoge Kade: naast deze straat ligt een onbebouwde strook, deels weiland, deels plantsoen. Mogelijk kan de metro tussen gemeentehuis en bibliotheek door, een ideële plek voor een station.

Nog altijd tussen de bebouwing door, bereikt de lijn de Laan van Welhorst. Dit is een brede straat door de Vinex-wijk Volgerlanden, dat de ruimte tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht opvult. Hier moet de metrolijn op viaduct, want de Laan van Welhorst kruist de Betuwelijn-tunnel. De wijk krijgt twee stations, aan de noord-rand (Krommeweg), en bij het winkelcentrum (Hoog Ambacht).

Deze brede straat gaat verder door Walburg, een oudere nieuwbouwwijk in Zwijndrecht. Het draait hier naar het zuidwesten, maar de bocht is ruim genoeg. Hier komt nog een station, aan de Thorbeckelaan.

Klik om te vergroten…

Nieuwe metrolijn Rotterdam zuidtangent

De lijn gaat nu bijna rechtdoor, richting station. Op dit stuk zijn er drie stations: bij het winkelcentrum Walburg, bij het station, en tussenin bij het kleinere winkelcentrum Passage. Station Zwijndrecht wordt het eindpunt van de lijn.

Doortrekking naar Dordrecht lijkt niet zinvol. De lijn zou dan vanaf Walburg onder de Oude Maas en de historische binnenstad van Dordrecht, en bereikt ook niet het centrum van Zwijndrecht. Of anders, de metro zou naast de spoorlijn moeten lopen – en dat is overbodig, want de lijn is al viersporig.

Het tracé Rhoon – Lombardijen is circa 9,5 km lang, en Lombardijen – Ridderkerk- Zwijndrecht komt op circa 14,5 km. De lijn als geheel wordt circa 24 km lang. Ter vergelijking, de tweede lijn van de automatische metro in Lille is 32 km lang.

Metro Rotterdam: zuidtangent Rhoon – Zwijndrecht

Metro Rotterdam: noorden naar Carnisselande

Dit voorstel maakt deel uit van een mogelijke uitbreiding van het Rotterdamse metronet. Om het overzichtelijk te houden, worden de voorstellen lijn voor lijn beschreven. Lees eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Hier wordt een nieuwe metrolijn van Schiebroek of Alexander, naar Carnisselande voorgesteld, met een mogelijke verlenging naar Oud-Beijerland.

Nieuwe metrolijn in Rotterdam

De lijn deelt een nieuwe Maas-verbinding, met de eerder voorgestelde tweede oost-west metrolijn. Het gedeelde tracé omvat een station onder de 2e Rosestraat, de tunnel onder de Nieuwe Maas, en een station aan de noordoever, aan de Hoge Filterweg. Aan de zuidoever, splitsen de tracés meteen bij het metrostation Rosestraat, en dat impliceert dat de perrons boven elkaar komen (ze worden ook verbonden met Station Rotterdam-Zuid).

Klik om te vergroten

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, tunnel onder de Nieuwe Maas

De zuidelijke helft van het nieuwe metrotracé volgt ongeveer de route van tramlijn 25. Van de Rosestraat buigt het af naar de Beijerlandse Laan, en volgt dan de Groene Hilledijk. Een station Hillesluis geeft overstap op een verlenging van Lijn D naar Lombardijen. Verdere stations komen bij de Breeweg, en op de hoek Vinkenbaan / Dordtsestraatweg (Zuiderziekenhuis).

Het tracé volgt bijna een rechte lijn onder de straten, maar na de Vinkenbaan gaat het rechtdoor, dwars door enkele straten met naoorlogse woningen. De sloop is ingrijpend, maar dit stuk is kort: daarna loopt het tracé door volkstuinen.

Het volgende station komt aan de Slinge. Deze geeft overstap op de voorgestelde zuidelijke tangent-lijn, van Rhoon naar Zwijndrecht. Daarna loopt de lijn langs de rand van de Zuidwijk. Mogelijk komt er een station aan de hoek van de wijk, aan het oude goederenspoorlijn (die is verplaatst naar de A15).

Klik om te vergroten

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, door Hillesluis naar Zuidwijk

Hier loopt ook het nieuwe tramtracé naar Carnisselande. Het mooiste zou zijn, als de metro dit tracé kan overnemen. De tram kruist de goederenspoorlijn (Betuwelijn) en de A15, en volgt een licht gebogen tracé door de VINEX-wijken van Barendrecht-Carnisselande. De straten zijn breed, naar in de buurt van de haltes staan enkele gebouwen dicht bij de tramlijn. Dat beperkt de ruimte voor een metrolijn. Metrostations op het tramtracé, komen op de plek van de huidige haltes ( behalve de eindhalte). Als het tramtracé niet beschikbaar is, dan is het alternatief een tracé langs de Carnisser Baan (in geel), met stations bij Vrijenburglaan, Noordersingel, en Middeldijk.

Klik om te vergroten

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, naar Carnisselanden

De metro kan hier eindigen, aan de rand van de agglomeratie. Doortrekking naar Oud-Beijerland (24 000 inwoners) zou de metro 7 km verlengen, met slechts drie verdere stations. Het nut daarvan ligt vooral, in opheffing van de relatieve isolatie van Oud-Beijerland. Hoewel de HSL-Zuid nu door de Hoeksche Waard loopt, heeft het nooit een station gehad. Metrostation Rhoon ligt 3 km ten noorden van Oud-Beijerland, maar er is geen brug over de Oude Maas. De huidige buslijnen naar Zuidplein gebruiken de Heinenoordtunnel en de A29.

Het metro-tracé naar Oud-Beijerland loopt via Heinenoord (3000 inwoners), met aan station aan de oostkant van het dorp. Dat geeft ook de mogelijkheid tot een aftakking (2500 m) naar station Mijnsheerland, op de voorgestelde spoorlijn Rotterdam – Bergen op Zoom.

De lijn draait onder Heinenoord, naar Oud-Beijerland, mogelijk deels naast de N217. Het enige geschikte tracé door de bebouwde kom, lijkt die langs de Beneden Oostdijk, tot aan het begin van de Ooststraat. Het eindstation komt daar, ongeveer 500 m van het centrum. Een station ter hoogte van de Jan van der Heijdenstraat, circa 1000 m van het eindstation, bedient de oostelijke wijken.

De zuidelijke helft van de lijn wordt 7 km lang, vanaf de de Maas tot Carnisselande. Verlenging tot Oud-Beijerland brengt dat op 14-15 km

De noordelijke helft van de lijn begint na metrostation De Esch, bij de Hoge Filterweg. Ook aan de noordoever, splitsen de tracés na het eerste station, al is dat minder ingewikkeld onder de sportvelden. De lijn richting Capelsebrug draait naar het oosten, de andere tak gaat verder langs de Kralingse Zoom. Er komt een station aan de zuidkant van de campus (Erasmus Universiteit). De metro loopt hier naast de voorgestelde tweede spoorlijn door Rotterdam.

Het volgende metrostation komt naast het enige station op deze nieuwe spoorlijn, ‘Rotterdam-Campus’. Beide stations, op viaduct, liggen naast het bestaande metrostation Kralingse Zoom.

Het tracé gaat verder over de Kralingse Zoom. Vanaf hier, zijn er verschillende tracé- varianten denkbaar. De lijn kan onder de A16, en door de jaren-’60 wijken van stadsdeel Prins Alexander, om de bestaande metrolijn te bereiken.

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, naar Prins Alexander

Daarvoor maakt het tracé een bocht van 90 graden, en gaat verder over de Prinsenlaan (deels op viaduct). Er komen dan stations bij de Kralingeseweg, de Van Campenweg, en de Koningslaan. Het tracé kruist dan metrostation Prinsenlaan (dit gedeelte is een sneltram-traject).

De lijn kan nog verder doorgetrokken worden. Via een groenstrook aan de zuidkant van de wijk Oosterflank, en Sportpark Schenkel, kan het tracé naar het zuiden draaien. Met, in elk geval, een station waar het de Bermweg kruist, eindigt de lijn naast het bestaande metrostation Capelle-Centrum (lijn C).

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, naar Capelle-Centrum

Vanaf het station ‘Rotterdam-Campus’, kan de lijn ook naar het noorden, via Terbregge. In dat geval, volgt het tracé de Kralingse Zoom tot aan de A20. Er komen stations aan de Kralingeseweg, Prinsenlaan, en Hoofdweg: nadeel is dat ze 500 m van de bebouwing liggen. In Terbregge kan de lijn in tunnel onder de gracht naast de Hertshooistraat. Hier komt een station Terbregge: de tunnel kruist daarna de Rotte.

Nieuwe metrolijn in Rotterdam

De lijn gaat verder onder de brede Molenlaan, met stations bij de Beethovensingel en naast de buurt 110-Morgen. Het tracé bedient de westkant van het stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek. De lijn zou eindigen bij een bestaand station op de Hofpleinlijn. Doortrekking naar Rodenrijs is makkelijker, maar een eindpunt bij het nieuwe station Meijersplein geeft betere aansluitingen. In het laatste geval, komt er nog een station, aan het noordpunt van Schiebroek.

Nieuwe metrolijn in Rotterdam, Kralingen naar Schiebroek

De noordelijke helft van de metrolijn wordt 6 km lang, vanaf de Maas tot Prinsenlaan. Verlenging tot Capelle-Centrum zou bijna 3 km daaraan toevoegen. De langere noordelijke variant wordt 11-12 km lang, vanaf de Maas tot station Meijersplein in Schiebroek. De totale lijn lengte komt dan op maximaal 25-26 km.

Metro Rotterdam: noorden naar Carnisselande