Tram Heemstede – Zandvoort

Een mogelijke reactivering van de voormalige tramlijn naar Zandvoort, is een van de vele voorstellen in de lokale politiek, tot uitbreiding van de Zuidtangent. Hier wordt ingegaan op een reactivering, in aansluiting op het eerder voorgestelde tramnet in Haarlem, en vooral op een tramlijn van Hoofddorp naar Station Heemstede-Aerdenhout.

Klik om te vergroten…

Tram van Station Heemstede-Aerdenhout naar Zandvoort via Bentveld

Vanuit de binnenstad (en Haarlem-Noord) zal de spoorlijn altijd sneller zijn. De voorgestelde noord-zuid tramlijn langs de Leidsevaart eindigt wel bij Station Heemstede-Aerdenhout, en zou overstap geven op de lijn naar Zandvoort. Mogelijk komt er nog een tangentlijn bij, vanuit Haarlem-West via Schalkwijk.

Hier wordt echter niet voorgesteld, de lijnen aan elkaar te koppelen. Strandlijnen kennen zomerse overbelasting, en winterse leegte. Bij reactivering lijkt het beter, om de lijn juist te isoleren van de overige lijnen. De voorgestelde overstap bij Station Heemstede-Aerdenhout is optimaal, met twee of drie tramlijnen en de overgebleven buslijnen. Een geïsoleerde tramlijn naar Zandvoort gaat ook heel goed samen, met een metrolijn vanuit Hoofddorp naar Heemstede-Aerdenhout. Het station ligt zelf op de spoorlijn Haarlem – Leiden, op viaduct boven de N201, de hoofdweg naar Zandvoort.

De voormalige metersporige tramlijn Amsterdam – Haarlem – Zandvoort, liep evenwijdig aan de huidige N201, naar het dorpscentrum van Zandvoort. Het reeds overigens niet langs het huidige station Heemstede-Aerdenhout: de tramlijn was net opgeheven, toen deze in 1958 open ging.

Tramstation Zandvoort: van http://www.zandvoortvroeger.nl…

Het grootste probleem bij reactivering is het tracé zelf. Een tramlijn uit Hoofddorp kan bijvoorbeeld brede straten en wegen gebruiken, maar de oude trambaan naar Zandvoort is nu een fietspad door villawijken. Daarom kan een nieuwe lijn beter de N201 gebruiken, in elk geval tot in Bentveld. Op dit stuk zijn haltes bij Viersprong en Bentveldweg voldoende. Ter hoogte van de Zuidlaan of Sparrenlaan in Bentveld, zou de lijn weer aansluiten op het oude tracé, dat hier slechts 50 m van de N201 loopt.

Tussen Bentveld en Zandvoort liep de lijn oorspronkelijk door de duinen. Inmiddels is de strook tussen tramtracé en N201 bijna geheel in gebruik, en daarom is reactivering van dit gedeelte niet bezwaarlijk.

Klik om te vergroten: tram door de duinen…

Strand-tramlijn, tracé tussen Zandvoort en Bentveld

In Zandvoort, kan de tram de oude route over de Prinsesseweg gebruiken. Hier is de oude trambaan in een busbaan omgezet: bij vertramming wordt de halte Kostverlorenstraat gehandhaafd. Ook het oude eindpunt is nog bruikbaar, aan de Louis Davidsstraat – eigenlijk een plein. De lijn wordt bijna 6 km lang, met 3-4 tussenhaltes.

Er zijn geen verdere obstakels bij de aanleg. Mede-gebruik van de N201 zal het autoverkeer naar Zandvoort wel belemmeren, maar de tram is gelijk ook de oplossing voor dat probleem. De exploitatie moet rekening houden met extreme piekbelasting, en dan geeft een Haarlems tramnet het voordeel van reserve-capaciteit. Op warme zomerse dagen wordt minder gebruik gemaakt van de overige lijnen, en met aanpassing van de dienstregeling, kunnen Haarlemse stadstrams op de lijn naar Zandvoort worden ingezet.

Advertisements
Tram Heemstede – Zandvoort

Tram Hoofddorp – Heemstede

Deze tramlijn van Hoofddorp naar Station Heemstede-Aerdenhout hoort bij een voorgesteld tramnet in Haarlem. De lijnen worden één voor één beschreven: lees daarom eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Deze lijn ligt niet geheel binnen de Haarlemse agglomeratie, en passeert de Haarlemse binnenstad ook niet: het tracé volgt de N201. Circa 1200 m tracé wordt gedeeld met de eerder voorgestelde noord-zuid tramlijn IJmuiden – Haarlem – Bennebroek. De Hoofddorp – Heemstede lijn kan dan ook ‘los’ aangelegd worden. Het sluit ook aan, op een mogelijke tramlijn naar Zandvoort, deels op voormalig tram-tracé .

Voor deze tramlijn is er ook een alternatief, namelijk een Heemstede-tak, van de eerder voorgestelde Metro Haarlemmermeer. Deze lichte metro maakt gebruik van de bijzondere omstandigheden in de Haarlemmermeer (ruitvormige infrastructuur, brede wegen, geen historische bebouwing), en heeft twee lijnen die in Hoofddorp kruisen. Het tracé van een aftakking naar Heemstede, is bijna gelijk aan die van de tram.

Klik om te vergroten: de ‘rode lijn’ van de Metro Haarlemmermeer, met verlenging naar Heemstede, in geel…

Lichte metro Haarlemmermeer, rode lijn met aftakking Heemstede

Tram en metro zijn hier alternatieven voor elkaar. In grote steden rijdt wel eens een tram boven een metro, omdat ze verschillende vervoersfuncties hebben: dat geldt niet voor dit trace. Hier wordt simpelweg de tramlijn Hoofddorp – Heemstede beschreven: meer later over de lijn naar Zandvoort.

De huidige verbinding tussen Haarlem, Hoofddorp en Schiphol is de Zuidtangent, een snelbus op eigen baan, oftewel “HOV”. Er is al langer gesproken over de mogelijkheid van een tak van/naar Heemstede, langs de N201, maar concrete plannen zijn er niet. De hier voorgestelde tramlijn maakt nauwelijks gebruik van het tracé van de Zuidtangent. De eerder voorgestelde tram Haarlem – Schiphol biedt namelijk een kortere route naar Schiphol, dwars door de polder. De nieuwe lijn verbindt vooral Heemstede en Hoofddorp, en de N201 is de kortste route. Het wordt meer een stadstram, dan een regionale HOV-lijn.

De lijn zou beginnen onder Station Hoofddorp, bij de huidige bushaltes (dus niet bij de verhoogde perrons van de Zuidtangent). De tram rijdt via de Van Heuven Goedhartlaan naar de Kruisweg (of via de Planetenweg, zoals de huidige buslijn). Het draait dan richting centrum.

Het station ligt aan de rand van Hoofddorp, en dit tracé verbindt station en centrum: de Zuidtangent vermijdt juist het centrum, want het was bedacht als verbinding met Schiphol. De lijn krijgt haltes in kantorenzone Beukenhorst, bij de Boslaan, en in het centrum (Marktplein, looproute naar nieuw winkelcentrum).

Klik om te vergroten: tram door Hoofddorp…

Tram van Station Hoofddorp via Marktplein, richting Heemstede

Daarna gaat de lijn rechtdoor over de Kruisweg, totdat het kan aansluiten op het bestaand tracé van de Zuidtangent. De haltes blijven onveranderd: Prins Bernhardlaan, Houtwijkerveld, fietstunnel Overbos, en bij het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Daarna verlaat de tram weer het Zuidtangent-tracé, en gaat verder naast de Kruisweg (N201), dat hier veel breder is. Tot in Heemstede zijn de haltes weer gelijk aan die van de bussen: Spieringweg, voor de brug over de Ringvaart (buurtschap Cruquius), Javalaan, en Wipperplein.

Klik om te vergroten: tram tussen Hoofddorp en Ringvaart …

Tram Hoofddorp - Heemstede langs N201, deels op Zuidtangent-tracé

Bij het Wipperplein sluit de lijn aan, op de eerder voorgestelde noord-zuid lijn Haarlem – Bennebroek.

De twee lijnen delen twee haltes, Zandvaartkade en hoek Lanckhorstlaan, en splitsen weer. De tram rijdt via de Lanckhorstlaan, met haltes Bronsteeweg (winkelstraat) en de kruising Herenweg (noord-zuid busroute). Dit stuk wordt gedeeld met een mogelijke tangentlijn uit Haarlem-West via Schalkwijk.

De lijn eindigt op het stationsplein van Station Heemstede-Aerdenhout. De eindhalte wordt gedeeld met de eerder voorgestelde noord-zuid tramlijn langs de Leidsevaart.

Klik om te vergroten: tram door Heemstede…

Tram Hoofddorp - Heemstede, deels over Heemsteedse Dreef

De lijn wordt 11,5 km lang. De gemiddelde halte-afstand is 750 m, de tram zou veel op eigen baan lopen, en het tracé is vaak recht. Daarom is een (voor een tram) hoge snelheid haalbaar, en een reistijd van rond 25-30 minuten.

Vanwege de sterk wisselende belasting van een strandlijn, lijkt het niet zinvol om de Hoofddorp-lijn door te trekken naar Zandvoort, 6 km verder. Het is beter om de tramlijn naar Zandvoort te isoleren van de overige lijnen, met Station Heemstede-Aerdenhout als overstappunt.

Tram Hoofddorp – Heemstede

Tram Haarlem: oost-west lijn

Deze oost-west tramlijn Overveen – Waarderpolder hoort bij een voorgesteld tramnet in Haarlem. De lijnen worden één voor één beschreven: lees daarom eerst de inleiding met lijst van lijnen.

In de binnenstad, zou deze lijn het tracé volgen van een vertramde Zuidtangent. Het deelt dit tracé met de eerder voorgestelde tramlijn Bloemendaal – Schalkwijk.

Klik om te vergroten…

Oost-west tramlijn in Haarlem, Overveen naar Station Spaarnwoude

De lijn volgt gedeeltelijk historische tracés van de Haarlemse tram. Naar Overveen liepen zelfs twee tramlijnen, over de Julianalaan en de Zijlweg. Ten oosten van de binnenstad zou de lijn het tracé volgen van de tramlijn Amsterdam – Haarlem – Zandvoort.

Zoals bij de overige voorstellen voor tramlijnen in Haarlem, gaat het hier om een stadstram, dat door de straten rijdt. Er zijn diverse voorstellen geweest voor light-rail op de spoorlijn Haarlem – Zandvoort. Hier wordt verondersteld, dat deze lijn opgenomen wordt in een grote regionale metronet. De nieuwe tramlijn geeft daarop overstap, in Overveen en Haarlem-Spaarnwoude.

De tramlijn zou beginnen in Overveen, op een (nog) onbebouwd terrein naast de spoorlijn en tegenover de ingang van Hogeschool InHolland. Hier wordt ook verondersteld, dat de perrons van Station Overveen richting Hogeschool verschoven worden, en dat de kruising met de Bloemendaalseweg ongelijkvloers wordt. De perrons komen dan naast de tramhalte. (Meer over deze aanpassing later).

De tram rijdt over de Bijdorplaan, langs de Hogeschool-gebouwen, naar de Zijlweg. Het kruist vervolgens de Westelijke Randweg (N208).

Klik om te vergroten…

Oost-west tramlijn in Haarlem, van Overveen naar Raaks

De lijn gaat verder over de Zijlweg, het oude tramtracé. Er is een halte na de Randweg (ROC Nova College), en na de spoorbrug, bij de Hoofmanstraat. Om de smalle Zijlstraat te vermijden, rijdt de tram via de Zijlsingel, en over de Raaksbrug, naar Raaks. Hier geeft de lijn overstap op de eerder voorgestelde noord-zuid tramlijn Beverwijk – IJmuiden – Haarlem – Bennebroek en de lijn langs de Leidsevaart naar Station Heemstede-Aerdenhout. Beiden lijnen rijden via Kinderhuisvest, Zijlvest, en Wilhelminastraat. (De halte op de Overveen-lijn komt mogelijk op de Zijlsingel).

Van Raaks draait de lijn naar de Gedempte Oude Gracht, en het vertramde tracé van de Zuidtangent. De haltes Verwulft en Turfmarkt worden gedeeld met de tramlijn Bloemendaal – Schalkwijk.

Klik om te vergroten: tram Overveen – Waarderpolder door de binnenstad…

Oost-west tramlijn in binnenstad Haarlem, deels op Zuidtangent-tracé

Na de Turfmarkt, zou de lijn naar Schalkwijk de Spaarne in tunnel kruisen, richting Schipholweg. De oost-west lijn kruist ook de Spaarne, maar dan richting Lange Herenvest. Dat kan waarschijnlijk beter met een brug, al moet deze open voor de scheepvaart. (De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van een dubbele brug hier, zodoende is één brug altijd beschikbaar). Op de Lange Herenvest komen twee haltes: vlak bij de Spaarne, en bij de Amsterdamse Poort.

Overigens werd een tramtunnel onder de Zomervaart onderzocht door gemeente en provincie als mogelijke route van de Zuidtangent. (Op de kades van de Zomervaart is niet voldoende ruimte voor een tram, in elk geval niet over de eerste 500 m). Een tunnel voor twee tramlijnen is hier moeilijk uitvoerbaar: het impliceert een gelijkvloerse tram-kruising onder de Spaarne. De oost-west lijn kan beter over de Lange Herenvest rijden.

Na de Amsterdamse Poort zijn er twee opties. De lijn kan zoals zijn voorganger (de tram Amsterdam – Zandvoort), langs de Amsterdamse Vaart. Deze uitvalsweg is breed genoeg, maar moet wel rijstroken inleveren. Er komen haltes bij de Nagtzaamstraat en Bernhardlaan. Dit tracé bedient de Amsterdamse Buurt en de noordkant van Parkwijk. De eindhalte komt bij Station Spaarnwoude, aan de zuidzijde. Dit station ligt overigens niet in Spaarnwoude, maar aan de zuidrand van het grote bedrijventerrein Waarderpolder, tegenover de IKEA.

Klik om te vergroten: twee alternatieve tracés naar Station Spaarnwoude…

Tram-tracés in Haarlem tussen binnenstad en Station Spaarnwoude

De tram kan dit station ook bereiken via de Gedempte Oostersingelgracht en de Oudeweg. Dit tracé is vooral gericht op de aansluiting van Waarderpolder, in elk geval de zuidhelft daarvan. Er komen haltes bij de Papentorenvest, Van Elststraat, Nijverheidsweg, en de Hofmanweg (bij de KPN-toren). In dit geval komt de eindhalte aan de noordzijde van Station Spaarnwoude, en dus ook tegenover de IKEA.

Dit station is ook eindpunt van de voorgestelde tangentlijn naar Schalkwijk en Heemstede.

De oost-west tramlijn wordt 5,5 km km lang, via de Amsterdamse Buurt. Via de Oudeweg wordt de lijn ca 800 m langer. De lijn is redelijk kort, omdat de agglomeratie Haarlem nu eenmaal noord-zuid loopt, het is niet ‘breed’. Desondanks is dit een volwaardige tramlijn, van buitenwijk naar buitenwijk, door de historische binnenstad.

Tram Haarlem: oost-west lijn

Tram Haarlem: Bloemendaal – Schalkwijk

Het is altijd de bedoeling geweest, dat een tram zou rijden over het tracé van de Zuidtangent. Deze HOV-lijn is gericht op regionaal vervoer naar Schiphol, maar vertramming levert ook een Haarlemse stadslijn op, tussen binnenstad en Schalkwijk. Hier wordt voorgesteld, dit tracé te verlengen naar Bloemendaal: een radiale tramlijn, van noord-west naar zuid-oost. Het maakt deel uit van een voorgesteld tramnet in Haarlem: lees daarom eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Tram Haarlem, radiale tramlijn Bloemendaal - Schalkwijk - Vijfhuizen

Het voorstel is niet origineel: de voormalige Haarlemse tram reed namelijk al naar Bloemendaal. De nieuwe lijn zou het voormalige tracé geheel overnemen.

Eerst het gedeelte ten zuiden van Station Haarlem, de huidige route van de Zuidtangent. Deze snelle bus rijdt op eigen baan in Hoofddorp en Schiphol, en die is ontworpen voor latere vertramming. In Haarlem rijdt de bus echter door de straten, en moet ook wachten als de brug over de Spaarne open staat. Daarom zijn verschillende tunnel-opties onderzocht door gemeente en Provincie, ook een tunnel onder de Spaarne. Het gaat om “tramvoorbereide bustunnels”, want geld voor een tram is er voorlopig niet.

Klik om te vergroten: de nieuwe tramlijn van Bloemendaal naar Schalkwijk en Vijfhuizen…

Stedelijke tramlijn Bloemendaal - binnenstad - Schalkwijk

Hier wordt uitgegaan van een stedelijke tramlijn binnen Haarlem, ook in aansluiting op de eerder voorgestelde snelle tramlijn naar Schiphol. Een korte HSL naar Schiphol, een aftakking van de voorgestelde Schiphol bypass hogesnelheidslijn, zou de allersnelste verbinding vormen.

Klik om te vergroten: HSL tussen Schiphol en Haarlem…

Korte HSL tussen Haarlem en Schiphol (tweede terminal)

De regionale functie van de Zuidtangent zou helemaal verdwijnen, met de bouw van de voorgestelde Metro Haarlemmermeer. De ‘rode lijn’ van deze lichte metro, loopt van Station Haarlem, via Waarderpolder en Schalkwijk, naar Hoofddorp. De metro krijgt ook een station in de ‘023-zone’ – een lege strook tussen Europaweg en Schipholweg, dat de komende jaren ontwikkeld wordt.

Klik om te vergroten: lichte metro tussen Haarlem en Hoofddorp…

Lichte metro van Haarlem naar Hoofddorp en Aalsmeer

Het voorstel hier is een stadstram op een vertramde Zuidtangent-tracé. Het zou daarom meer haltes krijgen, dan officieel voorzien: in de binnenstad bij Kenaupark of Nassauplein, en op de Turfmarkt. Het tracé in de binnenstad, tussen Raaks en Spaarne, wordt ook gedeeld met een oost-west tramlijn Overveen – Station Spaarnwoude. Een tramtunnel onder de Spaarne, op het gedeelte tussen Turfmarkt en Schipholweg, blijft echter noodzakelijk.

De gemeente overweegt een tracé-verschuiving om de 023-zone beter te bedienen: dat hangt af van de toekomstige ontwikkelingen. Een tracé-variant langs het ziekenhuis (Kennemer Gasthuis, voorheen Elisabeth) is in wit aangegeven op de kaart.

Klik om te vergroten: tram met extra haltes in Schalkwijk…

Vertramd Zuidtangent-tracé als stedelijke tramlijn in Haarlem

De tramlijn zou een eindpunt krijgen in Vijfhuizen, aan de rand van de Haarlemse agglomeratie (de volgende Zuidtangent-halte is in Hoofddorp). In Schalkwijk, zou de tram extra haltes krijgen bij de de Kennedylaan / Belgiëlaan, de Eijkmanlaan, en mogelijk bij de Slakkenbrug. Bij Winkelcentrum Schalkwijk, kruist de lijn de voorgestelde tangentlijn van Station Spaarnwoude naar Heemstede.

Terug naar Station Haarlem. Het kortste en eenvoudigste tracé loopt via Parklaan, Kruisweg, en Statenbolwerk, meet een halte aan de zijkant van het Stationsplein. Vanaf Statenbolwerk, aan de noordzijde van de spoorlijn, volgt de nieuwe lijn het oude tramtracé naar Bloemendaal. De tram rijdt, zoals zijn voorganger, via Ostadestraat, Kleverparkweg (een bescheiden winkelstraat), en Verspronckweg. Er komen haltes bij de Schotersingel, en op het plantsoen Kleverpark.

Daarna kruist de tram de spoorlijn Haarlem – Beverwijk. Hier werd eerder voorgesteld, om deze spoorlijn te verschuiven naar een tracé naast de N208 / A208. Er komt ook een station aan het begin van de Kleverlaan, bij de IJsbaan. De tram geeft zodoende overstap op een regionale metrolijn.

Klik om te vergroten: verschoven spoorlijn langs N208…

Verlegging spoorlijn Haarlem - Velsertunnel langs N208

De oude tramlijn eindigde verderop op de Kleverlaan, aan de zuidrand van Bloemendaal. De nieuwe tramlijn zou wel het centrum bedienen, en rijdt verder via de Korte Kleverlaan, naar de Bloemendaalseweg, en door de winkelstraat. (De huidige buslijn gebruikt de Hartenlustlaan, maar die is te smal en bochtig). Er komen drie haltes op dit gedeelte, met een eindhalte op het terrein van zorgcentrum Wildhoef, circa 3500 m van Station Haarlem.

Vanaf dit punt kan de lijn makkelijk over de Kennemerweg verlengd worden naar Santpoort en Verlserbroek. Eventueel kan het over de oude spoorlijn lopen: het tracé komt immers vrij na de verschuiving naar de N208. Deze opties worden apart beschreven.

Klik om te vergroten: tram naar Bloemendaal…

Nieuwe Haarlemse tramlijn op oud tracé, naar Bloemendaal via Kleverpark

Gemeten vanaf Wildhoef, is de lijn Bloemendaal – Schalkwijk – Vijfhuizen bijna 11 km lang. Dat is vergelijkbaar met de eerder voorgestelde tweede noord-zuid tramlijn, van Santpoort naar Station Heemstede-Aerdenhout, en ook met stadstram-lijnen in Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag. De gemiddelde halte-afstand bedraagt circa 700 m.

Tram Haarlem: Bloemendaal – Schalkwijk

Tram Haarlem: via Leidsevaart

Deze tramlijn langs de Leidsevaart naar Station Heemstede-Aerdenhout hoort bij een voorgesteld tramnet in Haarlem. De lijnen worden één voor één beschreven: lees daarom eerst de inleiding met lijst van lijnen.

Het gaat hier om stedelijke tramlijnen, en daarom volgen ze vaak de voormalige Haarlemse tramlijnen. Zo ook met deze lijn: langs de Leidsevaart reed voeger de tramlijn Amsterdam – Haarlem – Zandvoort, en de gemeentetram. De nieuwe lijn wordt 9 km lang.

Noord-zuid tramlijn in Haarlem via Raaks en Leidsevaart-tracé

Hier wordt verondersteld dat de spoorlijn Haarlem – Beverwijk verschoven wordt naar een tracé langs de N208 / A208, met een nieuw station Santpoort. De tramlijn begint bij dit overstap-station, en gebruikt eerst het tracé van de eerder beschreven noord-zuid lijn IJmuiden – Haarlem.

De lijn volgt de hoofd-as van Haarlem-Noord, de Rijksstraatweg en Schoterweg. Voor het tracé langs Station Haarlem zijn er verschillende opties, zoals eerder aangegeven.

Klik om te vergroten: tram-tracés langs Station Haarlem…

Mogelijke tram-tracés langs Station Haarlem

In elk geval rijdt de tram via Kenaupark naar Kinderhuisvest, Zijlvest, en Wilhelminastraat, een tracé gedeeld met de noord-zuid lijn. (Het Zuidtangent-tracé via Verwulft zou ook vertramd worden, als onderdeel van een radiale lijn Bloemendaal – Schalkwijk). De ‘binnenstadshalte’ komt bij Raaks, zoals ook voorzien in alternatieve tracés van de Zuidtangent.

Bij deze halte Raaks, geeft de lijn ook overstap op een oost-west tramlijn Overveen – Station Spaarnwoude.

Na een halte Wilsonsplein, rijdt de tram naar de Leidsevaart, via de Koninginneweg, de Emmastraat en de Emmabrug. Dit is een villawijk, en de Koninginneweg is geen doorgaande weg, maar breed genoeg voor een tramlijn. De Emmabrug zelf staat onhandig ten opzichte van het tracé, en de tram zou een nieuwe brug gebruiken, naast de bestaande brug.

Klik om te vergroten…

Noord-zuid tramlijn langs westkant binnenstad Haarlem, met halte Raaks

Vervolgens rijdt de tram in een bijna kaarsrechte lijn, naar Station Heemstede-Aerdenhout. De rechte lijn is te danken aan de Trekvaart Haarlem – Leiden, aangelegd toen dit gebied nog weiland was. De tram rijdt over de kade, dat tijdens de groei van Haarlem een uitvalsweg werd. (De lijn passeert op de kade de voormalige NZH tramremise, later busgarage).

De eerste halte op eigen tracé komt na de Emmabrug (vlak bij de St. Bavo Basiliek). De halte Pijlslaan ligt op een oost-west loop- en fietsroute. Dat geldt ook voor de halte Munterslaan, dankzij een nieuwe fietsbrug over de Leidsevaart.

Klik om te vergroten…

Tram via Leidsevaart naar Station Heemstede-Aerdenhout

De lijn eindigt 4 km van Station Haarlem, op het ruime stationsplein van Station Heemstede-Aerdenhout. Langs dit station zou, na de voorgestelde verschuiving van de spoorlijn door de Bollenstreek, een regionale metro rijden. (Een hoogfrequente dienst moet dan het verlies van de sneltreinen compenseren).

De voormalige interlokale tram uit Amsterdam reed door naar Zandvoort. Het is niet zinnig dat dat deze tramlijn doorgetrokken wordt: vanuit de Haarlemse binnenstad is de train sneller. Reactivering van de tramlijn naar Zandvoort is wel zinnig, vooral in aansluiting op nieuwe tramlijn lijn vanuit Hoofddorp.

Tram Haarlem: via Leidsevaart

Tram Haarlem: noord-zuid lijn

Deze nieuwe noord-zuid tramlijn hoort bij een voorgesteld tramnet in Haarlem. De lijnen worden één voor één beschreven: lees daarom eerst de inleiding met lijst van lijnen. De noord-zuidlijn maakt gebruik van oude tramtracés, en van geplande tracés van de Zuidtangent, zoals ook in de inleiding aangegeven. Het wordt hier beschreven in drie stukken: de noordhelft, langs Station Haarlem, en de zuidhelft.

Noord-zuid tramlijn in de agglomeratie Haarlem

De lijn volgt, van Station Haarlem tot Santpoort, het tracé van de voegere lijn naar Alkmaar. De Schoterstraat en Rijksstraatweg vormen een duidelijke noord-zuid as door Haarlem-Noord. Dit is ook het tracé van de geplande verlenging van de Zuidtangent (als busbaan). De lijn loopt langs de winkelstraat Cronjéstraat, het winkelcentrum Marsmanplein, en het nieuwe ziekenhuis aan het Delftplein.

Tram in Haarlem-Noord, naar Santpoort via Schoterweg
 

Daarna kruist de lijn de verschoven spoorlijn Haarlem – Beverwijk, dat langs de N208 / A208 zou lopen. De verschuiving vereist aanpassing van de A208, en deze verliest ook zijn snelweg-status. In Santpoort, ter hoogte van het dorpscentrum, komt er een nieuw station, ontworpen voor een snelle overstap trein – tram.

Klik om te vergroten: verschuiving van de spoorlijn tussen Haarlem en de Velserspoortunnel…

Verlegging spoorlijn Haarlem - Velsertunnel

De tram gaat verder over de Hagelingerweg richting Driehuis. In Santpoort zijn er nog twee haltes, Weertsplantsoen en Santpoortsedreef. De tram gaat onder de huidige spoorlijn naar de Velserspoortunnel. (Dit tracé uit 1957, met Station Driehuis, wordt opgeheven bij het verschuiven van de spoorlijn). Na Driehuis rijdt de tram over de Waterloolaan en Zeeweg, naar IJmuiden.

De tram maakt dus geen gebruik van de oude spoorlijn naar IJmuiden. Het is geen sneltram, en via de Zeeweg kan de tram het centrum van IJmuiden aandoen. Het moet ook het Pontplein vanuit het westen bereiken, om te dalen naar een tunnel onder het Noordzeekanaal.

Klik om te vergroten…

Tram Haarlem - IJmuiden via Santpoort en Driehuis

In Driehuis zijn twee haltes voldoende, en op de Zeeweg nog twee. De belangrijkste halte in IJmuiden is bij het Stadhuis, aan het begin van de Nieuwstraat (winkelstraat). Hier sluit de lijn aan, op het eerder beschreven tracé van de lijn IJmuiden – Beverwijk.

In de De Noostraat begint de lijn te dalen naar een tunnel. De tunnel passeert het Pontplein, en draait om het Noordzeekanaal te kruisen. Aan de overkant, komt het boven in Velsen-Noord, bij het Stratingplantsoen. De tram gaat dan verder naar Station Beverwijk.

Klik om te vergroten: de tramlijn IJmuiden – Beverwijk, met tunnel onder het Noordzeekanaal…

Tramlijn IJmuiden - Beverwijk via tramtunnel onder Pontplein

Het is ook mogelijk, dat de tram uit Haarlem het Noordzeekanaal niet kruist, maar een eindpunt in IJmuiden heeft. In dat geval, draait de tram naar links vanaf de Zeeweg, en rijdt verder over de Nieuwstraat. De lijnvoering kan ook gesplitst worden, met de helft van de trams naar Beverwijk. Het doel is een aangesloten net, aan beide kanten van het Noordzeekanaal.

Vanaf Station Haarlem in zuidelijke richting

Terug naar Station Haarlem, altijd een knelpunt bij de Zuidtangent-plannen. Het begin van de Schoterweg is smal, met eenrichtingsverkeer. Bussen richting station rijden via de (eveneens smalle) Kennemerstraat en Frans Halsstraat. De tram kan ook deze oplossing gebruiken, met de sloop van een enkele hoekpand: bij de Kennemerbrug, over de stadssingel, is de straat wel breed.

De gemeentelijke Tunnelstudie keek naar twee tracés bij het station: onder het Kenaupark, en onder de Kruisweg. (De kleine kaart van de tunnels is van de Tunnelstudie: de noordelijke toegang staat er niet op, maar het moet bij de voormalige Ripperdakazerne liggen). Deze “tramvoorbereide bustunnels” zijn ontworpen voor een sneltram-achtige dienst.

Een stadstram zou de bestaande onderdoorgangen kunnen gebruiken, en de huidige busroutes: via Kruisweg en Jansweg naar Parklaan. Een korte tunnel onder de sporen is ook een optie, van Kenaupark naar Statenbolwerk – de stationshalte ligt dan aan het Kennemerplein. De tram kan ook onder het station, via de huidige fietsenstalling: dat zou echter de looproutes langs het station (en binnen het gebouw) afsnijden.

Klik om te vergroten: verschillende tram-tracés langs Station Haarlem…

Mogelijke tram-tracés langs Station Haarlem

De tram moet vervolgens door de binnenstad. Vroeger reed de Haarlemse tram gewoon door de Grote Houtstraat, en zelfs door de smalle Gierstraat. De plannen voor een tunnel zijn mede bedoeld om dit tracé te vermijden. Een alternatief is er wel: langs Kinderhuisvest, Zijlvest, en Wilhelminastraat. Dit is een oud tram-tracé, en werd ook onderzocht als tracé voor de Zuidtangent. Voordeel is dat ook een Leidsevaart-tramlijn dit tracé kan gebruiken. Het belet ook niet, dat het tracé van de Zuidtangent langs Verwulft, ook vertramd wordt: het wordt gebruikt voor een radiale lijn Bloemendaal – Schalkwijk – Vijfhuizen.

Klik om te vergroten: twee tram-tracés door de binnenstad vanaf Station Haarlem…

Tram Haarlem via Zijlvest / Raaks en via Verwulft

Ter hoogte van Raaks, kruist de lijn ook een oost-west tramlijn Overveen – Station Spaarnwoude.

Bij het Wilsonsplein, aan het einde van de Wilhelminastraat, splitsen de lijnen. De Leidsevaart-lijn rijdt via de Koninginneweg en Emmastraat. De lijn naar Heemstede rijdt via de Tempeliersstraat, ook een oud tram-tracé, naar Houtplein.

De halte Houtplein bedient de zuidkant van de binnenstad. Daarna rijdt de tram weer over een duidelijke noord-zuid as, richting Heemstede. Het volgt de route van de oude stoomtram naar Leiden, met uitzondering van de Binnenweg (winkelstraat) in Heemstede. De nieuwe tramlijn kan de Heemsteedse Dreef gebruiken, een brede uitvalsweg evenwijdig aan de Binnenweg. Circa 1200 m tracé wordt gedeeld met een mogelijke tramlijn Hoofddorp – Heemstede. Een kort stuk, bij de Lanckhorstlaan, wordt ook gedeeld met de voorgestelde tangentlijn Station Spaarnwoude – Station Heemstede-Aerdenhout (via Schalkwijk).

De tram zou niet alle bestaande bushaltes overnemen, maar krijgt in elk geval haltes bij het Provinciehuis, Churchilllaan, Lanckhorstlaan / Bachlaan, Zandvaartkade, Camplaan, en Sportlaan.

Klik om te vergroten:

Noord-zuid tramlijn, van Haarlem naar Heemstede en Bennebroek

De tram verlaat nu aaneengesloten bebouwde kom, en rijdt verder over de Glipperdreef naar Bennebroek. Op dit stuk zijn twee of drie haltes voldoende: Bosbeeklaan, De Glip (winkels), en mogelijk Swartsenburglaan.

Na de kerk van Bennebroek, draait de tram 90 graden naar de Bennebroekerlaan, met een halte bij de hoek. Na een halte op de kruising met de Rijksstraatweg (oude hoofdweg naar Leiden), bereikt het een eindpunt bij een nieuw station Bennebroek. Dit station, iets ten noorden van het oude station, ligt aan het begin van de verschoven spoorlijn door de Bollenstreek.

Klik om te vergroten: verschoven spoorlijn tussen Bennebroek en Voorhout…

Verschoven spoorlijn door de Bollenstreek

Door de spoorlijn oostwaarts te verschuiven, zijn nieuwe stations mogelijk in het centrum van Hillegom, Lisse en Sassenheim. De tram geeft dan overstap op een hoogfrequente dienst naar Leiden.

Gemeten vanaf het Stadhuis in IJmuiden, is deze noord-zuid tramlijn 19 km lang. Een eindpunt in IJmuiden-West, of bij Station Beverwijk, zou 3 km daaraan toevegen.

Tram Haarlem: noord-zuid lijn