Tram Gooi: tramlijn Bussum – Huizen

Een eenvoudig tramnet in het Gooi is hier eerder voorgesteld: zie de korte inleiding bij Tramlijn Hilversum – Huizen. Daar is al aangeven, dat koppeling met een lijn uit Bussum of Naarden mogelijk is. Dat was ook de historische toestand: de Stoomtramweg Maatschappij Bussum-Huizen reed van Bussum en Naarden naar Huizen, en later door naar Hilversum. Vanwege de verstedelijking van het Gooi, is het simpelweg herstellen van de oude lijnen echter niet voldoende.

Hier wordt uitgegaan van een lijn Bussum – Huizen – Blaricum. Deze lijn passeert de dorpskern van Huizen aan de westkant. De tram uit Hilversum zou de oostkant van Huizen bedienen, en ook aan de oostkant van de dorpskern eindigen. Er komt dus geen aansluiting tussen de twee lijnen in Huizen, wel in Blaricum.

Tram net Gooi, lijn Bussum - Huizen - Blaricum

De oude (enkelsporige) tramlijn begon bij Station Naarden-Bussum, achter de huidige fietsenstalling. De tram reed via de Comeniuslaan naar Naarden, en langs de buitenste vestinggracht. Daar gaf de lijn overstap op de hoofdlijn van de Gooische Stoomtram, Amsterdam – Laren – Hilversum. Het reed verder over de Naarderstraat naar Huizen. Nieuwe tramlijnen hoeven dit patroon niet te dupliceren. Herstel van de oude hoofdlijn is niet zinnig, en ook het oude tracé door Bussum kan verbeterd worden.

De nieuwe lijn zou beginnen bij de huidige bushaltes, naast Station Naarden-Bussum. Het volgt de route van de bussen naar de De La Reulaan: niet ideaal voor een tram, maar het kan wel, en daarna kan de lijn bijna rechtdoor naar Huizen. (Bij eventuele ondertunneling van de spoorlijn door Bussum, kan de eindhalte aan de oostzijde van de sporen komen).

Bussum en Naarden: oud tracé (bruin) en nieuw tracé (blauw)…

Oude en nieuwe tracés, tramlijn Naarden / Bussum - Huizen - Blaricum

In Bussum rijdt de lijn over de Brediusweg. Een halte bij de Brinklaan geeft overstap op een noord-zuidlijn Naarden – Hilversum. Daarna is er een halte bij de Amersfoortsestraatweg, en mogelijk een tussenhalte bij het Bilderdijkpark. Na het kruisen van de snelweg A1, rijdt de tram over de Bollelaan en de Nieuwe Bussumerweg. Dit zijn geen brede wegen: een deel over de heide kan iets verbreed worden, en in de villawijken moet de tram voorrang krijgen boven het overig verkeer. Tussen Bussum en Huizen komt slechts één halte, bij Bikbergen (Flevolaan).

In Huizen is er één halte aan de westkant, bij de Ericaweg (huidige bushalte). Bij het naderen van het oude dorp, draait de lijn via de Crailoseweg naar het oude tramtracé over de Naarderstraat. (Bij een eventuele tramlijn over de Crailoseweg en Karel Doormanlaan, komt er nog een overstap-halte, net voor de Naarderstraat).

Het centrum-halte komt op het Prins Bernhardplein, op de plek van het oude tramstation Huizen. De oude tram Bussum-Huizen eindigde eerst hier, maar werd later doorgetrokken. De nieuwe lijn kan zijn verlengde tracé volgen, over de Ceintuurbaan, Blaricumerstraat en Huizerweg. In Huizen komen nog twee haltes, bij de Engweg en Haardstedelaan: vlak bij elkaar, maar goed aangesloten op het stratenpatroon.

Regio-tramlijn Bussum - Huizen - Blaricum

Tussen Huizen en Blaricum is er een halte in de villawijk Huizerhoogt (zoals de naam aangeeft, iets hoger gelegen). Het komt op de plek van de huidige bushalte, dat op het hoogste punt ligt.

In Blaricum sluit de lijn aan, op het tracé van de eerder voorgestelde tramlijn Hilversum – Huizen. Ze delen een halte in het ‘centrum’ (enkele winkels). Dit wordt het eindpunt: de trams uit Bussum keren direct daarna, op het kleine dorpsplein. Of een keerspoor een ‘aantasting’ vormt is een subjectieve kwestie: overal in Blaricum staan dure auto’s geparkeerd.

Het is niet de bedoeling dat deze lijn naar Hilversum doorrijdt. Het verbindt vooral het centrum van Huizen met Station Naarden-Bussum. Doortrekking naar Blaricum is een aanvulling op de tramlijn Huizen – Hilversum, dat via de oostkant van Huizen rijdt.

De lijn wordt 9 km lang, met 8-10 tussenhaltes. De halteafstand lijkt groot, omdat de lijn deels over de heide rijdt: in de kernen is het echter een stedelijke tramlijn. Het tracé laat niet toe, dat hier een sneltram aangelegd wordt. Een snelle verbinding vanuit Huizen richting Amsterdam, biedt de lijn dus niet. De ooit geplande spoorlijn Naarden – Huizen had dat wel geboden, maar zonder tunnel is de aanleg niet meer denkbaar.

Advertisements
Tram Gooi: tramlijn Bussum – Huizen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.