Tram langs Catharijnesingel

Deze tramlijn langs de Catharijnesingel hoort bij een voorgesteld tramnet, in en rond Utrecht. De lijnen hebben een eigen logica, maar zijn ook aanvullend op de voorgestelde Metro Utrecht. Om het overzichtelijk te houden, worden ze lijn voor lijn beschreven: zie daarom ook de overzichtslijst.

De Catharijnesingel was de vooroorlogse route van Tram 1 in Utrecht – een ringlijn om de binnenstad. (Het beeld is van de verzameling Oud Utrecht op Flickr).

De hier voorgestelde lijn zou een noord-zuid verbinding vormen, tussen radiale tramlijnen. Aan de noordkant, waarschijnlijk de tramlijn naar Zuilen of een lijn naar Overvecht (ook met lijnnummer 1, overgenomen van de huidige buslijn 1).

Aan de zuidkant is de gewenste lijnvoering minder duidelijk. Een tweede noord-zuid tramverbinding over de Croeselaan is ook mogelijk (oude tramlijn 5). Verlenging naar de Rivierenwijk, zoals vroeger bij tramlijn 5, ligt voor de hand. De Catharijnesingel-lijn wordt mogelijk gekoppeld aan een lijn naar Tolsteeg, of over de Rubenslaan naar Galgenwaard.

De 1500 m lange Catharijnesingel-lijn vervangt de huidige busbaan naast het spoor (Adama van Scheltemabaan). De buslijnen zelf verdwijnen: vervangen door tramlijnen of metrolijnen, en de Catharijnesingel ligt dichter bij de binnenstad. De tramlijn loopt evenwijdig aan de stamlijn van de voorgestelde metro.

Klik om te vergroten: de verhouding tussen tram (blauw), en metro (rood) aan de oostkant van de binnenstad…

Ongeveer de helft van de Catharijnesingel bestaat nog als ‘singel’ – een voormalige verdedigingsgracht. Ten noorden van Moreelse Park is het in de jaren ’70 omgebouwd tot stadsautoweg, als deel van het rampzalige project Hoog Catharijne. De gemeente Utrecht is uiteindelijk tot inkeer gekomen, en wil nu de hele Catharijnesingel hertsellen. Zoals bij de nog bestaande singel, zal een weg ernaast lopen. Het voorstel is dus, om die weg vooral voor de tram te gebruiken.

In de gemeentelijke plannen, worden station en binnenstad verbonden door een brede ‘Centrumboulevard’. Waar deze de herstelde singel kruist, komt er een smalle plein, met trappen aan de gracht, en een brede brug: de Catharijneknoop. Kijk op de kaart op blz. 12 van het Definitief Ruimtelijk Ontwerp, en de visualisatie op blz. 13. Dit wordt dan de belangrijkste halte op de voorgestelde tramlijn. Een halte tegenover de (toekomstige) trappen op de kade, zou de afstand tot de halte Vredenburg beperken. Het geplande Poortgebouw versmalt echter de ruimte tussen de rooilijnen, daarom kan de halte misschien beter aan de zuidkant daarvan. In dat geval kan een extra halte op de Daalsesingel zorgen voor overstap op de lijnen langs Vredenburg. Daartegenover: een halte aan de zuidkant van de ‘Centrumboulevard’ maakt een halte bij Mariaplaats overbodig.

Op de foto: de huidige Catherijnebaan, beeld door Jorgen Koolwijk met CC 2.0 licence

In elk geval komt er een halte bij de Beetsstraat – op de looproute via Lange Smeestraat, Zuilenstraat en Lepelenburg, naar de Maliebaan. Het ligt ook ter hoogte van het voorgestelde metrostation ‘Veilinghaven’, op de lijn naar De Uithof.

De volgende halte komt zo dicht mogelijk bij de Bleekstraat (waarschijnlijk ter hoogte van de Vaartsestraat). Deze geeft ook overstap op de metro, en op het geplande Station Vaartsche Rijn, van Randstadspoor. Na deze halte zou de lijn aansluiten op het tracé van de voorgestelde Singel-tramlijn langs de oostkant van de binnenstad. Op de tekening is te zien hoe een tram, vanaf de hoek van de Bleekstraat, vier verschillende richtingen zou kunnen bereiken.

De Catharijnesingel-lijn is dan ook een handige omleidingsroute. Hoe de normale lijnvoering loopt, hangt deels af van de vervoersstromen.

Overigens: buslijn 2 wordt gehandhaafd. Deze was ooit een tramlijn – de tram reed zelfs onder de Domtoren door – maar het tracé is niet geschikt voor moderne trams.

Tram langs Catharijnesingel